Відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС».

Звітуючи про роботу управління будівництва, голова правління ВАТ «УБ ХАЕС» Дмитро Оцабрика зазначив, що в умовах поширення світової економічної кризи ринок будівництва одним з перших опинився в числі найуразливіших секторів економіки. Частина заморожених об’єктів – результат відсутності фінансових інвестицій у будівельних компаній. Будівництво потребує значних інвестицій у зв‘язку з появою новітніх технологій і сучасних матеріалів, які дозволяють зменшити собівартість будівельно-монтажних робіт та підвищити конкурентоспроможність української будівельної продукції.

Будівельники наразі не відчувають і сприятливої законодавчої діяльності, яка б дозволила підприємствам стабільніше прогнозувати свою роботу. На цьому тлі не є винятком і ВАТ «УБ ХАЕС».

У звітному періоді ВАТ «УБ ХАЕС» виконало всі взяті на себе зобов’язання відповідно до укладених договорів на виконання буді­вельно-монтажних робіт та надання будівельних послуг, зазначає голова правління.

ВАТ «УБ ХАЕС» працювало в Калуші Івано-Франківської  області та Кам’янці-Подільському.  Також виконувало державне замовлення щодо підготовчих робіт до обстеження 3-го енергоблока ХАЕС, буді­вництва майданчика РТВП та представницького центру місії OSART. Віддаленість об’єктів спричинила значні труднощі в організації робіт та збільшила собівартість наданих підприємством послуг.

Ефективність роботи ВАТ «УБ ХАЕС» голова правління Дмитро Оцабрика розглянув на основі техніко-економічних та фінансових показників за звітний період. Згідно з балансом власний капітал на 1 січня 2010 року  становить 54,5 млн. грн. Активи на 1.01.2010 року  становлять 67,5 млн.грн. і сформовані на 80,7 відсотка за рахунок власного капіталу. Власний капітал розміщений в оборотних і необоротних активах товариства. В складі активів балансу 69,9 відсотка оборотних активів і 30 відсотків необоротних.

Вартість оборотних активів з урахуванням витрат майбутніх пері­одів на 1 січня 2010 року зменшилася порівняно з початком 2009 року на 14,3 млн. грн за рахунок зменшення виробничих запасів і дебіторської заборгованості і сягнула 47,2 млн. грн.

Вартість необоротних активів на 1 січня 2010 року зменшилася порівняно з початком 2009 року на 2,2 млн. грн. або на 9,7 відсотка в основному  за рахунок зменшення незавершеного будівництва і становить 20,3 млн. грн.

Сума орендних платежів за 2009 рік становить 1035,9 тис.грн, що на 117,3 тис.грн більше, ніж у 2008 році. Реалізовано основних засобів на суму 201,7 тис.грн, при цьому отримано прибутку на суму 110,6 тис.грн. Реалізовувалося майно, яке знаходилося на зберіганні (автомобілі, комп’ютерна техніка) та частина орендованих основних засобів, які придбали підприємства, створені за участю ВАТ «УБ ХАЕС».

У 2009 році підприємство придбало основних засобів на 1169,4 тис.грн, в тому числі нерухомого майна (цех НСО з обладнанням) на174,7 тис.грн та транспортних засобів та машин на 652,4 тис.грн.

«Незважаючи на досягнення в частині використання  основних фондів, основним завданням правління ВАТ «УБ ХАЕС» в цьому напрямку є стовідсоткове використання основних засобів на зберіганні шляхом передачі в оренду підприємствам, створеним за участю ВАТ «УБ ХАЕС», іншим юридичним особам, підприємцям або їх реалізація. В разі необхідності проведення ремонту основних фондів правління піде на відповідні витрати за умовою, що майно буде використовуватися  або виникне можливість реалізації з покриттям витрат на ремонт. Невикористання основних фондів приводить до значних витрат ВАТ «УБ ХАЕС». Крім того зрозуміло, що непрацюючий основний засіб і за ним незакріплена відповідальна особа, є прямими збитками товариства» - зазначив Дмитро Оцабрика.

Дмитро Павлович констатував, що за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2009 році  зменшилась виручка (без урахування субпідряду) на 4,5 відсотка,  отримано чистого прибутку 192,0 тис.грн, що на 157,0 тис.грн менше, ніж  у 2008 році. Затрати на 1 гривню виручки в 2009 році залишились майже на тому ж рівні, що й у 2008 році.

Середньоспискова чисельність штатних працівників за 2009 рік зменшилася на 55 чоловік порівняно з  2008 роком і становить нині 60 чоловік.

Однією із традиційних  витратних статей соціального розвитку є благодійність, на яку минулоріч було витрачено 53,0 тис.грн. Надавалася допомога управлінню освіти (школам та дошкільним закладам), Нетішинській міській та Славутській міськрайонній організаціям Товариства Червоного Хреста тощо. Не забували і про сприяння спортивним та мистецьким досягненням молоді.

Збори прийняли рішення про відкриття філій УБ ХАЕС у ближньо­му зарубіжжі. Найбільш привабливими є Російська Федерація та Білорусь. Дмитро Оцабрика вважає, що таке розширення кордонів діяльності управління будівництва стане запорукою його розвитку вже в недалекому майбутньому. Адже на державному рівні йдеться про тісну співпрацю з сусідами щодо добудови ХАЕС-3 та ХАЕС-4. «Коли минуть кризові негаразди в країні, відразу буде змога використати весь заділ, зроблений нами вже сьогодні», - сказав насамкінець Дмитро Оцабрика.

Людмила Михалєвська