Справедливість в оплаті праці – це впровадження принципу рівної винагороди за рівноцінну працю без будь-якої дискримінації за ознакою статі.

Саме цей принцип покладений в основу Конвенції Міжнародної Організації Праці  №100, прийнятої в 1951 році і ратифікованої Україною. Однак  розрив в оплаті праці жінок і чоловіків залишається стійким на ринку праці. Останні статистичні дослідження показали, що цей розрив існує в країнах з дуже різними економічними структурами й те, що хоча такий розрив у більшості з них скорочується, прогрес відбувається надто повільно.

Ця та інші теми гендерної рівності стали предметом детального вивчення та аналізу під час семінару «Реалі­зація гендерної політики у діяльності профспілкових організацій України», який відбувся 27-29 травня 2010 року в Чернігові на базі підприємства «Навчально-методичний центр профспілок». Цей захід був проведений в рамках проекту «Рівність жінок і чоло­віків у світі праці», який співфінансується Європейським союзом та Міжнародним бюро праці і виконується МБП. Організатор семі­нару –  Федерація профспілок України.

Учасниками  семінару стали 22 профспілкових активісти ППО ХАЕС, які є членами виборних профспілкових органів та виконують обов’язки від  члена цехового комітету до члена профкому. Під час  семінару учасники здобували знання та практичні навички з питань комплексного гендерного  підходу у колективних переговорах, гендерного аудиту, оцінки робочого місця тощо.

Власна інформація