Нарада з вирішення актуальних питань розвитку ядерної енергетикиУкраїни відбулась на Хмельницькій АЕС. В її роботі взяли участь міністр паливата енергетики країни Юрій Бойко, президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський, голова Хмельницької облдерж­адміністрації Василь Ядуха, головаоблради Іван Гладуняк, керівництво станції, підрозділів НАЕК «Енергоатом»,ДКЯРУ, Київського інституту «Енергопроект», інших зацікавлених сторін.

Перед нарадою делегація оглянула майданчик Хмельницької АЕС, блочнийщит управління енергоблока № 2, стан будівельних конструкцій та приміщеньенергоблока №3.

Побачене і стало основою для подальшої розмови, адже днем ранішекерівники структурних відомств України та Росії Ю.Бойко і С.Кірієнко підписалиміжурядову угоду про фінансування добудови Хмельницької АЕС.

Президент НАЕК «Енергоатом» Ю.Недашковський доповів присутнім про стан та проблемні питанняфункціонування атомної енергетики держави, наголосивши, що компанія багатозробила, щоб зберегти будівельні конструкції та обладнання третього ічетвертого енергоблоків, які дістались у спадок після прийнятого 1990 рокумораторію на розвиток атомної енергетики. Він підкреслив, що курс напідтримання енергоблоків №3 та №4 у належному стані не знімався з порядкуденного попри відсутність належного фінансування. Щомісячні штаби на територіїпроммайданчика ХАЕС відслідковували процес консервації і відновлення наявнихконструкцій. Працювали проектувальники, фахівці з оцінки стану металу, бетонутощо.

Перший віце-президент – технічний директор ДП НАЕК «Енергоатом»зупинився на питаннях системної роботи з продовження терміну експлуатаціїядерних енергоблоків, підвищення ядерної безпеки та виконання вимог МАГАТЕ іДКЯРУ. Він зробив аналіз надійності роботи енергоблоків у минулому та поточномуроці та розповів про зусилля компанії щодо належної підготовки і виконанняремонтно-профілактичних та реконструктивних робіт. Саме влітку здійснюєтьсябільшість планово-попереджувальних ремонтів на експлуатованих НАЕК «Енергоатом»енергоблоках.

Генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко зупинився на ходіпідготовчих робіт до початку спорудження енергоблоків №3 та №4, розповів пронизку заходів, здійснених станційними фахівцями та суміжниками за останні роки.Він наголосив на значних зусиллях адміністрацій щодо порозуміння з депутатськимкорпусом і громадськістю зони спостереження.

Тільки 2009 року 530 представників владних установ відвідалиХмельницьку АЕС. Головним питанням цих відвідин були компенсаційні ризики,розвиток і інфраструктура 30-км зони тощо. ХАЕС видрукувала Бюлетень зосновними аргументами щодо користі регіону від будівництва нових енергоблоків.

Микола Сергійович доповів про здійснену інвентаризацію обладнання,яке може бути заді­яне при будівництві і яке морально застаріло. Говоривгенеральний директор і про підготовку ліцензованого персоналу, про особливостіохолодження енергоблоків за умови добудови водороздільної дамби, тощо.

Доповнив доповідь керівника станції генеральний директор ВАТ«Атомпроектін­жинірінг» Володимир Бронніков, який зупинився на шляхахрозв'язання наявних проблем, що заважають системно працювати в напрямкубудівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС в світлі домовленостей тадоговорів з відповідальними організаціями Російської Федерації.

Головний інженер ВАТ Київський інститут «Енергопроект» Юрій Малаховдоповнив перелік проблемних питань проектно-вишукувального характеру,зауваживши, що співробітники Інституту виконали значну частинутехніко-економічного обгрунтування добудови блоків на Хмельницькій АЕС.

Свій погляд на питання соціально-економічного характеру розвитку регіону, проведення громадських слухань і дорадчого референдуму висловили голова Хмельницької ОДА Василь Ядуха та голова Хмельницької облради ІванГладуняк. Вони переконані, що добудова Х-3/Х-4 принесе регіону розвиток, дасть імпульс для покращення соціальної сфери як зони спостереження, так і області.Іван Гладуняк, зокрема, закликав першим питанням подібних нарад ставитирозвиток міста енергетиків Нетішина та громади регіону.

Підбиваючи підсумки зібрання Ю.Бойко сказав, що світ живе в умовахядерного ренесансу, адже забезпечити зростаючі потреби людства в електроенергії можливо на даному етапі лише за рахунокАЕС. Особливість України в тому, що найближчими роками 30 теплових енергоблоківбуде виведено з експлуатації. Заміна можлива лише ядерною енергетикою. Атомникина передньому краї промисловості країни. Саме вони забезпечать прорив уекономіці держави. Аргументи наступні.

За прогнозами експертів, до 2030 року споживання електроенергіїзросте до 420 млрд кВт-год. Щоб забезпечити такі обсяги виробництва, необхідномати 29,5 ГВт генеруючих потужностей при коефіцієнті використання встановленоїпотужності на рівні 85%.

До 2030 року з 15 атомних діючих енергоблоків, встановленоюпотужністю 13,8 ГВт, працюватимуть тільки 9 (в т.ч. 7 з продовженим тер­міномексплуатації). У зв'язку з цим, перед урядом стоять 2 важливих стратегічнихзавдання: продовження експлуатації діючих блоків і будівництво новихпотужностей, насамперед – добудова 3-го і 4-го енергоблоків на майданчикуХмельницької АЕС.

У довгостроковій перспективі 3-й і 4-й енергоблоки Хмельницької АЕСзамінять блоки, які виводимуться з експлуатації, а також заповнять потребу велектростанціях базового навантаження.

Крім того, завдяки нижчій собівартості «атомної» електроенергіїпорівняно з виробленою на теплових станціях, значна частка АЕС в енергобалансікраїни також дозволить стримувати зростання тарифів на електроенергію длянаселення.

Побудова нових енергоблоків має також важливе значення з огляду забезпечення зайнятості населення і розвитку високотехнологічного виробництва. Завдяки добудові двох блоків населення, що проживає у 30-кілометровій зоні,отримає нові робочі місця, а регіон – можливість для подальшого соціального іекономічного розвитку. 10% коштів, що виділяються на будівництво нових ядернихоб'єктів, йдуть на розвиток соціальної інфраструктури регіону, зокрема набудівництво об'єктів соціально-культурного призначення.

Відповідно до чинного законодавства, жителі населених пунктів,розташованих в зоні спостереження також одержують значний соціальний захист.Зокрема, для них встановлено пільговий тариф на електроенергію, що складає 70%тарифу. Крім того, законодавством передбачена певна компенсація шкоди здоров'юабо майну громадян, викликаної можливими негативними наслідками інцидентів наАЕС.

Будівництво нових атомних потужностей дозволить зберегти значну частку АЕС у виробництві електроенергії і вирішити ряд екологічних проблем,насамперед пов'язаних з «парниковим ефектом», а також компенсує недовиробітокелектроенергії тепловими електростанціями через дефіцит енергетичного вугілля восінньо-зимовий період.

Міністр при цьому зауважив, що паралельно слід забезпечити побудову електромереж, якими і має доставлятись електроенергія споживачам.

Він також переконаний, що через сім років АЕС України отримуватимеядерне паливо власного виробництва.

«Потрібно концентрувати ресурси всіх рівнів. Серед головних –людський фактор, - вважає Ю.Бойко і додає: – Ми впораємось і забезпечимо сталий розвиток. Переходимо до справ»

Віктор Гусаров

Фото Валерія Валуєва