Дорадчий орган Нетішин-ради – Президію Нетішинської міської ради ліквідовано рішенням цьоготижневої сесії. Президія була утворена й затверджена сесією 27 вересня 2006 року. За визначенням головуючого на сесії секретаря ради Анатолія Сиваківського, закон про місцеве самоврядування передбачає такий орган лише у структурі обласних та районних рад. Відтак, були внесені зміни й до регламенту міської ради у частинах, де регулювалася діяльність Президії Нетішин-ради.

 Звітуючи про виконання програми зайнятості населення міста за 2008-2009 роки та презентуючи аналогічну програму на 2010-2011 роки, заступник міського голови Віктор Островський відзначив, що світова економічна криза вкрай згубно вплинула на стан місцевого ринку праці. Якщо  на час пуску ХАЕС-2 в Нетішині було зареєстровано понад 14 тисяч працюючих, на нині набирається ледве десять тисяч. Складною для вирішення продовжує лишатися проблема працевлаштування. Це зумовлено, насамперед, специфічністю економічної інфраструктури міста-супутника Хмельницької АЕС та особливостями регіону. Наразі у нас надто малий вибір роботи, зазначив Віктор Островський. Тож спостерігається значний відтік кадрів. Особливо це стосується зайнятих у будівельній галузі. Кількість громадян, які стають на облік у ЦЗ збільшується. Заступник міського голови констатує, що проблема безробіття в місті буде загострюватися ще більше – якщо тільки не будуть проведені загальнодержавні економічні реформи.

Наповнення міського бюджету напряму залежить від стану ринку праці. Відтак, план надходжень до загального фонду місцевої казни за 2009 рік без урахування офіційних трансфертів виконано на 96 відсотків. Будівельних робіт виконано майже на 34 відсотки менше, ніж у 2008 році. Начальник фінансового управління міста Валентина Кравчук переконана, що цей фактор є одним з найнегативніших при наповненні міського бюджету.

Основним бюджетно-наповнюючим компонентом є податки з доходів фізичних осіб – 75 відсотків. Питома вага у загальній сумі ВП ХАЕС становить 71,3 відсотка. Відділ освіти і ДЗ «СМСЧ-4» сплатили відповідно 4 і 3,4 відсотка.

Валентина Кравчук відзначає значне зменшення надходжень від плати за торгові патенти у 4,3 рази порівняно із 2008 роком з причин скасування патентів на гральні заклади. Минулорічне вилучення до Держбюджету було рекордним за останні роки й сягнуло  10,5 мільйона гривень.

Деякі із передбачених до розгляду на п’ятдесят першій сесії питань довелося перенести до того часу, як буде прийнятий бюджет міста-2010. Це стосується пільг для ЖКО щодо сплати податків та інших обов’язкових платежів до місцевого бюджету і направлення цих коштів на утримання швейцарів у гуртожитках та регулювання орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, що розташовані на Піонерній базі.

Людмила Михалєвська