Минулої середи, 21 квітня, відбулися загальні збори акціонерів ВАТ «Управління будівництва Хмельницької АЕС». Відповідно до порядку денного акціонери розглянули і затвердили річні звіти правління і ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності за 2009 рік, звіт наглядової ради за 2009 рік, прийняли рішення стосовно розподілу прибутку товариства за 2009 рік, дематеріалізації акцій ВАТ «УБ ХАЕС» та відкриття філій підприємства у Російській Федерації та Білорусі.

Звітуючи про роботу управління будівництва у минулому році, голова правління ВАТ «УБ ХАЕС» Дмитро Оцабрика зазначив, що в умовах поширення світової економічної кризи ринок будівництва одним з найперших опинився в числі найуразливіших секторів економіки. Частина заморожених об’єктів – результат відсутності фінансових інвестицій у будівельних компаній. Будівництво потребує значних інвестицій у зв‘язку з появою новітніх технологій і сучасних матеріалів, які дозволяють зменшити собівартість будівельно-монтажних робіт та підвищити конкурентоспроможність української будівельної продукції.

Будівельники наразі не відчувають і сприятливої законодавчої діяльності, яка б дозволила підприємствам стабільніше прогнозувати свою роботу. На цьому тлі не є винятком і ВАТ «УБ ХАЕС».

У своєму звіті Дмитро Оцабрика проілюстрував і переконливо довів, що правління в нелегких ринкових умовах та умовах світової фінансової кризи, відшукало можливості створити попит, заробити кошти, раціонально їх інвестувати, і головне, працювати, не втрачаючи кваліфікації.

Пошук нових замовлень,  інвестиційна діяльність надали можливість управлінню будівництва якщо не до розвитку, то, принаймні, до сталості на рівні   року.

У звітному періоді ВАТ «УБ ХАЕС» виконало всі взяті на себе зобов’язання відповідно до укладених договорів на виконання будівельно-монтажних робіт та надання будівельних послуг, зазначає голова правління.

ВАТ «УБ ХАЕС» працювало в Калуші Івано-Франківської  області та Кам’янці-Подільському.  Також виконувало державне замовлення щодо підготовчих робіт до обстеження 3-го енергоблоку ХАЕС, будівництва майданчика РТВП та представницького центру місії OSART. Віддаленість об’єктів спричинила значні труднощі в організації робіт та збільшила собівартість наданих підприємством послуг.

Обсяг виконання будівельно-монтажних робіт за генпідрядом  за 2009 рік зменшився порівняно з 2008 роком  на 50,2 млн.грн  або на 30,7 відсотка і становить 113520,8 тис. грн. На жаль, замовники за виконані роботи розрахувались не повністю. Загальна заборгованість замовників станом на 1 квітня становить  18545,9 тис.грн.

Ефективність роботи ВАТ «УБ ХАЕС» голова правління Дмитро Оцабрика розглянув на основі техніко-економічних та фінансових показників за звітний період. Згідно балансу власний капітал на 1 січня 2010 року  становить 54,5 млн. грн. Активи на 1.01.2010 року  становлять 67,5 млн.грн. і сформовані на 80,7 відсотка за рахунок власного капіталу. Власний капітал розміщений в оборотних і необоротних активах товариства. В складі активів балансу 69,9 відсотка оборотних активів і 30 відсотків необоротних.

Вартість оборотних активів з урахуванням витрат майбутніх періодів на 1 січня 2010 року зменшилася порівняно з початком 2009 року на 14,3 млн. грн за рахунок зменшення виробничих запасів і дебіторської заборгованості і сягнула 47,2 млн. грн.

Вартість необоротних активів на 1 січня 2010 року зменшилася порівняно з початком 2009 року на 2,2 млн. грн. або на 9,7 відсотка в основному  за рахунок зменшення незавершеного будівництва і становить 20,3 млн. грн.

Сума орендних платежів за 2009 рік становить 1035,9 тис.грн, що на 117,3 тис.грн більше, ніж у 2008 році. Реалізовано основних засобів на суму 201,7 тис.грн, при цьому отримано прибутку на суму 110,6 тис.грн. Реалізовувалося майно, яке знаходилося на зберіганні (автомобілі, комп’ютерна техніка) та частина орендованих основних засобів, які придбали підприємства, створені за участю ВАТ «УБ ХАЕС».

У 2009 році підприємство придбало основних засобів на 1169,4 тис.грн, в тому числі нерухомого майна (цех НСО з обладнанням) на174,7 тис.грн та транспортних засобів та машин на 652,4 тис.грн.

Списано основних засобів за 2009 рік на суму 63,2 тис.грн.  В основному була списана комп’ютерна техніка, транспортні засоби, інструменти, ремонт та відновлення яких з технічно не можливі.

«Незважаючи на досягнення в частині використання  основних фондів, основним завданням правління ВАТ «УБ ХАЕС» в цьому напрямку є стовідсоткове використання основних засобів на зберіганні шляхом передачі в оренду підприємствам, створеним за участю ВАТ «УБ ХАЕС», іншим юридичним особам, підприємцям або їх реалізація. В разі необхідності проведення ремонту основних фондів правління піде на відповідні витрати за умовою, що майно буде використовуватися  або виникне можливість реалізації з покриттям витрат на ремонт. Невикористання основних фондів приводить до значних витрат ВАТ «УБ ХАЕС». Крім того зрозуміло, що непрацюючий основний засіб і за ним незакріплена відповідальна особа, є прямими збитками товариства» - зазначив Дмитро Оцабрика.

Дмитро Павлович констатував, що за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства в 2009 році  зменшилась виручка (без урахування субпідряду) на 4,5 відсотка,  отримано чистого прибутку на 192,0 тис.грн, що на 157,0 тис.грн менше, ніж  у 2008 році. Затрати на 1 гривню виручки в 2009 році залишились майже на тому ж рівні, що й у 2008 році.

Середньоспискова чисельність штатних працівників за 2009 рік зменшилася на 55 чоловік порівняно з  2008 роком і становить нині 60 чоловік. Середньомісячна заробітна платня одного працівника збільшилась  на 34,9 відсотка і становить 2926 гривень.

Голова правління ВАТ «УБ ХАЕС» Дмитро Оцабрика особливо зазначив, що незважаючи на фінансово-економічну кризу, невід’ємною складовою діяльності підприємства є соціальне забезпечення своїх працівників. Протягом минулого року, відповідно до Положень акціонерного товариства, надавалася матеріальна допомога на навчання, лікування, премії до ювілейних дат та матеріальна допомога до відпустки. Загальна сума тих виплат у 2009 році становить 115,6 тис.грн. Це майже на 23,6 відсотка більше, ніж у 2008 році.

Керівництво ВАТ «УБ ХАЕС» приділяє значну увагу забезпеченню святкового дозвілля працівників підприємства та підтримці заведених традицій. Тому навіть у скрутний для підприємства час на святкування визначних дат та Дня будівельника  було використано 12,0 тис.грн. Однак, це на 84 тис.грн менше, ніж у 2008 році.

«З почуттям глибокої пошани, вдячності за героїчне минуле ми традиційно вшановуємо ветеранів. У 2009 році була надана матеріальна допомога ветеранам війни, які працювали в управління будівництва, для них організували святковий вечір. У нас постійні контакти з радою ветеранів міста», - сказав Дмитро Павлович.

Протягом 2009 року проводилося оздоровлення працівників та їх сімей. Надавалися путівки в санаторії, будинки відпочинку та оздоровчі дитячі табори.

Однією із традиційних  витратних статей соціального розвитку є благодійність, на яку минулоріч було витрачено 53,0 тис.грн. Надавалася допомога управлінню освіти (школам та дошкільним закладам), Нетішинській міській та Славутській міськрайонній організаціям Товариства Червоного Хреста тощо. Не забували і про сприяння спортивним та мистецьким досягненням молоді.

Весь час  в управлінні будівництва приділяють велику увагу питанням охорони праці. Профільні фахівці підприємства спрямовують свою діяльність на створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням. Приємно відзначити, що колектив ВАТ «УБ ХАЕС» пропрацював 2009 рік без нещасних випадків на виробництві.

В 2008 році проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб та спеціалістів в кількості 10 чоловік, на що витрачено 5,5 тис.грн. Загалом на заходи з охорони праці ВАТ «УБ ХАЕС» відповідно до вимог законодавства України було витрачено 11,9 тис.грн.

За минулий 2009 рік Правління  вкладало кошти в  подальший розвиток системи якості холдингу ВАТ «УБ ХАЕС». Система  успішно пройшла черговий  зовнішній аудит Національного органу України з сертифікації на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2000. Центром якості   проведена    значна робота з актуалізації методик та впорядкування технологічних процесів. Основною мірою своєї роботи центр якості  вважає задоволення споживачів будівельних послуг, спроможність швидкого реагування на зауваження, рекламації чи додаткові  побажання споживачів. Кількість зареєстрованих невідповідностей  в порівнянні з минулим роком значно скоротилася. «Подальший розвиток системи якості ВАТ «УБ ХАЕС» – це  робота на імідж, на перспективу підприємства і необхідність певних коштів на її підтримку», - підсумував Дмитро Павлович.

Про розподіл прибутку за 2009 рік доповідав заступник голови правління з економічних питань Петро Балачук. Він, зокрема, сказав, що, попри кризу, минулий рік був відносно фінансово-стабільним. Вдалося виконати всі зобов’язання перед акціонерами, фіскальними та судовими органами і «вийти на нулі», як говорять фінансисти. На жаль, не вистачило оборотних коштів, аби інвестувати їх у власне виробництво й забезпечити підприємству майбутню фінансову стабільність. Хоча задуми та реальні до виконання проекти є. Відтак, Петро Балачук запропонував не виплачувати дивідендів за минулий рік, а використати їх на фінансування будівництва житлових будинків із наступною реалізацією квартир. Петро Костянтинович запевнив, що ці кошти обов’язково будуть компенсовані акціонерам після набуття підприємством економічного росту.

Збори прийняли рішення про відкриття філій УБ ХАЕС у ближньому зарубіжжі. Найбільш привабливими є Російська Федерація та Білорусь. Дмитро Оцабрика вважає, що таке розширення кордонів діяльності управління будівництва стане запорукою його розвитку вже в недалекому майбутньо-му. Адже на державному рівні йдеться про тісну співпрацю з сусідами щодо добудови ХАЕС-3 та ХАЕС-4. «Коли минуть кризові негаразди в країні, відразу буде змога використати весь заділ, зроблений нами вже сьогодні», - сказав насамкінець Дмитро Оцабрика.

Людмила Михалєвська