Як могутня ріка бере свій початок з маленького джерельця чи непримітного потічка, як велетенський хмарочос виростає з перших цеглинок, скріплених цементним розчином, так і кожен колектив долає свій еволюційний шлях – від осередку з кількох людей до команди, яка налічує десятки чи сотні і більше осіб.

Служба інформаційних технологій ВП ХАЕС на зорі свого народження суттєво різнилася від її нинішнього складу і за кількістю фахівців та обсягом робіт, і за наявною технікою, якою вони опікувалися. Нинішній колектив об’єднує в своїх рядах 65 спеціалістів високої кваліфікації, і обслуговують вони понад 600 одиниць різного роду оргтехніки – принтери, копіювальні апарати та майже 1300 персональних комп’ютерів, більшість з яких об’єднані в мережу. Молодь з подивом слухає розповіді ветеранів служби про перші ЕОМ ЄС-1036, що експлуатувалися на ХАЕС у 80-90 роках. Без сумніву,  для тодішніх користувачів вони були суттєвою підтримкою в роб-оті, для нинішнього ж покоління «ЄеСки» залишилися символом епохи ретро в сфері комп’ютеризації.

За «метрикою» Служба інформаційних технологій, якщо вдаватися                       до її витоків, належить до числа найстарших виробничих підрозділів станції, які функціонували ще до пуску енергоблока №1. За віковим складом персоналу цей підрозділ  чи не наймолодший з-поміж усіх інших, особливого оновлення зазнав колектив на початку 90-х років. З різних причин основний кістяк спеціалістів розпався: одні влаштувалися в інших підрозділах, хтось знайшов роботу на інших АЕС, в тому числі й поза межами України.

Отож ювілей – солідна дата, радість якої розділять далеко не 65 нині працюючих у СІТ. І в день виходу цього номера газети на святкові урочистості зберуться ті, хто в різні роки, так би мовити, закладав підвалини колективу та формував нову якість роботи підрозділу, його імідж. Імідж, який не обмежується виробництвом, бо активності й згуртованості «сітівців» можна по-доброму позаздрити. Серед них чимало туристів зі стажем, котрі залюбки подорожують гірськими стежками, знімаються в піднебесся, легко і впевнено почуваються на водних плесах, достойно конкурують у змаганнях, радують музичними талантами й спортивними досягненнями, сиплять жартами у будні й свята. І хоч у СІТ кілька відділів, в кожного з яких свої функції та  напрямок роботи, вони щоденно демонструють зразки цілісного організму, здатного подавати і втілювати в життя нові ідеї, підставляти плече й виручати один одного в скрутну хвилину, разом порадіти успіху.

Історію служби творили багато людей, хронологію її становлення й розвитку напередодні ювілею небайдужі до свого минулого ретельно виклали на папері, систематизувавши основні події й факти, що стали знаковими для підрозділу. І ось що з того вийшло.

Від минулого

до сьогодення

Історія служби інформаційних технологій бере початок у 1985 році, саме тоді в цеху теплової автоматики й вимірювань ВП ХАЕС була створена дільниця автоматизованих систем управління. Через рік її розділено на дві лабораторії: АСУ ТП і АСУ АЕС у складі 7 осіб, яку очолив А.В.Стецюк. У ту пору персонал лабораторії працював на обладнанні подачі даних на магнітних стрічках і обчислюва­льному комплексі «Роботрон». Інформація зберігалася на 8-мидюймових гнучких дисках.

Перша ЕОМ ЄС-1036, яка реалізовувала принцип паралельної роботи користувачів, з’явилася на ХАЕС у 1987 році. Після її введення в експлуатацію настав період переведення накопиченої інформації в базу даних. Завдяки активній роботі персоналу лабораторії створено перші бази даних на підприємстві – «Кадри» і «Бухгалтерський облік». На ЄС-1036 відпрацювали 4 роки, після чого їй на підмогу отримали ЄС-1046.

У 1992-1993 роках лабораторію очолював В.О.Цой.

Саме на цю пору припадає завершення епохи «ЄС» ЕОМ. Персональні комп’ютери прийшли в наші офіси і квартири всерйоз і надовго, їх потужність росла з кожним роком, як і можливість завдяки цьому справлятися з завданнями різної складності. Таким чином, потреба у великих ЕОМ з терміналами відпала.

Перші персональні ЕОМ моделі ЄС-1840 з’явилися на ХАЕС у 1993 році, тоді ж із Москви надійшло п’ять ПЕОМ серії ІВМ-286, з яких створено першу на підприємстві мережу «Каскад» в управлінні капітального будівництва.

Наприкінці січня 1994 року згідно з наказом створено відділ автоматизованих систем управління, очолювати який доручено А.В.Стецюку. У складі відділу були лабораторія технічного забезпечення, якою в різні роки керували С.Є.Котлінський та А.М.Демидюк, і лабораторія програмного забезпечення. Першим її керівником був О.В.Скалабан, через два роки на цей пост заступив В.В.Асабін.

У 1995 році, коли стало очевидно, що машини класу «ЄС» доживають у світі останні дні, було прийнято рішення про поступовий перехід з технології мейнфреймів на «клієнт-сервер». Перший комплекс завдань за цією технологією персонал лабораторії програмного забезпечення зреалізував вже в 1996 році – кілька десятків робочих місць у відділі кадрів, відділі праці і заробітної плати, бухгалтерії підключили тоді до серверу баз даних Oraclе, який на той час тільки почав виходити на український ринок.

Тоді ж для забезпечення експлуатації впроваджуваних нових технологій із складу персоналу лабораторії технічного забезпечення була сформована лабораторія експлуатації під кері­вництвом Є.О.Ковальського.

Перспективи розвитку інформаційних технологій стимулювали створення достойної мережевої інфраструктури. У 2000 році було розроблено Технічне завдання загальностанційної мережі, яке й визначило розвиток мережевих технологій на наступні десятиліття. Тривала автоматизація бізнес-процесів, росла кількість споживачів інформації, а відтак і потреба станції в інформаційних технологіях. Було зрозуміло, що існуюча структура підрозділу вже не в силах повноцінно виконувати свої функції згідно з вимогами дня.

У 2004 році відбулася цільова реструктуризація відділу АСУ, на зміну йому прийшов відділ інформаційних технологій. Суттєво зріс посадовий статус персоналу, з’явилася нова лабораторія системного забезпечення. В результаті перепрофілювання чимало спеціалістів стали працювати за тими напрямками, де їх знання і досвід дають найбільшу ефективність. Відбулися зміни керівництва відділу, його начальником призначено В.В.Асабіна, заступником – А.М. Демидюк. Лабораторії програмного, системного та технічного забезпечення очолили відповідно І.О.Данилюк, В.В.Сухаревський та А.І.Шадрін. Внаслідок реструктуризації підрозділу вдалося здійснити якісний стрибок у розвитку інформаційних технологій на станції.

У 2006 році була впроваджена передова в Україні мережна інфраструктура на базі обладнання Cisco, яка трьома десятками кілометрів об’єднала всі будівлі й споруди станції, даючи можливість інформаційного обміну на швидкості 1 гігабайт за секунду. Це стало доброю підмогою на шляху до тотальної автоматизації бізнес-процесів.

Для забезпечення державних і галузевих вимог до захисту інформації у 2006 році створено лабораторію технічного захисту інформації під керівництвом В.В.Уткіна. Зростаюча роль інформаційних технологій породила необхідність підвищення статусу підрозділу, в результаті чого галузевим рішенням від 1 вересня 2007 року таку необхідність вирішено позитивно. Відділ переріс у службу, а лабораторії у відділи. Кожен з них також склав своєрідний міні-літопис про етапи зростання, які в сумі увінчалися 25-літтям.

Відділ програмного                        забезпечення                              інформаційних технологій

Спочатку була лабораторія програмного забезпечення, попервах у складі дільниці, а згодом – відділу АСУ. Для оптимальної, більш вузької спеціалізації обслуговування потреб замовників вона кілька разів реорганізовувалась. Як наслідок, з’явилися такі структурні одиниці, як відділ системного забезпечення інформаційних технологій і відділ програмного забезпечення інформаційних технологій. Замовниками або користувачами є чи не всі станційні підрозділи.

Для підвищення ефективності виконання виробничих функцій у підрозділах ВП ХАЕС відділ забезпечує розробку, впровадження та супровід різних інформаційних автоматизованих систем, підсистем та завдань, впроваджує програмне забезпечення інших розробників. Структура відділу поділена за напрямками автоматизації: управління трудовими ресурсами, документообіг, фінансові та матеріальні ресурси, ремонти обладнання. Майже п’ятнадцять років тому, коли було прийняте рішення відмовитись від використання морально застарілої техніки та її програмного забезпечення, ХАЕС стала одним з перших в Україні підприємств, де було впрова­джено, до того ж власними силами, найновіші програмні продукти та база даних фірми Oracle. Це стало можливим завдяки кваліфікованому персоналу відділу, який цілеспрямовано й з повною самовіддачею працює над виконанням поставлених завдань, постійно підвищує свої знання й відслідковує              новинки, аби йти в ногу з часом.

 

Відділ технічного

забезпечення

інформаційних технологій

Відділ виконує широкий спектр завдань з підтримки в робочому стані комп’ютерної і оргтехніки на ХАЕС. Майже 1300 комп’ютерів, більше 600 принтерів та копіювальних апаратів – ось далеко неповний перелік техніки, яку обслуговує персонал відділу.

А починалося все в кінці 80-х, коли до складу основного обчислювального центру входили дві великі ЕОМ – ЄС-1036 і ЄС-1046, розроблені іще за двадцять років до того. Багато часу спливло відтоді, бурхливий розвиток інформаційних технологій привів до повного переоснащення апаратних засобів на основі сучасних ком­п’ютерних систем. Цей процес невпинний, - аби не відставати від технічних і технологічних новацій, інженери відділу постійно поєднують трудову діяльність з навчанням: у відповідних закладах чи на спеціальних курсах, методом самоосвіти­.

Відділом керує А.І.Шадрін, котрий почав свою трудову діяльність у 1990 році інженером у лабораторії АСУ АЕС.

У ВТЗІТ працюють висококласні фахівці різних вікових категорій, поєднуючи на користь загальній справі великий досвід і кипучу енергію. Старанні й відповідальні на своїх ділянках В.В.Борисюк, Н.В.Бредіхіна, В.А.Федотов, С.М.Нікітін,- усі вони удостоєні відзнак ХАЕС і «Енергоатому».

 

Відділ експлуатаційного

забезпечення

інформаційних технологій

У 1996 році у відділі АСУ створено лабораторію експлуатації, яка через десятиліття стала від­ділом. Керує ним Є.А.Ковальський. До функцій відділу належать, зокрема, інсталяція програмного забезпечення, налагодження мережевих інтерфейсів на робочих місцях користувачів, впрова­дження і підтримка заходів із захисту інформаційних ресурсів, фіксація дефектів у роботі програмних і технічних засобів для автоматизованих  інформаційних систем ВП ХАЕС, консультування користувачів, усунення дефектів у роботі стандартного програм­ного забезпечення, спостереження за режимом роботи загальностанційного комплексу АСУ ТП тощо.

 

Відділ системного

забезпечення

інформаційних технологій

П’ятнадцять років тому у лоні лабораторії програмного забезпечення ВАСУ народилася група системного забезпечення, якою керував В.В.Сухаревський. 2004 року її склад став основою для створення системно-інформаційної лабораторії у складі ВІТ (з 2007 – відділ системного забезпечення інформаційних технологій СІТ). Незмінним очільником колективу залишається Віталій Сухаревський.

Зараз у відділі три групи, в яких працює 10 спеціалістів високого класу, кожен з яких добре знає і виконує свої обов’язки, а всі разом складають цілісний організм, який здатний акумулювати зусилля і навички для досягнення поставленої мети.

Основною особливістю відділу завжди була орієнтація на передові інформаційні технології при вирішенні поставлених завдань: розвиток вже існуючих систем і створення нових корпоративних комунікацій. В переліку обов’язків персоналу відділу – обслуговування інформаційної  мережі ХАЕС, надання сервісних послуг користувачам, адміністрування систем управління база­ми даних. Колектив завжди переймається підвищенням рівня якості виконуваних робіт. За бездоганну працю відзнак ДП НАЕК «Енергоатом» удостоєні Л.А.Васильєв, С.І.Яшан, Д.А.Дудко­.

 

Лабораторія технічного

захисту інформації

У 2006 році з метою вдосконалення і підтримки системи  управління та якості на ХАЕС створено у складі СІТ ЛТЗІ, очолив її Володимир Вікторович Уткін.

Завдяки високоорга­нізованому, дружньому і кваліфікованому колективу лабораторії здійснюється механізм захисту інформації для забезпечення її конфіденційності, цілісності, доступності та автентичності. Персонал ла­бораторії з ви­сокою відповідальністю і професіоналізмом підходить до завдань створення і підтримки у ВП ХАЕС в дієздатному стані системи заходів, як технічних (інженерних, програмно-апаратних), так і нетехнічних (правових, організаційних), що дозволяють запобігти або ускладнити можливість реалі­зації загроз, а також знизити потенційні збитки.

Персонал ЛТЗІ усвідомлює важливість і значущість своїх функцій для ВП ХАЕС і держави в цілому, тому постійно працює над реконструкцією та модернізацією системи захисту інформації на підприємстві.

 

*  *  *

Автоматизація виробничих процесів добре прижилася і набирає обертів, зокрема у фінансово-матеріальній сфері, технічному обслуговуванні й ремонтах, управлінні трудовими ресурсами. Здійснюється перехід на безпаперові технології в документообігу станції, - все націлено на підвищення ефективності управління підприємством. Зусиллями кожного із 65 фахівців СІТ продовжує вершитися історія розвитку інформаційних технологій на ХАЕС і в «Енергоатомі».

Підготувала Ольга Сокол

Фото  Валерія  Валуєва