Основнні віхи розвитку компанії

17 жов­тня 1996 року Постановою Кабінету Міністрів України № 1268 створено державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча ком­панія «Енергоатом».

22 грудня 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України            визнано доцільним провести дострокове зняття з експлуатації енергоблока № 1  Чорнобильської АЕС, зупиненого 30.11.1996 року.

15 березня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України            визнано доцільним провести дострокове зняття з експлуатації енергоблока № 2  Чорнобильської АЕС, зупиненого у 1991 році.

Квітень 1999 року. Введено в експлуатацію Олександрівську ГЕС  Южно-Українського енергокомплексу сумарною потужністю двох гідроагрегатів 11,5 МВт.

2000 рік. Введено в експлуатацію повномасштабний тренажер для підготовки оперативного персоналу енергоблока № 3  Южно-Української АЕС.

Введено в експлуатацію повномасштабний тренажер для підготовки оперативного персоналу Хмельницької АЕС.

15 грудня 2000 року. Остаточна зупинка і переведення в режим зняття з експлуатації  енергоблока № 3  Чорнобильської АЕС.

Січень 2001 року. Відновлено будівництво Ташлицької ГАЕС.

Червень 2001 року. Введено в експлуатацію повномасштабний тренажер для підготовки оперативного персоналу енергоблоків № 1 і № 2   Южно-Української АЕС.

13 липня 2001 року. Запорізька АЕС перша в країні одержала ліцензію Мінекобезпеки України на здійснення діяльності з підготовки оперативного персоналу.

16 липня 2001 року. Запорізька АЕС одержала ліцензію Державного комітету ядерного регулювання України на введення в дослідно-промислову експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

24 серпня 2001 року. Встановлено перший контейнер з відпрацьованим ядерним паливом на майданчик  сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС.

29 листопада 2000 року. Створено відокремлений підрозділ «Атомремонтсервіс»

Грудень 2001 року. Введено в промислову експлуатацію повномасштабний тренажер ПМТ-1000 Рівненської АЕС.

8 лютого 2002 року. На Запорізькій АЕС уперше в СНД введено в промислову експлуатацію інформаційно-вимірювальну система “Кільце”, яка в автоматичному режимі здійснює безперервний контроль радіаційної обстановки в зоні спостереження АЕС.

Липень 2002 року. Южно-Українська АЕС першою серед АЕС України одержала постійну ліцензію на експлуатацію атомних енергоблоків.

4 грудня 2002 року. Виконано бетонування першого бетонного контейнера вітчизняного виробництва для  сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС.

7 травня 2003 року. Створено відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр».

Серпень 2003 року. Введено в промислову експлуатацію повномасштабний тренажер ПМТ-440 Рівненської АЕС.

2  вересня 2003 року. Створено відокремлений підрозділ «Аварійно-технічний центр».

2 березня 2004 року. Прийнято в експлуатацію повномасштабний тренажер № 2  Запорізької АЕС.

28 вересня 2004 року. Державною приймальною комісією підписано акт про надання дозволу на енергетичний пуск енергоблока                      № 4 Рівненської АЕС.

8 серпня 2004 року Енергоблок № 2  Хмельницької АЕС  підключено до енергосистеми.

10 серпня  2004 року. Введено в промислову експлуатацію сухе сховище відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС.

10 жовтня 2004 року. Енерго­блок № 4 Рівненської АЕС  підключено до енергосистеми.

21 червня 2005 року. Кабінет Міністрів України видав розпорядження № 281-р «Про підготовчі заходи щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС».

Серпень 2005 року. В активну зону реактора енергоблока № 3  Южно-Української АЕС уперше вміщено шість ТВЗ виробництва компанії «Westinghouse».

Квітень 2006 року. Отримано ліцензію на промислову експлуатацію енергоблока № 4 Рівненської АЕС.

28 грудня 2006 року. Прийнято в промислову експлуатацію гідроагрегат №1  Ташлицької ГАЕС.

2007 рік. У рамках програми міжнародного технічного співробітництва між Європейським Союзом та Україною стартував проект «Створення національного центру підготовки ремонтного і керівного персоналу НАЕК «Енергоатом» на базі УТЦ Запорізької АЕС».

31 серпня 2007 року. Прийнято в промислову експлуатацію гідроагрегат №2  Ташлицької ГАЕС.

2008 рік. Оприлюднено офіційну заяву про намір спорудження енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

2008 рік. Проведено міжнародний конкурс з вибору реакторної установки для будівництва  енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

14 листопада 2008 року. Прийнято рішення Мінпаливенерго України про включення ДП «Донузлавська ВЕС» до складу ДП НАЕК «Енерго­атом».

8 грудня 2008 року. Створено відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг».

2009 рік. У рамках спільного проекту Україна – ЄС – МАГАТЕ Україна одержала позитивні висновки щодо оцінки ядерної безпеки українських АЕС за всіма чотирма напрямами діяльності.

18 лютого 2009 року. Кабінет Міністрів України видав постанову № 118 «Про першочергові заходи з будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС».

27 березня 2010 року. В активну зону енергоблока № 3 Южно-Української АЕС встановлено повну перевантажувальну партію з 42 ТВЗ «Westinghouse».

Січень 2010 року. Верховною Радою України ратифіковано Міжурядову українсько-російську Угоду щодо співробітництва у будівництві енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

7 грудня 2010 року. Спільним наказом Мінпаливенерго України та ДКЯРУ № 517/172 введено в дію Комплексну (зведену) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України.

10 грудня 2010 року. Державний комітет ядерного регулювання України видав ліцензію на продовження терміну експлуатації енергоблоків № 1 та № 2  Рівненської АЕС на 20 років.

2010-2011 роки. Завершено реалізацію Програми модернізації енергоблоків № 2 Хмельницької АЕС та № 4 Рівненської АЕС. 

30 травня 2011 року. Завершено громадські слухання щодо спорудження енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.