ВП «Хмельницька АЕС» повідомляє про намір    отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним джерелом дільниці копчення риби цеху господарського забезпечення

В результаті виробничої діяльності (копчення риби) в атмосферне повітря викидаються такі види та обсяги забруднюючих речовин:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,006 т/рік;

діоксид азоту - 0,019 т/рік;

оксид вуглецю - 0,912 т/рік;

сірки діоксид - 0,001 т/рік;

неметанові леткі органічні сполуки - 0,016 т/рік;

органічні аміни - 0,00008 т/рік.

За величинами викидів забруднюючих речовин діль­ниця копчення риби цеху господарського забез­печення не підлягає взяттю на державний облік. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не роблять суттєвого внеску в рівень забруднення атмосферного повітря.

Запропоновані дозволені обсяги­ викидів забруднюючих речовин в атмо­сферне повіт­ря не перевищують величин граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства.

За додатковою інформацією звертатися за адресою: м.Нетішин, ВП «Хмельницька­ АЕС», тел. (03848) 6-24-61.

Зауваження громадських орга­ні­зацій та окремих громадян можуть надсилатися на протязі 20 днів з моменту публікації до Нетішинського міськвиконкому.

Олександр Левицький,

начальник відділу               охорони навколишнього середовища