В зв’язку з чисельними зверненнями громадян надаємо роз’яснення щодо відмови  Пенсійного фонду зарахувати періоди роботи  до страхового стажу для призначення пенсії  по записах в трудовій книжці, які мають виправлення, нечіткість записів та за відсутності підстав проведених записів, а саме: номерів наказів і  дати їх видачі.

Оскільки, розмір майбутньої пенсії залежить як від  заробітної плати, так і від  стажу роботи, то маючи  вищезазначені недоліки у  трудовій книжці майбутні пенсіонери стикаються з додатковими  клопотами щодо підтвердження даного стажу роботи.

Нагадаємо, що трудові книжки нам дісталися в спадок від СРСР. У більшості економічно розвинутих країнах трудових книжок не існує, замість них - страхове свідоцтво працівника: у персональній комп’ютерній базі даних зазначено всі суми доходів, відрахувань, відображено виробничо-фінансове життя людини. Зважаючи  на це, соціальні служби роблять висновки щодо пенсійного забезпечення громадян. У нас же після розвалу СРСР минуло чимало часу. Коли українські законодавці готували зміни до Кодексу законів про працю, то ставили під сумнів чи потрібно взагалі трудова книжка, адже існує персоні­фікований облік нарахованої заробітної плати та сплачених страхових внесків до Пенсійного фонду. Однак скасувати трудову книжку не зважилися.

Що необхідно знати  про трудову книжку, щоб у майбутньому не мати зайвих проблем при  зверненні за призначенням  пенсії?

Відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

При цьому відповідно до Інструкції  про порядок ведення трудових книжок працівників усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення повинні бути виконані чітко, акуратно, відповідними чорнилами. Запис у трудовій книжці про звільнення завіряється печаткою і підписом. Записи повинні відповідати оригіналам наказів або розпоряджень та  мати чітке формулювання чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт Кодексу законів про працю.

При прийнятті документів для призначення пенсії працівниками Пенсійного фонду звертається особлива увага як на записи періодів роботи, так і на підстави їх проведення, тобто  наявність номерів  наказів, дат  їх видачі. Крім цього, до уваги    береться правильність записів прізвища, ім’я та по батькові й їхня подальша зміна. Якщо в трудовій книжці є  виправлення, то вони мають бути завіреними в установленому порядку. Відсутність номера та дати видачі наказу про прийняття (звільнення) з роботи, переведення на іншу роботу ( особливо це стосується посад, які дають право на пільгову пенсію) або ж виправлення в цих записах, проведених в неустановленому порядку, є підставою для відмови в зарахуванні відповідних періодів до стажу.

У разі, якщо в трудовій книжці мають місце такі факти, потрібно звернутися до відповідних під­приємств, установ, організацій ( або архівних органів) для підтвердження  цих періодів роботи. Допомогу у витребуванні документів може надати як уповноважена особа зі сторони підприємства, установи, органі­зації, на яку покладено  обов’язки з оформлення документів для  призначення пенсії, так і  місцевого управління  Пенсійного фондуУкраїни.

Отже? від професійності працівника відділу кадрів, який робить запис у трудовій книжці,  від того в якому  стані знаходиться трудова книжка, в яких умовах вона  зберігається, залежить  розмір майбутньої пенсії.

Валентина Цимбалюк,

головний спеціаліст підрозділу по здійсненню нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення та виплати пенсій  органами ПФ