Настав період складання графіків відпусток працівників структурних підрозділів ВП ХАЕС. У зв’язку з чим почастішали звернення до профкому з питаннями стосовно порядку надання відпусток.

Серед  них, зокрема,  питання надання відпустки в зручний для працівника час.

Відповідь на це питання можна знайти  в  ст. 10  Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР.

Так, в  зручний для  працівника час відпустки надаються:

- особам віком до вісімнадцяти років;

- інвалідам;

- жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї;

- жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

- одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

- дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

- ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

- ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу;

- в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

Відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час можуть надаватись і в інших випадках, передбачених законодавством, наприклад, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 р. № 796-ХП.

Поняття і зміст статусу ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соці­ального захисту»  розкривається у Розділі ІІ  цього Закону (ст. ст. 4-11).

Надання відпустки у зручний для працівника час передбачає, що при складанні графіка відпусток насамперед з`ясовується, коли працівнику, що має відповідне право, буде зручно отримати відпустку, а не те, що працівник може використовувати право на відпустку на власний розсуд.

Роботодавцю рекомендується вести облік працівників, які мають право на використання відпустки у зручний для нього час, аби на початковому етапі складання графіка відпусток з`ясувати побажання щодо використання відпустки та з урахуванням цього скласти графік. У подальшому, упродовж року працівникам усіх категорій відпустки мають надаватися згідно з графіком відпусток.

У разі необхідності використання відпусток не за графіком, за певних обставин, які виникли у працівника, це питання вирішується за погодженням сторін трудового договору, тобто між роботодавцем та працівником.

Графік відпусток складається з метою рівномірного розподілу відпусток усіх працівників, аби відсутність певної людини не позначилась на діяльності підприємства.

Отже працівників, які мають право на використання відпустки у зручний для них час, необхідно також включати до графіка відпусток із зазначенням сприятливого для відпустки періоду.

Василь Кучинський, 

юрист відділу правової роботи ЦК Атомпрофспілки