Пасічник Ігор Демидович — ректор Національного університету «Острозька академія», доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, академік Міжнародної Слов’янської Академії Наук та АН ВШ України, заслужений працівник народної освіти України, ветеран праці, Герой України. У 1971 р. закінчив Рівненський педагогічний університет за спеціальністю «математика», в якому працював у 1976-1994 рр.

Автор багатьох наукових праць в галузі вікової, юридичної та економічної психології, монографій, зокрема «Психологія формування навчальних дій в процесі систематизації математичного матеріалу» та «Психологія поетапного формування операційних структур систематизації».

У 2006 році Пасічник Ігор Демидович нагороджений Державною премією України в галузі архітектури та орденом князя Ярослава Мудрого п’ятого ступеня за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України. У 2007 році представлений до нагороди орденом князя Ярослава Мудрого четвертого ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток конституційних засад української державності, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.

Кралюк Петро Михайлович — проректор з навчально-виховної роботи, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства Національного університету «Острозька академія», член Національної спілки письменників України, заслужений працивник науки і техніки України. У 1979 р. закінчив Луцький державний педагогічний інститут за спеціальністю «історія». З 11.09.2000 р.  по 11.02.2002 р. займав посаду заступника директора з наукової роботи Рівненського інституту слов’янознавства Київського слов’янського університету.

Автор наукових праць в галузі філософії, культурології, релігієзнавства та літератури, в тому числі низки монографій - «Особливості впливу національної свідомості в українській суспільній думці XVI — першої половини XVII ст.», «Духовні пошуки Мелетія Смотрицького», «Греко-католицька церква в етнічному розвитку українського та білоруського народів», «Острозька Біблія в контексті української та європейських культур», «Волинь та Поділля в житті Тараса Шевченка».

Грищук Микола Володимирович - проректор з адміністративно-господарської частини Національного університету «Острозька академія», кандидат політичних наук, заслужений працівник освіти України. У 1986 р. закінчив Львівський лісотехнічний інститут. З 1988-1998 років перебував на посаді голови Острозької міської Ради. Після закінчення строку повноважень міського голови, починаючи із 1998 року Грищук Микола Володимирович працює  проректором з адміністративно-господарської частини  Острозької Академії. У 2001 р. закінчив правничий факультет Національного університету «Острозька академія», у 2006 р. отримав диплом магістра за спеціальністю «Державна служба». Роботу проректора поєднує з науковою діяльністю. Автор праць в галузі місцевого самоврядування, охорони праці та цивільної оборони.

Новоселецька Світлана Володимирівна — декан факультету романо-германських мов, кандидат психологічних наук, доцент кафедри англіської мови та літератури. У 1980 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «англійська мова».

Автор наукових праць у галузі методики викладання іноземних мов, психолінгвістики, соціолінгвістики та міжкультурної комунікації.

Каламаж Руслана Володимирівна — декан факультету політико-інформаційного менеджменту, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія». У 1994 р. закінчила Київський національний університет ім. Т. Шевченка. 

Автор низки публікацій у галузі соціальної та юридичної психології.

Ковальчук Віталій Богданович — декан правничого факультету, кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Національного університету «Острозька академія». У 1993 р. закінчив Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «викладач історії».

Автор наукових праць у галузі політології, історії та правознавства, зокрема «Конституційне право України», «Афінська демократія та права людини», «Особливості формування багатопартійної системи в Україні» та ін. 

Козак Людмила Василівна — декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів. У 1984 р. закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут. З 1984 по 1997 роки працювала головними економістом приватного підприємства «Верхівський», провідним економістом управління сільського господарства Острозького району та начальником економічного відділу Острозького районного споживчого товариства.

Посаду декана економічного факультету займає з 2002 року.

Займається науковою діяльністю за напрямком економіка сільського господарства і АПК, маркетингу та менеджменту зокрема автор дослідження на тему: «Формування конкурентноспроможної продукції в АПК».

Жуковський Василь Миколайович – декан гуманітарного факультету, доктор педагогічних наук, професор кафедри лінгвістики Національного університету «Острозька академія». Навчався у Київському державному педагогічному інституті іноземних мов за спеціальністю «вчитель іспанської та французької мов» (1975 р.) та спеціальністю «вчитель англійської мови» (1986 р.). Здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «педагогіка» у Північно-Іллінойському університеті (США) у 1998 році та кваліфікацію магістра богослов’я, викладача філософських та релігієзнавчих дисциплін у Національному університеті «Острозька академія» у 2007 році.

Василь Миколайович Жуковський – автор 71 праці з методики викладання іноземних мов, історії педагогіки України та США, проблем духовно-морального і морально-етичного виховання молоді. Ним опубліковано монографію «Морально-етичне виховання в історії американської школи», навчальні посібники «Морально-етичне виховання в історії американської школи», «Методи навчання іноземних мов» (у співавторстві), «Контроль у навчанні іноземних мов», «Системи освіти англомовних країн» (у співавторстві). Під керівництвом Василя Миколайовича Жуковського розроблено перший в Україні навчально-методичний комплекс з основ християнської етики.

Декан гуманітарного факультету з 2008 року.

Атаманенко Алла Євгенівна - декан факультету міжнародних відносин, кандидат історичних наук, доцент. 
Закінчила Дніпропетровський державний університет за фахом історія. Має понад 150 наукових публікацій. Є автором книг «Термінологічний словник з історії мистецтва», «Українське Історичне Товариство: сорок років діяльности (1965 – 2005)» (співавтор Л. Винар). За її упорядкуванням або редакцією вийшло понад 20 видань, серед яких: «Острозька академія ХVІ – ХVІІ ст. Енциклопедичне видання» (1997), книги Олександра Оглоблина «Люди Старої України та інші праці» (2000), «Гетьман Іван Мазепа та його доба» (2001, 2003), Теодора Мацьківа «Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах» (2007), Любомира Винара «Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела» (2008), Олександра Домбровського «Спомини» (2009); «Матеріяли до історії Українського історичного товариства» (2006),  «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки» (2005, 2006, 2007 та ін.),  «Українсько-Американська Асоціяція Університетських Професорів. Статті і матеріяли» (редактор-консультант, 2008),  та ін.  

Від 2002 р. є директором Інституту досліджень української діаспори, від 2008 р. – також деканом факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».

Є співредактором журналу «Український історик» (США, Європа, Канада, Австралія, Україна).

Пастушок Галина Сергіївна – директор інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання Національного університету «Острозька академія», кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної теорії, відмінник народної освіти. У 1982 році закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «математика». З вересня 1982 по 1986 роки працювала вчителем математики. У 1986-1994 рр. займала посаду методиста Острозького відділу освіти.

 

Автор наукових праць в галузі теорії і методики навчання математики. 


Криловець Віра Олексіївна — начальник навчально-методичного відділу Національного університету «Острозька академія», викладач кафедри української філології. У 1983 р. закінчила з відзнакою Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю «вчитель української мови та літератури». Посаду начальника навчально-методичного відділу займає з 1995 року.

Марченко Антоніна Вікторівна — помічник ректора з економіки та фінансів. У 1988 році закінчила Полтавський кооперативний інститут, у 2001- закінчила Національний університет «Острозька академія» за спеціальністю «фінанси». Помічником ректора з економіки та фінансів працює з 1995 року.