Цех радіаційної безпеки перейшов двадцятилітній рубіж

Наше кредо – знання, досвід, відповідальність

У 1990 році внаслідок проведеної на Хмельницькій атомній електростанції  реорганізації структурних підрозділів   на базі відділу охорони праці та техніки безпеки було утворено новий самостійний структурний підрозділ - цех радіаці­йної безпеки. Відповідний наказ підписав 10 листопада 1990 року тодішній директор нашого підприємства В.Г.  Сапронов. Очолив новоутворений цех, в якому на ту пору налічувалося 68 осіб, Віктор Васильович Бордачов.  Структура підрозділу складалась з загальноцехового та оперативного персоналу, лабораторії СІЧ, лабораторії зовнішнього радіометричного контролю, дільниці з ремонту АКРБ, лабораторії спектрометрії та контролю герметичності оболонки. За час, що пройшов, цех очолювали  Олександр Георгійович Гільов (1995-2005 рр.) та  Анатолій Гаврилович Фатькін (2005-2009рр.), тепер на цьому посту Валентин Володимирович Костенко.

Для покращення виконання основних функцій, поставлених перед цехом радіаційної безпеки, його структура  впродовж 20-ти років  удосконалювалася.

На початок 2010 року штатна кількість персоналу ЦРБ складає 110 чоловік, у його складі окрім вище перелічених структурних одиниць з`явилася лабораторія індивідуального дозиметричного контролю, група аналізу та планування дозових навантажень. Та якого б віку не були окремі виробничі ланки, якість виконуваних робіт від цього не страждала, бо на кожній ділянці працюють люди, котрі вміло поєднують фахові знання, досвід і високу відповідальність.

Двадцять років персонал цеху сумлінно здійснює організацію контролю за дотриманням радіаційної безпеки, безпосереднє методичне керівництво і  надає практичну допомогу підрозділам ХАЕС в організації робіт із забезпечення радіаційної безпеки, проводить  радіаційний дозиметричний контроль аби відстежувати ситуацію на ХАЕС, у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження, забезпечує контроль і суворий облік доз опромінення персоналу АЕС та інших організацій,  розробку і реалізацію заходів щодо зниження доз опромінення персоналу.

Підрозділ забезпечує наді­йну, безпечну та економічну роботу устаткування, закріпленого за ЦРБ, виконує технічне обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію систем та обладнання автоматизованих систем радіаційного контролю.

У цеху дорожать своєю історією, намагаючись зберегти для наступних поколінь основні віхи становлення колективу, імена людей, котрі стояли біля його витоків і продовжують творити нові сторінки цехового літопису. Напередодні ювілею небайдужі до минулого, сьогодення та майбутнього підрозділу зібрали та систематизували інформацію, яка дозволяє прослідкувати з чого, власне, починалася його історія.

Коли діти… старші за батьків

1.Про довкілля оперативно й достовірно

Лабораторії зовнішнього радіаційного контролю, яка здійснює спостереження за радіаційним станом в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження ХАЕС і контролює надходження радіонуклідів у навколишнє середовище, вже 25 років.

Першими спеціалістами, що розпочинали роботу в ЛЗРК, були її начальник Л.І. Вікіна, інженер-радіохімік З.С. Копилова, інженер-спектрометрист Василь Шубін, дозиметрист Олександр Баєв.

З квітня 1987 року лабораторія почала працювати в новому приміщенні, де до виконання обов`язків приступив поновлений склад працівників: Г.Ф Коба, А.С.Підберезна, О.В. Василіщук, А.А. Тіщенко. В подальшому штат лабораторії постійно розширювався, поновлювався, відбувалася зміна поколінь, приходили нові працівники, зокрема, В.Т.Зінченко, Г.А. Кузміч, Т.С. Притуляк, Л.В. Круглова, М.Ю. Висоцька, Н.В. Костенко, О.О.Хайрудінова, Л.М.Богомазова, І.О.Будяківська. Тепер  у підрозділі працює 15 творчих ініціативних спеціалістів – інженерів, лаборантів, дозиметристів. Очолює ЛЗРК А.А. Тіщенко– справжній фахівець, грамотна, чуйна та добра людина. Вже 18 років злагоджено та безпечно лабораторія працює під його керівництвом. Основу трудового колективу складають висококваліфіковані спеціалісти М.Ю. Висоцька, О.О. Хайрудінова, Т.С. Притуляк, Н.В. Костенко, О.А. Черняк, І.О. Будяківська, Л.П.Попова, А.В. Івах, К.В. Круглова, С.Б. Літвінчук, О.В. Козловська, М.М. Радюк, В.Д. Обух, В.Д.Грищук.

ЛЗРК – цілісна взаємо­пов`я­зана структура, і лише завдяки злагодженій роботі всіх членів дружного колективу досягається виконання першочергових завдань – спостереження за радіаційним станом в навколишньому середовищі та проведення радіохімічних аналізів з виділення «критичних» ізотопів. В лабораторії немає другорядних завдань, кожен працівник відповідає за точність і швидкість результатів вимірювань. Дуже важливо, щоб у лабораторію вчасно надходили відібрані проби з об`єктів навколишнього середовища і промислового майданчика. Цю ділянку роботи якісно обслуговують дозиметристи М.М.Радюк, В.Д. Обух та водій В.Д.Грищук.

Нинішньому колективу є ким пишатися і на кого рівнятись. Серед  фахівців лабораторії, котрі працювали тут в різні роки, п’ятеро – З.С. Копилова, Г.Ф.Коба, Г.А. Кузміч, Л.М. Богомазова, Л.В.Круглова – удостоєні звання «Почесний працівник ВП ХАЕС».

Про якісну роботу лабораторії свідчить позитивна оцінка комісії з атестації вимірювальних та калібрувальних лабораторій. Наприкінці 2009 року ЛЗРК успішно пройшла чергову атестацію та атестована на право виконання вимірювань під час радіаційного контролю стану навколишнього природного середовища.

Система АСКРО була введена в експлуатацію у 2004  році. У складі групи, яка обслуговує обладнання АСКРО, провідний інженер Б.А. Висоцький, інженери з експлуатації Р. А. Пташнюк, О. П. Кондратюк, М. І. Летнянчина, К. І. Пацаловська, М. О. Савич, В. В. Власов, інженер О. С. Куртяк, інженер-програміст М. І. Троцик, інженер-радіофізик М. А. Міносян. Завдяки системі АСКРО є можливість здійснювати безперервний контроль радіаційної обстановки на проммайданчику, у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження, забезпечувати персонал достовірною інформацією. Отримані дані є переконливим аргументом про безпечність експлуатації атомної електростанції і відсутності шкідливого впливу від її діяльності на довкілля.

2. Завдання єдине – надійність обладнання

Історія дільниці з ремонту бере початок 1985 року: тоді у відділі охорони праці та безпеки  була утворена радіометрична лабораторія, яку очолив Геннадій Прокопович Колєгов. У той час працівники  лабораторії брали участь у монтажі та налагодженні апаратури контролю радіаційної безпеки енергоблока №1.

Дільницю з ремонту ЦРБ  засновано в листопаді 1990 року. Першим начальником дільниці був Анатолій Гаврилович Фатькін, його наступником  з 1997 року В. О. Андрющенко, а з 2007 року і по сьогоднішній день її очолює А. С. Кушнерук.

Першими працівниками дільниці з ремонту були В. М. Максимчук, А. П. Швець, І. С. Павлюк, М. В. Хвищук, Н. П. Максимчук, К. М. Фаріон, П. О. Котлик,  О. О. Сушков, В. М. Черевко. Перші п’ятеро з цього списку залишаються на своєму посту дотепер.

З початку заснування дільниці з ремонту ЦРБ основним її завданням є забезпечення надійної та безперебійної роботи апаратури контролю радіаційної безпеки шляхом проведення технічного обслуговування та планових ремонтів, а також усунення позапланових дефектів. Багато води спливло з тих пір, мінялися керівники, працівники,  обладнання, але  протягом багатьох років незмінними залишилися функції підрозді­лу і завдання.

Починаючи з 2004 року, на енергоблоці №1 було розпочато заміну апаратури контролю радіаційної безпеки, яка відпрацювала  ресурс, внаслідок чого  замінено практично все обладнання радіаційного контролю, введено в експлуатацію нові системи - АСРК, АСК ГАВ, АСУП енергоблока №1 та спецкорпусу, АСРК СВБ енергоблока №1, АС УДКПП.

Неабиякий вклад у реконструкцію обладнання радіаційного контролю на енергоблоці №1 та спецкорпусі зробили працівники дільниці з ремонту А. М. Міньов, А. П. Швець, В. М. Максимчук, Н. П. Максимчук, М. В. Хвищук, О. В. Брайловський, Р.Ю. Олішевський, В. І. Додарчук.

Окремих слів подяки заслуговує персонал дільниці з ремонту, який брав активну участь у підготовці до пуску енергоблока №2, а саме у монтажі, пусконалагоджувальних роботах таких систем, як АСРК, АСК ГАВ, АСРК-СВБ, АСУП енергоблока №2. У цих процесах були задіяні  І. С. Павлюк, О. В. Вадець, О. С. Сідлецький, П. В. Сафронов.

Важливе місце на дільниці ремонту займає група з ремонту переносних приладів, яку очолює майстер О. О. Щурик. Когорту кращих праці­вників цього колективу складають О. Р. Прокопенко, С.Р. Ковальчук, В. В. Мельник, С.О. Демченко.

Віднедавна дільниця з ремонту в особі інженера В. О. Нікіпчука обслуговує та ремонтує ще й обладнання автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО).

Сьогодні на дільниці з ремонту працює 24 людини, які обслуговують понад 3000 одиниць обладнання радіаційного контролю, від простого - електромагнітних вентилів, фільтротримачів, до надзвичайно складного - системи радіаційного контролю на базі програмно-технічних комплексів імпортного виробництва.

3. Під  постійним  контролем

Лабораторія  індивідуального дозиметричного контролю на будь-якій атомній електростанції розпочинає роботу ще до початку експлуатації  її першого енергоблока, оскільки основними функці­ями лабораторії  ІДК є контроль за зовнішнім та внутрішнім опроміненням персоналу та населення. Перші працівники лабораторії   були прийняті на роботу в 1985 році. Перед ними стояло нелегке, але цікаве  завдання – до пуску першого енергоблока забезпечити  персонал станції засобами індивідуального дозиметричного контролю.

Працювали з піднесенням, вводили в роботу перші прилади, розробляли інструкції. Навчалися інженери, дозиметристи. 

З 1986 року на станції ввели в роботу нове обладнання -  спектрометр з контролю за внутрішнім опроміненням людини (СВЛ).

Завжди з повагою і вдячністю тут згадують старших колег, які доклали так багато сил у становлення лабораторії, - З.А. Тюпову, В.І. Тюпова, А.Є. Селіхову, Л.П. Нечаєву, Н.С. Маласай, Ю.М. Кудіна, Н.Н. Максимову. Вони багато років  працювали у колективі, тепер уже на заслуженому відпочинку, а багатий досвід передали своїм наступникам. Лабораторія забезпечена новим сучасним обладнанням, введена в експлуатацію автоматизована система обліку доз та контролю пересування персоналу.

В колективі працюють кваліфіковані та досвідчені працівники, які беруть участь у запрова­дженні в практику сучасних методів і засобів вимі­рювання, направлених на забезпечення необхідної точності вимірювань. Відповідальна праця керівників лабораторії В.К. Лі, М.А. Селіхової, А.О. Воробйова та їх колег дала плідні результати. Зараз у складі лабораторії працюють інженери О.О. Анохіна, І.В. Шевчук, дозиметристи Н.А. Кравченко, Л.В. Бруско, Л.М. Ткачук, О.М. Білоусова. Це молоді та ініціативні працівники, які достойно справляються з поставленими завданнями.

фахівці високого класу

Історія існування служби експлуатації цеху радіаційної безпеки, загальною метою якої є забезпечення надійної та безпечної експлуатації ВП ХАЕС як ядерного об’єкта, нерозривно пов’язана з історією Хмельницької атомної  електростанції.

Працівники служби, основу якої складає оперативний персонал (група оперативного радіаційного контролю), - справжні фахівці. Дехто працює в ЦРБ з дня заснування підрозділу, пройшовши шлях від дозиметриста до начальника зміни ЦРБ. Маючи спеціальну освіту, примножену досвідом роботи на різних енергетичних об’є­ктах колишнього СРСР, персонал служби є цілісним згуртованим колективом.

Начальники зміни ЦРБ, як керівна ланка оперативного персоналу, окрім досвіду роботи з технічною складовою професії, стали справжніми керівниками для своїх змін. Молодь, що приходить в підрозділ, швидко адаптується та вливається в роботу з натхненням та повною віддачею завдяки створеній в змінах атмосфері командного духу та підтримки з боку досвідчених колег.

За всю історію існування ЦРБ ВП ХАЕС оперативний персонал цеху неодноразово показував себе як команда, здатна у будь-яких ситуаці­ях працювати вміло, чітко та злагоджено, забезпечивши та підтвердивши безпечність експлуатації об’єкта  “Хмельницька атомна електростанція”.

З когорти наймолодших

Історія групи аналізу та планування дозових навантажень персоналу  бере початок з 2000 року. Основне її призначення  - аналіз інформації та складання звітів щодо стану радіаційної безпеки на ВП ХАЕС.  Група впроваджує принцип ALARA у ВП ХАЕС, а саме, бере участь в розробці та контролює виконання заходів протирадіаційного захисту персоналу та навколишнього середовища.

 Фото Валерія Валуєва

 

Кваліфіковано, злагоджено, енергійно й дружно організовує роботу підрозділу колектив загальноцехового персоналу. Завдяки вмілому управлінню й координації дій усіх виробничих ланок ЦРБ вдалося виплекати в цеху дух здорового суперництва і впевнено триматися на дистанції, протяжність якої в часовому вимірі складає двадцять років. Поки що тільки двадцять.