Про умови оформлення пенсії: порядок, строки, розмір тощо

В житті майже кожного громадянина нашої країни настає час, коли єдиним  джерелом засобу для існування є пенсія. Оскільки рівень грошового забезпечення проживання наших пенсіонерів істотно відрізняється від рівня проживання їх західноєвропейських ровесників, то й інтереси у них різні.

В коло наших інтересів входять питання нарахування, перерахунку, розміру виплати пенсії.

Отже, якщо ви працюєте, то не пізніше місяця до дня досягнення пенсійного віку посадова особа підприємства, де ви працюєте, на яку покладений обов’язок оформлення документів для призначення пенсії, зобов’язана працівнику письмово повідомити про виникнення права на пенсію за віком, в тому числі на пільгових умовах.

В 10-денний строк від дня отримання від вас заяви про призначення пенсії ця особа оформляє всі необхідні документи і подання про призначення пенсії: знайомить з ними вас (про що ви ставите свій підпис в поданні) і направляє в орган, який призначає пенсію, за місцем знахо­дження підприємства чи за місцем вашого проживання (реєстрації).

У випадку необхідності вам зобов’язані надати допомогу в отриманні відсутніх у вас документів для призначення пенсії. Якщо підготовлені не всі необхідні для призначення пенсії документи, в орган, який призначає пенсію, надаються документи, що є у наявності, а документи, яких недостає, надаються додатково в тримісячний строк з дня реєстрації заяви в Пенсійному фонді.

Якщо ж на момент виповнення вам пенсійного віку, ви не працюєте, то заява про призначення пенсії і всі необхідні документи подаються в орган, який призначає пенсію, за місцем вашого проживання (реєстрації) самостійно.

Звертатися за призначенням пенсії можна в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія призначається з дня звернення за пенсією. Разом з тим, якщо особа звернулась за пенсією не пізніше трьох місяців від дня досягнення пенсійного віку, то пенсія призначається з дня, який слідує за днем досягнення пенсійного віку.

Відповідно  до Переліку доку­мен­тів, необхідних для призначення пенсії,  визначених Порядком надання і оформлення документів для призначеня (перерахунку) пенсії у відповідності із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсі­йне страхування», затвердженим Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2006 р.№ 22-1 для призначення пенсії за віком необхідно до заяви (встановленої форми) додати такі документи:

- довідку податкової інспекції про те, чи особа перебуває на обліку, як  суб’єкт підприємницької діяльності (для осіб, які на момент звернення за призначенням пенсії не працюють);

- копію трудової книжки чи документа про стаж, визначені Порядком підтвердження трудового стажу для призначення пенсії у випадку відсутності трудової книжки чи відповідних записів в ній, затвердженого КМУ від 12.08. 1993 р.№637.

За період роботи до 01.01.1991 р. на Крайній Півночі чи в місцях прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу PCP, а також острові Шпіцберген, надаються договори чи інші документи, які підтверджують право працівника на пільги;

- довідка про заробітну плату за будь-які 5 років до 01.07.2000 р. з помісячною розбивкою;

- довідка про місце проживання (реєстрації) особи;

- інші документи, в залежності від характеру пенсії.

Для призначення надбавок до пенсії особі необхідно надати наступні документи;

- про визнання особи ветераном війни, або ж особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту» чи особою, яка має  особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії відпові­дно до ст. ст. 12-16 названого закону);

- про визнання особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною для підвищення пенсії у відповідності до ст. 9  Закону України «Про основні принципи соціального захисту ветеранів праці та інших  громадян похилого віку в Україні»;

- про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС чи у відповідності потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначенння додаткової пенсії у відповідності з ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи»);

- документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» ( для встановлення надбавки у відповідності до ЗУ «Про донорство крові і її компонентів»);

- інші документи, які дають право на встановлення надбавки до пенсії.

 Зібрати документи, які необхідні для призначення пенсії вчасно і в повному обсязі, власне дуже важко. Однак метою кожної особи є не пенсія сама по собі, а її розмір.

Відповідно до діючого законодавства України на  даний час пенсії мешканців України напряму залежать від того, як довго і яку суму вони платили в Пенсійний фонд. Перше визначає страховий стаж людини, а друге - ії заробіток. В цілому розмір пенсії визначається шляхом множення скоригованого заробітку на коефіцієнт страхового стажу.

Спеціально не наводжу саму формулу, оскільки розрахунки, проведені працівником, носять приблизний характер,  точні розрахунки проводять в Управлінні пенсійного фонду за допомогою спеціальних програм з врахуванням даних персоніфікованого обліку.

 Василь Кучинський,

юрист відділу правової роботи

ЦК Атомпрофспілки