Про тривалість відпустки у відповідності із  Законом України «Про відпустки»

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року, за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначена відповідно до законів та інших нормативно-правових актів України, зберігаються відпустки раніше встановленої загальної тривалості «на весь час їх роботи на даному підприємстві, установі, організації па посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалась».

Це означає, що, починаючи з 1 січня 1997 року, для тих працівників, які працювали на підприємстві на цю дату і у кого тривалість відпустки була більше 24 календарних дні, на весь період їх роботи на даному підприємстві і на тих же посадах, професіях, роботах , та за наявності умов, за якими вона надавалась, їм повинні надавати відпустку тривалістю 28 календарних днів. На працівників, прийнятих на роботу після вказаної дати, це положення не розповсюджується і їм надається основна відпустка відповідно до Закону України «Про відпустки» тривалістю 24 календарних дні.

Відповідно до роз’яснення Мінпраці та соцполітики України, що містяться у листі від 07.11.2006 р. №402/13/116-06 «Щодо реорганізації підприємства та права на відпустку» за підписом начальника відділу умов та режимів праці Г. Максименко, працівник втрачає право на використання відпустки, якою він користувався до введення в дію Закону України «Про відпустки» у разі якщо на підприємстві проводилась реорганізація і при цьому був присутній факт звільнення з одного підприємства і прийняття на інше.

Перейменування підприємства, а тим більше його структурного підрозділу, не є реорганізацією чи зміною в організації виробництва і праці.

Як зазначається у   цьому листі, що у разі зміни працівником посади, професії, роботи змінюються відповідно і його обов’язки, посадові права, трудові функції, кваліфікаційний рівень робіт, відповідальність.

Якщо не були змінені посадові обов’язки, трудові функції, умови праці, працівники не втрачають право на відпустки, встановлені їм до введення в дію Закону України «Про відпустки».

Василь Кучинський, юрист відділу правової роботи ЦК Атомпрофспілки