Передвiсник ХАЕС -електромлин

В кінці грудня 1987 року державна комісія прийняла в експлуатацію перший блок Хмельницької атомної електростанції.

Введення в дію нової енергетичної потужності в державі,  з допомогою «мільйонника» було визначною подією в Україні.

 Пуск енергоблока №1 Хмельницької АЕС, початок виробництва електрое­нергії достойно віншував собою напружену працю багатьох ти­сяч учасників спорудження енергетичного гіганта.  За короткий час реалізації проекту буквально на очах в ча­рівному куточку над Горинню відбулися вражаючі зміни. На краю колишнього села Нетішин постало красень-місто. І серед світлих новобудов міста якось загубилось, відійшло на другий план старезне цегельне п’яти­поверхове приміщення з гарною архітектурою на березі річки Го­ринь. У тих, хто потрапляє до нього, природно виникає питан­ня, а що там було. В Не­тішині з вуст у вуста передаєть­ся, що багато десятків років тому в будинку працював потуж­ний млин, який добре слугував потребам жителів багатьох на­вколишніх сіл.

Вам можуть повідомити про рік заснування млина - 1890-й, про його останнього власника -Гуревича, про таємничі історії пов’язані з               млином. Але мало хто вам скаже, що виробництво електроенергії в Нетішині поча­лось не на АЕС, а ще задовго до її будівництва - у приміщенні старого млина. Так, це тут ко­лись діяла перша в Нетішині енергогенеруюча установка, динамомашина, як її тоді назива­ли, і вона живила електроенер­гією виробництво борошна. Звичайно, читача цікавить її по­тужність, аби порівняти з існую­чими генераторами.

Як свідчать архівні матеріали, потужність динамомашини Нетішинського млина була всього 5,5 кіловат!

Нетішинський млин не мав парових турбін чи парових машин, локомобіля, чи двигунів внутрі­шнього згоряння, які б приводи­ли у дію борошномельне облад­нання. Робилося це силою  водяного потоку відведеного від річки Горинь з допомогою двох водяних турбін потужністю по 50 кінських сил.

Перше повідомлення  про потужність динамома­шини, виробництво та споживан­ня електроенергії в Нетішинському млині знаходимо у річній ста­тистичній звітності за час з 1 жов­тня 1926 року по 30 вересня 1927 року. В документі за попередні роки така інформація не внесена, хоча в бланках є розділ про вироб­ництво електроенергії своєю стан­цією та інше. Це вже після Великої Вітчизняної війни в Нетішині була споруджена гідроелектростанція, яка до 60-х років минулого століття живила електроенергією селище.

За звітний період 1927-1928 років на Нетішинському млині ви­роблено 11,4 тис. кВт/год. На ви­робничі потреби використано 4,6 тис.  кВт/год, на господарські - 3,4 тис., а ще 3,4 тис. кВт/год. відпу­щено навіть на сторону. Як свідчить аналіз, можливості дина­момашини за цей звітний період використані лише наполовину.

У другій половині 20-х років ми­нулого століття Нетішинський вальцово-розтрусний млин №28 орендувався Шепетівським округовим сою­зом сільськогоспо­дарської кооперації «Господар», його добова продуктивність стано­вила 19 тонн борошна сортового помолу, 8 тонн простого, 3 тонни пшона, 1 тонни ячмінної крупи. Млин мав 2 жорнові постави, 12 вальців, місткість складських при­міщень - близько 1000 тонн зер­на­.

На підприємстві було зайнято до 25 чоловік, 13-16 з них - робітни­ки, 6-7 - службовці. Його продук­ція мала широкий попит серед мешканців краю.

І хто зна, можливо з часом знай­деться нове сучасне застосуван­ня старому млину і це приміщен­ня ще послужить жителям міста Нетішина, але живитися електро­енергією воно вже буде від Хмель­ницької АЕС.

Анатолій Роздобудько