Наш правник

Він, здається, працював на ХАЕС з самого початку, бо працівники звикли, що у скрутну хвилину можна звернутись за правовою допомогою саме до юриста відділу правової роботи ЦК Атомпрофспілки, який відкладе другорядні справи на потім. Принаймні слово правника вагомо звучить не лише на засіданнях профкому, в судах, але й під час приватних бесід з людьми, що потребують юридичної допомоги. Маючи великий попередній досвід роботи у правоохоронних органах, і  в нашому колективі Василь Миколайович зарекомендував себе висококваліфіко- ва­­ним спеціалістом у галузі права, зокрема у захисті трудових, соці­ально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Він бере активну участь  у вирі­шенні питань профспілкового життя, які виносяться на розгляд профкому та трудового колективу підприємства.

Його активна участь у вирішенні трудових спорів в судах стосовно своєчасного призначення пільгових пенсій, сприяла забезпеченню значній кількості працюючих права на таку пенсію.

В.Кучинський постійний прискіпливий учасник  розробки положень Колективного договору та  підбиття підсумків його виконання. Він брав участь у роботі комісії про внесення змін і доповнень у діючий Статут Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України, редакція якого була затверджена ІV з’їздом Профспілки від 24 травня 2007 року.

Василь Миколайович надає безкоштовні консультації членам профспілки з правових питань. Його консультації носять різносторонній характер і охоплюють майже всі галузі права. Він наполегливо відстоює інтереси працюючих у місцевих  та апеляційних судах. За час роботи неодноразово направляв касаційні скарги до вищих судових інстанцій. Особисто брав участь у їх розгляді і добивався позитивних результатів для членів профспілки.

Як досвідчений правник, В.Кучинський виїздить до інших профспілкових організацій, де надає практичну допомогу у вирішенні назрілих проблем профспілкового життя.

Як профспілковий працівник і трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення (НСПП) з дня утворення служби залучається до вирішення трудових спорів. Об’єктивно вирішує розбіжності між сторонами соціально - трудових відносин. Прикладом може служити  вирішення трудового спору (конфлікту), ініційованого профкомом Славутського «Будфарфору» з адміністрацією цього підприємства, вирішеного на користь профкому та трудового колективу.

Рішення спонукало адміністрацію виплатити працюючим більш як 2,8 млн. грн. за Колективним договором.

Фах Василь Миколайович здобував у Київській вищій школі МВС СРСР та  у  Академії МВС РФ (м. Москва). Має спеціальне звання полковник міліції та класний чин старший радник юстиції.

 З 1974 по 1996 рік проходив службу в органах внутрішніх справ України на посаді слідчого та посадах керівного складу УВС. Два роки працював в органах прокуратури. З 1998 року є адвокатом України.

За багаторічну добросовісну працю від імені Президії Верховної Ради СРСР наказом УВС Рівненської області № 446 від 18 листопада 1991 р. нагороджений медаллю «Ветеран праці».

2007 року за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху та активну профспілкову діяльність нагоро­джений Грамотою Президії Центрального комітету профспілки. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток та зміцнення Атомпрофспілки України йому  2009 року за рішенням Президії ЦК оголошено подяку. Крім цього за вагомий внесок  у стабілізацію соціально-трудових відносин та з нагоди 10-ї річниці від дня утворення НСПП 14 листопада 2008 року (№0273) Головою Національної служби посередництва і примирення оголошено подяку.

 Головне ж, що він постійно чує слова вдячності за допомогу, яку отримують від нього люди. І 3 січня на його адресу прийде багато вітань з 60-літтям. Здоров’я вам, ювіляре!

 Фото Віктора Гусарова