Законодавчі ініціативи запровадження    обов`язкової накопичувальної системи

В Україні передбачене існування трирівневої пенсійної системи: солідарна система загальнообо­в’язкового державного пенсійного страхування (І рівень), накопичува­льна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  (II рівень), система недержавного пенсійного забезпечення (III рівень). З 2004 року впроваджено солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та систему недержавного пенсійного забезпечення.

Стан діючої пенсійної системи потребує невідкладного реформування. З цією метою передбачається запровадити II рівень пенсійної системи - обов’язкову накопичувальну систему пенсійного страхування та збалансувати діючу солідарну пенсійну систему. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в якому буде забезпечено бездефіцитність бю­дже­ту Пен­сійного фонду України. Учасниками цієї системи будуть особи­, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років.

Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування базується на засадах накопичення коштів на індивідуальних пенсійних рахунках та передбачає механізм їх успадкування. Після збалансування бю­джету Пенсійного фонду України ­передбачається розпочати перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду. Розмір страхового внеску на дату впровадження системи складатиме 2% заробітної плати із подальшим його щорічним підвищенням на один відсоток до 7%.

Це в перспективі дасть можливість диверсифікувати джерела доходів пенсіонерів і забезпечити накопичувальні пенсійні рахунки, при яких кожна працююча особа буде бачити свої пенсійні накопичення, дасть змогу урізноманітнити джерела доходів майбутніх пенсіонерів і забезпечити більш високий рівень пенсій. Також підвищить зацікавленість кожної особи у легальній сплаті внесків та приведе до зниження рівня тінізації доходів.

В той же час збалансування бю­джету Пенсійного фонду та реформування солідарної пенсійної системи надасть змогу забезпечити можливість ліквідувати існуючі проблеми - забезпечити стовідсоткову виплату пенсій із солідарної системи та ліквідувати диспропорції у розмірах пенсій призначених у різні роки.

Т. Янюк,

заступник начальника              управління -начальник відділу пенсійного забезпечення