Зовсім не дармове тепло

Джерелом енергії, яка виробляється на атомній станції, є ядерне паливо,  завантажене в реактор. Через активну зону реактора прокачується теплоносій першого контуру. У реакторі теплоносій I-го контуру підігрівається до температури 320 градусів Цельсія і потім, проходячи через парогенератори, віддає тепло теплоносієві другого контуру, перетворюючи його в пару. Вироблена у парогенераторах пара використовується для виробітку електричної й теплової енергії. Електрична енергія за допомогою пари виробляється в турбогенераторах, а паром, переданим на теплофікаційну установку, здійснюється підігрів мережної води, за допомогою якої гріються опалювальні прилади в наших будинках.

 

Залежно від режиму роботи енергоблока, пара на бойлери теплофікаційної установки подається від головних паропроводів або від відборів турбін. У режимі зупинки блоків або в пускових режимах пар на бойлери може подаватися від котлів пускорезервной котельні, що працює на мазуті. У такий спосіб обігрів житлових приміщень у м.Нетешин здійснюється за рахунок «спалювання» ядерного палива, а в період зупинки блоків за рахунок мазуту, що спалюється, у котлах ПРК. Чим більше тепла йде на опалення, тим менше виробляється електричної енергії і навпаки.

 

Теплопостачання споживачів м. Нетешина здійснюється відповідно до температурного графіка  t ін/обр = 130/70 0 С, контрольованим на ЦТП-1 міста, із припустимим відхиленням ± 4 0 С. Температура теплоносія підтримується залежно від температури зовнішнього повітря. При зміні температури зовнішнього повітря - змінюється температура теплоносія. Чим нижче температура зовнішнього повітря, тим вище температура теплоносія й, відповідно, тим більше тепла відпускається споживачам, і навпаки.

Температурний графік регулювання тепломережі, наведений у таблиці №1.

 

 

 

Режимна карта теплової мережі.

      Таблиця 1.          

Температура зовнішнього повітря, 0 С

 

Температура прямої мережевої води

на ЦТП-1, 0 С

Температура зворотної мережевої води, 0 С

V ≥ 10м/с

V=5м/с

>+2

70

70

45

+2

70

70

45

+1

77

73

46

0

79

75

47

-1

81

77

48

-2

84

80

49

-3

87

83

51

-4

90

85

52

-5

93

88

53

-6

96

91

54

-7

99

94

55

-8

101

96

56

-9

104

99

57

-10

107

102

59

-11

110

104

60

-12

113

107

61

-13

115

110

62

-14

118

113

63

-15

120

115

64

-16

123

118

65

-17

126

120

66

-18

127

123

67

-19

128

126

68

-20

129

128

69

-21

130

130

70

Конкретне значення температури теплоносія для поточної доби визначає начальник зміни станції  за усередненою температурою зовнішнього повітря за минулі 12 або 24 години з урахуванням прогнозу погодних умов і рекомендацій ЦНВУ. 

« ЦТП-АЕС» перебуває на території проммайданчика ХАЕС і призначений для розподілу й комерційного обліку теплоносія. Тепловодовимірювачем комерційного обліку тепла «Ергомера-125» контролюється температура й витрата мережної води (кількість відпущеної теплової енергії).

Згідно з наказом ВП ХАЕС від 11.06.2010 № 942 нарахування плати за централізоване опалення проводиться протягом опалювального сезону. Для населення по тарифу на виробництво й постачання теплової енергії 53,74 грн. за 1 Гкал без ПДВ і 64,49 грн. за 1 Гкал із ПДВ, згідно фактичного відпуску теплової енергії на 1 м2 опалювальній площі.

Таблиця 2.        Тарифи на виробництво та постачання теплової енергії (грн. з ПДВ)

Вид послуг

Один. виміру

Населення

Бюджетні встанови (заклади)

Інші споживачі

Документ обгрунтування

Виробництво теплової енергії

Гкал

33,37

33,37

33,37

Постанова НКРЕ від 30.12.2009 № 1573

Постачання теплової енергії

Гкал

31,12

34,27

44,69

Рішення ВК НМР від 31.05.2010 № 192

Всього тариф на виробництво та поста-чання теплової енергії

Гкал

64,49

67,64

78,06

 

Методика розрахунку:

Фактична кількість відпущеної теплової енергії [Гкал] (фіксується вищезгаданим тепловодовимірювачем) розподіляється на опалювальну площу [м2] житлового фонду м. Нетешин, у результаті чого маємо кількість витраченої теплової енергії Гкал/м2. Помноживши дану кількість на тариф 64,49 грн. - одержимо розрахункову вартість 1 м2. Далі відповідно до  площі кожної конкретної квартири нараховується відповідна плата.

У листопаді 2010р. кількість теплової енергії, витраченої на опалення житлового фонду, склала 0,0315 Гкал/м2. Середньомісячна температура зовнішнього повітря: + 7,7 0 С. Середньомісячна температура теплоносія: 71,4 0 С.

У грудні 2010р. кількість теплової енергії, витраченої на опалення житлового фонду, склала 0,0569 Гкал/м2. Середньомісячна температура зовнішнього повітря: - 3,2 0 С. Середньомісячна температура теплоносія: 88,6  0 С.

Для порівняння, нижче наведена інформація з 2009 р. за аналогічний період:

У листопаді 2009р.

Середньомісячна температура зовнішнього повітря: + 5,8 0 С. Середньомісячна температура теплоносія: 71,4 0 С.

У грудні 2009р. кількість теплової енергі,ї витраченої на опалення житлового фонду, склала 0,0542 Гкал/м2. Середньомісячна температура зовнішнього повітря: - 1,6 0 С. Середньомісячна температура теплоносія: 84,4  0 С.

В 2009 році (з 01.01.2009 по 30.12.2009) діяв тариф тільки на виробництво теплової енергії й становив: 24,05 грн. за 1 Гкал без ПДВ і 28,86 грн. за 1 Гкал із ПДВ, згідно з  постановою НКРЕ від 25.12.2008р. № 1519.

Нині діє встановлений Національною комісією з регулювання електроенергетики (НКРЕ) тариф на виробництво теплової енергії рівний 33,37 грн. за 1 Гкал із ПДВ. Додатково на виконання    вимог Закону України №2633-IV від 02.06.2005 р. і Постанови Кабміну №955 від 10.07.2006 р. з 01.07.2010р. уведений тариф на транспортування й розподіл теплової енергії, що становить для населення 31,12 грн. за 1 Гкал із ПДВ. У такий спосіб загальний тариф на виробництво, транспортування й розподіл тепла для населення склав 64,49 грн. за 1 Гкал із ПДВ.

Методики й розрахунки тарифу на транспортування й розподіл тепла визначені Законом України №2633-IV від 02.06.2005 р. і Постановою Кабміну №955 від 10.07.2006 р.

Сергій Снищук,  начальник КХ