Вирішується колективно,  виважено, послідовно

Важливі питання життя трудового колективу станції, профспілкової організації Хмельницької АЕС обговорювались на відповідних конференціях, які відбулись 18 лютого у міському  Палаці культури. У цих зібраннях взяли участь віце-президент компанії НАЕК «Енергоатом» А.А.Айсін, голова Атомпрофспілки В.О. Матов, голова профкому НАЕК «Енерго­атом» О.В.Лич. Порушені на              конференції питання акумульовані у відповідні постанови, які ми друкуєто на сторінках нашого видання.

24 лютого в м. Києві розпочали роботу конференції трудового колективу та профспілкової організації НАЕК «Енергоатом». Сподіваємось, що рішення цих зібрань будуть адекватними вимогам часу, сприятимуть подальшому просуванню атомної енергетики країни шляхом прогресу. Про рішення конференцій ми повідомимо у найближчих номерах часопису.

На знімку Валерія Валуєва: президія кон­ференції трудового колективу Хмельницької атомної електростанції у складі голови Атом­профспілки В.О.Матова, віце-президента НАЕК «Енергоатом» А.А.Айсіна, генерального директора  ВП ХАЕС М.С.Панащенка, голови ППО ХАЕС М.В.Гука та голови профкому НАЕК «Енергоатом» О.В.Лича.

Матеріали конференцій трудового колективу та профспілкової організації ХАЕС читайте на стор. 3-6.

 

РАДИЛИСЬ ЯК ЖИТИ i ПРАЦЮВАТИ

До порядку денного були внесені наступні питання:

1. Звіт про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2010 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом»;

2. Звіт про виконання за 2010 рік планового кошторису витрат «Соціальний розвиток на 2010 рік». Розгляд і схвалення планового кошторису витрат «Соціальний розвиток на 2011 рік»;

3. Звіт щодо освоєння капітальних вкладень та фінансування об’єктів житлово-комунального та соціального призначення у 2010 році та план на 2011 рік;

4. Звіт про виконання «Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного  рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2010 рік»;

5. Схвалення «Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професі­йних захворювань і аварій на 2011 рік»;

6. Про хід виконання Постанов конференції трудового колективу: ВП ХАЕС від 17.03.2010;  ДП НАЕК «Енергоатом» від 25.03.2010;         

7. Розгляд і затвердження довід­ки про  виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»  по ВП ХАЕС за 2010 рік;

8. Довибори в комісію з охорони праці ВП ХАЕС;           

9. Звіт комісії з трудових спорів за 2010 рік;      

10. Вибори делегатів на конференцію трудового колективу  ДП НАЕК «Енергоатом»;      

11. Різне.

Згідно із затвердженим порядком денним першим доповідачем виступив генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко. Він озвучив виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2010 рік, передбачених Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом».

Микола Сергійович розповів про виробничі успіхи колективу електростанції. Найвагоміший – збіль­шення виробництва електроенергії. 2010 року вдалося направити в енергосистему 13 мільярдів 37 мільйонів кіловат-годин електро­енергії, що на 256 мільйонів кВт.год більше, ніж було вироблено за аналогічний період 2009 року. Генеральний директор нагадав, що в історії експлуатації ХАЕС трудовому колективу вдавалось досягати і значно кращих показників. Коефі­цієнт встановленої потужності у 2010 році склав 74,4 відсотка. Це на 1,4 відсотка більше, ніж у 2009 році. Микола Сергійович також доповів, що цьогоріч ХАЕС працює із коефі­цієнтом майже 100 відсотків.

Учасникам конференції трудового колективу Микола Панащенко довів інформацію про заходи з підвищення безпеки експлуатації енергоблоків, проаналізував стан охорони праці на підприємстві.  Досягненням 2010 року він вважає відсутність  нещасних випадків на виробництві. Однак генерального директора турбує рівень побутового травматизму. Торік було зафіксовано 302 таких випадки.

Щодо інших питань аналізу виробничої діяльності Микола Сергі­йович зазначив, що вони детально були розглянуті на попередніх зборах у  підрозділах електростанції.

Для ознайомлення зі звітом про виконання за 2010 рік планового кошторису витрат за статтею «Соці­альний розвиток» слово­ було надано засту­пнику генерального директора ХАЕС з кадрів і соціального розвитку Віктору Демидюку.

Віктор Андрійович повідомив, що у 2010 ріці кошторис витрат на соці­альний розвиток склав 32,5 мільйона гривень. Ці кошти спрямо­вувались на утри­мання об’єктів житлово-комунального господарст­ва, відрахування профспілці, оздоров­л­ення тощо. Соціаль­ні виплати, передбачені Колективним договором та законодавством, були розподілені за такими напрямками: матеріальна допомога ді­тям-інвалідам, дітям-сиротам, дітям-напівсиротам; одноразова матеріальна допомога на поховання; матеріальна допомога по догляду за дитиною; матеріальні допомоги у зв’язку із скрутним матеріальним становищем та на лікування. Віктор Андрі­йович констатував, що торік у 54 сім’ях атомників народилися діти. Це на 9 народжень більше, ніж у попередній рік. Така тенденція, звичайно, радує. Заступник генерального директора вказав на ще одну тенденцію – збільшення кіль­кості працівників електростанції, які досягають пенсійного віку. Якщо у 2010 році на заслужений відпочинок пішов 81 працівник, то принаймні через шість-сім років ця цифра буде складати понад 200 чоловік. Як зазначив Віктор Демидюк, при виході на пенсію всім працівникам виплачується одноразова матеріальна допомога.

Крім виробничо-господарської діяльності ХАЕС  спрямовує кошти на благодійництво. Торік на це було витрачено 175 тисяч гривень. Кошти були направлені на лікування, підтримку дитячих творчих колективів та талановитих особистостей, підтримку дитячих та медичних установ­ тощо. Стало традицією щороку­ навідуватись із новорічними пода­рунками до вихованців Берездівс­ької школи-інтернат, Острозької спеціальної загально­освітньої школи для дітей з вадами слуху, Острозької допоміжної школи-інтернат.

Заступник генерального директора довів до відома делегатів стан квартирного обліку, а також позна­йомив із планами кошторисних витрат на 2011 рік.

У доповіді заступник генерального директора з капітального буді­в­ництва ХАЕС Олег Рахлінський розповів про освоєння капітальних вкладень, фінансування об’єктів житлово-комунального та соціального призначення. 2010 року на ці цілі витрачено 10 мільйонів 158 тисяч­ гривень. Кошти спрямовувались  на важливі напрямки життє­діяльності електростанції. Як зазначив Олег Васильович, виникли проблеми із водопостачанням міста через замулення двох артезі­анських свердловин глибинного водозабору. Спорудження нових таких об’єктів за кошти ХАЕС дало можливість таких проблем позбутись.

Актуальною темою життєдіяльності міста є спорудження заводу з переробки твердих побутових відходів. У цьому процесі активну участь бере  ХАЕС. Розроблено техніко-економічне обґрунтування, на черзі  проектна документація. Велика увага приділяється роботі із завершення будівництва житлового будинку №505. Олег Васильович окреслив плани на майбутнє.

Начальник відділу охорони пра­ці ХАЕС Сергій Романко зро­бив аналіз виконання «Комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захво­рювань і аварій на 2010 рік» і розповів про аналогічні заходи, які потрібно реалізувати цьогоріч.

Про хід виконання Постанов конференцій трудових колективів ВП ХАЕС та ДП НАЕК «Енерго­атом», які відбулися в 2010 році, познайомив голова профкому Михайло Гук. Він коротко зупинився на проблемних питаннях. Учасники конференції схвалили їх рішення і висловили впевненість у подальшій їх реалізації.

На голосування було поставлено розгляд довідки про виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС за 2010 рік, яку озвучив заступник генерального директора ХАЕС з кадрів і соці­ального розвитку Віктор Демидюк. Учасники конференції її схвалили.

До порядку денного конференції трудового колективу також були внесені питання про довибори в комісію з охорони праці, вибори делегатів на конференцію трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом», а також звіт комісії з трудових спорів профкому за 2010 рік.

Перед закінченням конференції трудового колективу на письмові запитання відповіли генеральний директор ХАЕС Микола Панащенко та його заступники.

Заслухавши доповіді і виступи делегатів з питань порядку денного, конференція трудо­вого колективу ВП ХАЕС

ПОСТАНОВИЛА:

1.1. Звіт генерального  директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2010 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом» взяти до відома.

2.1. Звіт ЗГДКіСР про виконання «Планового кошторису витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС за 2010 р.» взяти до відома.

2.2. Схвалити  «Плановий кошторис витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС на 2011 р.» у розмірі 35,1 млн. грн.

3.1. Звіт заступника генерального директора з капітального будівництва щодо освоєння капі­тальних вкладень та фінансування об’єктів житлово-комунального та соціального призначення у 2010 році взяти до відома.

3.2. Схвалити план освоєння капітальних вкладень та фінансування об’єктів житлово-комун­ального та соціального призначення на 2011 рік.

4.1. Звіт начальника відділу охорони праці про виконання «Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попере­дження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій за 2010 рік» взяти до відома.

5.1. Схвалити «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попере­дження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2011 рік».

Вважати виконаною в повному обсязі  постанову конференції трудового  колективу ВП ХАЕС від 17.03.2010;

Вважати невиконаним пункт 8 постанови №4 звітної конференції трудового колективу з виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» у 2009 році від 25.03.2010 в частині:

поетапного збільшення мінімальної тарифної ставки (окладу) персоналу непромислової діяльності з метою її встановлення на рівні 0,9 мінімальної тарифної ставки (окладу) промислово-виробничого персоналу;

розробки єдиного порядку  визначення  загального стажу роботи працівників  ДП НАЕК «Енергоатом» для нарахування  та виплати  щомісячної  надбавки  за стаж  роботи  в електроенергетичній галузі;

доопрацювання типового положення  про аварійні  бригади;

включення до робочого часу  проходження передзмінного медичного огляду.

7.1 Затвердити Зведену довідку про виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» за 2010 рік.

7.2. Вважати невиконаними пункти Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом», а саме:

п. 5.8. Забезпечити придбання, комплектування, своєчасну видачу працівникам та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

З урахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з відповідним профспілковим комітетом та за рішенням трудового колективу видавати працівникам спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми згідно з додатком, який розробляється службами з охорони праці ДП НАЕК «Енергоатом».

Здійснювати фінансування придбання спец­одягу, спецвзуття та інших засобів індивід­у­ального та колективного захисту згідно з плановим кошторисом витрат відокремлених підрозділів.

 п.6.19. Представник власника зобов’язується: Брати участь у добровільному медичному страхуванні працівників ДП НАЕК «Енергоатом».

п.7.9. Надавати працівникам ДП НАЕК «Енергоатом» безвідсоткові позики на невідкладні потреби, на будівництво та придбання житла у розмірах і порядку, передбачених Положенням ДП НАЕК «Енергоатом».

п 8.1. Об’єми введення житла в розрізі міст-супутників АЕС встановити на підставі «Середньострокової інвестиційної програми ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2012 рр. та на перспективу до 2015 року» шляхом прийняття спільного рішення представника власника та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом».

п.8.2. Здійснювати будівництво житла, квартирний облік та поліпшення житлових умов працівників Компанії згідно з Положенням про напрямки, порядок, умови забезпечення житлом працівників ДП НАЕК «Енергоатом» і обслуговуючих організацій та взаємодію з органами  місцевого самоврядування, юридичними і фізичними  особами з питань будівництва та розподілу житла.

п.8.3 Сприяти відведенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво і забезпечувати дольову участь Компанії у спору­дженні інженерних мереж та комунікацій в місцях компактної малоповерхової забудови міст-супутників АЕС за участю працівників ДП НАЕК «Енергоатом» .

 п.10.2. Надавати за рахунок коштів Компанії, передбачених п.7.1 цього Колективного договору, відповідний транспорт для організації та проведення культурно-масових і спортивно-оздоровчих заходів відповідно до планів роботи, узгоджених відповідним профспілковим комітетом.

п.11.5. Перераховувати профспілковим комі­тетам відокремлених підрозділів не менше 1,5 відсотка фонду оплати праці відокремленого підрозділу на проведення культурно-масової, фізкультурної і оздоровчої роботи серед працівників відокремлених підрозділів.

8.1.Обрати до складу комісії  з охорони праці ВП ХАЕС наступних осіб:

Костянтина Миколайовича Кобу, головного інспектора, Сергія Івановича Романка, начальника відділу охорони праці, Михайла Володимировича Гука, голову ППО ХАЕС.

9.1. Звіт про роботу комісії по трудових спорах за 2010 рік взяти до відома.

10.1. Обрати делегатами на конференцію трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом»:  делегацію ВП «Хмельницька АЕС» у складі 10 осіб, а саме: М.С.Панащенко, генеральний директор; В.А. Демидюк, ЗГДКіСР; Л.С.Гуц, заступник начальника ЦГЗ; Ю.Г.Ковальчук, дозиметрист ЦРБ; Н.М.Коломійчук, лаборант ХЦ; В.Я. Пятковський, інженер ХЦ; С.Г.Пенчук,  інструктор НТЦ; І.В.Савчук, майстер ЕЦ; М.В. Кирилюк, ІУТ ТЦ; А.В.Данилюк НЗБ ЗОП. А також членів профспілкового комітету ДП НАЕК «Енерго­атом»: голову ППО ХАЕС М.В. Гука; заступника начальника ЕРП Д.В. Міщенка; пенсіонера С.В. Ростовцева; провідного інструктора НТЦ О.М. Хомича.

10.2. У разі виникнення об’єктивних причин надати право адміністрації та профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації з числа резерву, запропонованого на конференції.

11.1. Доручити адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС ретельно вивчити питання щодо включення часу проходження передзмінного медичного огляду оперативного персоналу до робочого часу. Термін - до 01.07.2011.

11.2. Доручити адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС звернутися в ДП НАЕК «Енергоатом» з проханням щодо передачі відокремленим підрозділам            ДП НАЕК «Енергоатом» функцій по забезпеченню персоналу підрозділів засобами індивідуального захисту. Термін - до 24.02.2011.

11.3. Доручити адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС розглянути звернення НМГО «Нетішинський козацький полк Хмельниччини» щодо надання членам НМГО – праці­вникам ВП ХАЕС додаткової відпустки за рахунок коштів підприємства. Прийняте рішення винести на розгляд наступної конференції трудового колективу ВП ХАЕС. Термін - до 01.07.2011.

11.4. Доручити адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС опрацювати питання щодо внесення змін до Порядку розподілу квартир ВП ХАЕС поліпшеного планування на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик, затвердженого постановою конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 17.03.2010 в частині порядку розподілу квартир за поверхами. Термін - до 31.05.2011.

12. Всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома. Секретаріату протокольно опрацювати зауваження  та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за виконання у ВП ХАЕС та ДП НАЕК «Енерго­атом», для прийняття кінцевого рішення та доведен­ня даної інформації до трудового колективу. Термін - 25.02.2011.

13. Результати підведення підсумків виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»,  і додатків до нього по ВП ХАЕС за 2010 р. направити до відома в ДП НАЕК «Енерго­атом», профспілковий комітет ДП НАЕК «Енергоатом».  Термін - 20.02.2011.

14. Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покласти на адмі­ністрацію в особі генерального директора ВП ХАЕС та профспілковий комітет в особі голови ППО ХАЕС.

Олександр Шустерук

Фото  Валерія  Валуєва