Питання житла, фiнансування СК i КДЮСШ ППО ХАЕС  та оздоровлення в числi прiоритетних

На звітну конференцію ППО ХАЕС було обрано 412 делегатів, з яких були присутні 384 чоловіки.               До президії делегати обрали генерального директора ХАЕС М.С. Панащенка, голову ППО ХАЕС М.В.Гука, голову ЦК Атомпроф­спілки В.О. Матова та голову ППО ДП НАЕК «Енергоатом» О.В.Лича.

До порядку денного були внесені­:

1. Звіт про роботу профкому                              за пе­ріод з 17.03.2010 по 16.02.2011 (доповідач М.В. Гук);                        

2. Звіт ревізійної комісії ППО ХАЕС за 2010 рік (доповідач В.Б Рубас);            

3. Розгляд і затвердження виконання «Кошторису надходжень та витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2010 рік»;                                              

4. Розгляд і схвалення «Кошторису надходжень та витрат первинної профспілкової організації ХАЕС на 2011 рік» (доповідач М.В. Гук).

П’ятим питанням стояли вибори­ делегатів на звітну профспіл­кову конференцію ППО ДП НАЕК «Енергоатом» (доповідала Л.М. Малько). Шосте питання - різне.

Отже, перше слово було надано голові ППО ХАЕС М.В.Гуку. Михайло Володимирович констатував, що профспілкова організація ХАЕС нараховує 5824 члени профспілки, в тому числі 695 непрацюючих пенсіонерів ХАЕС. В складі членів профспілки 2245 жінок, а молоді у віці до 35 років – 1481 особа.

 Профспілкову організацію  очолює профком, обраний у квітні 2007 року в складі 16 чоловік. Після виходу зі складу профкому у 2008 році Анни Сотникової і в 2009 році Сергія Ростовцева фактичний чисельний склад профкому налічує14 осіб.

За звітний період проведено 49 протокольно оформлених засідань профкому. На засіданнях розглянуто 672 питання, що безпосередньо стосуються життєдіяльності підприємства, інтересів кожного працівника­.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснювали постійно діючі в профспілковому комі­теті 13 комісій, за  активної допомоги голів цехових комітетів (34) та профспілкового активу.

Діяльність усіх комісій регламентована відповідними «Положен­нями…» про комісії, що розроблені і затверджені профспілковим комітетом. Робота профкому і профспіл­кової організації проводиться згідно з планом роботи. Постійно велася робота з вдосконалення і введення системного підходу до роботи комісій профспілкового комітету.

Основним напрямком роботи профспілкового комітету за звітний період був контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю, а також правильністю застосування дисциплінарних стягнень до працівників. Була опрацьована значна кількість розпорядчих документів по ВП ХАЕС, графіків роботи персоналу, перевірялися та надавалися зауваження до посадових інструкцій, надавалися пропозиції та погоджувалися спільні рішення з внесення змін і доповнень до колектив­ного договору. За звітний період до профспілкового комітету надійшло 734 вхід­них документи, 70 письмових звернень, 566 заяв на матеріальну допомогу. Було відправлено 370 вихідних документів.

Ключовою комісією ПК в питаннях соціального захисту­ персоналу є комісія з реформування заробітної плати та структурних змін.

В результаті спіль­них дій профспілки та адміністрації з виходом на рівень компанії було вирішене питання суттєвого збільшення фонду оплати праці в 2010 році, але загальний настрій в 2011 році зіпсований. Всі минулорічні здобутки перекреслив той факт, що нам не вдалося, починаючи з 1 січня, втримати місячний дохід працівників на рівні кінця минулого року. І все це на фоні значного підвищення цін на продукти харчування і основні товари повсякденного попиту. Тому дововідач вважає основним питанням для роботи у найближчий період збільшення фонду оплати праці для забезпечення щомісячної премії персоналу на рівні не меншому 15 відсотків.

Тривалий час невиконаним в ДП НАЕК «Енергоатом» і у ВП ХАЕС є питання про наближення рівня тарифних ставок та посадових окладів працівників, що виконують допоміжні  роботи (НП) до рівня працівників, що працюють в основному виробництві (ПВП).

Доповідач заропонував від імені профспілкової конференції звер­нутися до голови ППО ДП НАЕК з пропозицією про спільне з адміністрацією компанії вирішення зазначених проблемних питань.

- Аналізуючи звітний період, - продовжив доповідь Михайло Володимирович, - не можу не відзначити, що ми прожили досить тяжкий фінансовий рік. З досі незрозумілих причин нам більше ніж півроку не вдавалося в лімітах фінансування змінити нулі на прийнятні цифри з кошторису витрат на соціальний розвиток за двома напрямками роботи – фінансування СК і КДЮСШ ППО ХАЕС і оздоровлення персоналу. І якщо по фінансуванню спорту в кінці 2010 року вдалося досягти деяких результатів, то з 4 мільйонів оздоровчих нам вдалося отримати всього 600 тисяч гривень. 

М.Гук звернувся до голови профкому  Олексія Васильовича Лича взяти дане питання на особистий контроль і не дозволяти адміністрації ДП НАЕК в 2011 році саме таким чином «виконувати» прийняті зобов’язання.

Єдина стаття кошторису, що була перевиконана на 154 000 – це матеріальна допомога з коштів профспілкового бюджету. За звітний  період її отримали 557 членів профспілки на суму 1 104 850 грн., в тому числі 80 пенсіонерів ХАЕС на суму 104 505 грн.

2000 гривень складає сума коштів, що розподіляється комісією з соціального захисту профкому на одного працівника. У випадках, коли потрібні більш значиміші суми (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів тощо) рішення приймає профспілковий комітет.

Михайло Володимирович не вважає збіль­шення в кошторисі загальної суми виплати досягненням. «Це сумна статистика, адже збільшення коштів свідчить про підвищення рівня захворюваності в колективі, який, на жаль, не стає молодшим і здорові­шим. А іншою причиною росту видатків стало те, що комісія з надання матеріальної допомоги ХАЕС коштів на цю допомогу мала, на мій погляд, на порядок менше від потреби, і частину відповідальності ми свідомо переклали на плечі комісії профкому».

Далі доповідач торкнувся питання оздоровлення дітей працівників ХАЕС та самих працівників станції. Він відзначив, що незважаючи на фінансові труднощі, спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК за звітний період оздоровлено в дитячих оздоровчих таборах 519 дітей.

Голова профкому ХАЕС щиро подякував усім, хто брав участь у вирішенні цього важливого питання, а саме: комісії по роботі з дітьми і шефській роботі; ентузіастам, що добровільно бралися за нелегку і дуже відповідальну місію супрово­дження дітей до місць відпочинку; керівництву і персоналу транспортного цеху; керівництву і медичному персоналу СК.

- Для оздоровлення працівників ВП ХАЕС та членів їх сімей у звітному періоді, з урахуванням інформації, яку промовець доповів вище щодо проблем фінансування, - кошти, як кажуть, збирали з «миру по нитці». Суттєву допомогу надав профспілковий комітет компанії у вигляді більшої, ніж завжди, квоти на путівки. Як результат,- виділили  973 путівки в санаторії, в яких за рахунок поділу частини путівок полі­пшили здоров’я більше тисячі наших працівників. В пансіонати відпочинку виділено 379 путівок.

Крім того, з кошторису культурно-масової комісії придбано та виділено для наших працівників 229 путівок вихідного дня.

Михайло Володимирович під час характеризування певних нап­рям­ків і активістів, що їх очолюють, відійшов від перенавантаження делегатів математичною статистикою. Звіти комісій друкувались на шпальтах газети «Перспектива». Говорячи про культурно-масову комісію промовець зауважив, що майже кожен з делегатів був або учасником, або глядачем заходів, що органі­зовувались комісією. Він з приємністю відзначив, що навіть відпустка по догляду за дитиною не перешкоджає голові цієї комісії Олені Романовій разом з членами комісії робити життя атомників більш цікавим та різноплановим і наповнювати його приємними поді­ями. І все, що стримувало їх високий творчий потенціал, – недостатній рівень фінансування.

Ще один напрямок роботи профспілкового комітету – фізкультурно-масова робота.

Поєднання зусиль комісії профспілкового комітету, колективу СК «Енергетик» ППО ХАЕС, колективу КДЮСШ ППО ХАЕС дає можливість досягати видатних результатів, залучати до активних занять фізичною культурою і спортом значну кількість працівників ХАЕС і їх дітей.

Але проблема, що значно добавила сивого волосся голові профкому ХАЕС і керівникам СК і КДЮСШ у звітному періоді, за спостереженнями Михайла Володимировича,

схоже не збирається відступати і в поточному році. «Майже кожного місяця двічі (аванс, зарплата) нас лихоманило від пошуків коштів, а в жовтні я, як роботодавець для   персо­налу наших спортивних підрозділів, все ж таки вчинив протиправну дію і затримав виплату заробітної плати для персоналу КДЮСШ на півтора тижня­.

Не надає особливого оптимізму і ситуація 2011 року, адже з заявлених 6 170 000 грн. кошторисом соцрозвитку ДП НАЕК нам передбачено 3 761 000 грн. Це чергове питання, що потребує термінового розгляду на рівні компанії».

Ще одна больова точка, яка багато років поспіль турбує трудовий колектив ХАЕС - житлове забезпечення праці­вників,- зауважив М.Гук.

За звітний період житлово-побутовою комісією проведено 32 засідання; розглянуто 65 заяв працівників; поставлено на квартирний облік 49 осіб; проведено роботу з розподілу квартир в 2-х під’їздах  будинку №505.

Проблемним питанням, яке переходить зі звітного періоду в поточний, є мізерне і явно недостатнє з огляду на перспективи будівництва Х-3,Х-4 фінансування житлового будів­ництва. Голова профкому ХАЕС запропонував від імені конференції звернутися до президента компанії про збільшення лімітів фінансування капітального будівництва.

Крім цього, Михайло Володимирович звернув увагу на ще одну проблему,  яка напевно вималюється найближчим часом. Це порядок розподілу новозбудованих квартир. «Я не буду  зупинятися на деталях, але переконливо прошу Валерія Олексі­йовича Матова та Олексія Васильовича Лича посприяти колективу ВП ХАЕС в можливості не лише самостійно заробляти гроші і будувати житло, а й в можливості його розподіляти за рішенням цього ж таки колективу. «Положення...», за яким нам пропонують розподіляти житло, від справедливості знаходиться набагато далі, ніж «Порядок розподілу», прийнятий в минулому році на ХАЕС.

Промовець ще раз запевнив, що щирих слів подяки заслуговує робота всіх комісій профкому і що звіти комісій друкувалися в газеті «Перспектива». Відтак  члени ППО мали змогу ознайомитися з ними в період підготовки до конференції.

Далі делегати розглянули питання порядку денного, уточнюючи позиції, шукаючи точки взаєморозуміння тощо.

Зрештою, заслухавши доповіді і виступи делегатів щодо обговорюваних питань порядку денного,

 звітна конференція ППО ХАЕС ПОСТАНОВИЛА :

1.1. Роботу профспілкового комітету за період з 17.03.2010 по 16.02.2011 визнати «задо­вільною».

2.1. Взяти до відома Акт ревізії фінансово-господар­ської діяльності первинної профспілкової організації ВП «Хмельницька АЕС» за 2010 рік.

3.1. Затвердити звіт про виконання «Кошторису надхо­джень та витрат первинної профспілкової організації ХАЕС за 2010 рік».

4.1. Схвалити «Кошторис над­хо­джень та витрат первинної профспіл­кової організації ХАЕС на 2011 рік».

4.2. Надати право профспілковому комітету на коригування кошто­рису в частині пункту 2.1.5, збільшення відрахування по пункту 2.1.4. та перерозподілу в межах  затвердженого кошторису між статтями адмі­ністративно-господарських витрат.

5.1. На виконання постанови профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» від 02.02.2011                                    № 16-3­ «Про проведення звітної профспілкової конференції ДП НАЕК «Енергоатом» обрати та направити делегатами на звітну конференцію ППО ДП НАЕК «Енергоатом» 14 членів профспілки, а саме:  (дивіться пункт 10.1 Постанови трудового колективу). В разі виникнення об’єк­тивних причин надано право профкому ППО ХАЕС спільно з  адміністр­ацією ВП ХАЕС на проведення заміни делегатів звітної конфер­енції ППО ДП НАЕК «Енергоатом».

6. Звернутися до Президента ДП НАЕК «Енергоатом» та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією: збільшити ліміти фінансування на житлове  будівництво у 2011 році; залишити без змін прийнятий на конференції  трудового колективу ВП ХАЕС 17.03.2010 порядок розподілу квартир поліпшеного планування на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик.

7. Доручити профспілковому комітету звернутися до адміністрації ВП ХАЕС та міських органів влади щодо облаштування міських автобусних зупинок.

8. Усі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами звітної конференції ППО ХАЕС, взяти до відома.

9. Контроль за виконанням Постанови звітної профспілкової конференції покласти на голову ППО ХАЕС Михайла Володимировича Гука.

Віктор Гусаров

Фото  Валерія  Валуєва