Компетентно, достовiрно, науково

Повноцінний контроль за станом довкілля в районі розташування ХАЕС розпочато з моменту заснування лабораторії охорони навколишнього середовища. Вона свої функції почала виконувати в лютому  1989  року. А згодом її технологічна база стала основою для створення відділу охорони навколишнього середовища.

Першим керівником лабораторії став кандидат хімічних наук Юрій Анатолійович Шумов. Він взяв участь у  комплектуванні штату, поповненні підрозділу новим  обладнанням та мате­ріалами, у створенні бази нормативної документації. Це дало змогу згодом створити відділ, основними функціями якого став контроль за навколишнім середовищем. Відтоді, як мовиться, багато води спливло. Сьогодні відділ охорони навко­лишнього середовища є одним із кра­щих на підприємствах вітчизняної енергетики. Про це красномовно свід­чать результати перевірок контролюючих органів нашої держави та міжнародних експертів.

Коли я завітав у підрозділ, то дізнався, що тут зараз ретельно готуються до атестації.

- Для нас  важливо належним чином пройти атестацію,- каже начальник лабораторії охорони навколишнього середовища Олександр Голод. - Від результатів залежить можливість виконувати певні дослідження. Останнє «Свідоцтво про атестацію» лабораторії ми отримали ще у 2006 році, термін дії якого закінчується цьогоріч.  Основне завдання, що поставлене перед відділом, - організація і проведення контролю  за  навколишнім природним середовищем у санітарно-захисній зоні і зоні спостереження, визначення ступеня впливу на неї Хмельницької АЕС. Також контролюються певні параметри скидів та викидів у навколишнє середовище, зокрема у воду і повітря.

На перший погляд, лабораторія охорони навколишнього середовища нічим не від­різняється від їй подібних у споріднених галузях. На стелажах пробірки, колби з реактивами. Дослідження проводяться за визна­ченою схемою. Проте, у станційних дослідників є суто специфічні функції - контроль  поверхневих і стічних вод, атмосферного повітря та ґрунтів, підземних вод. Існує окрема група інженерної підтримки, яка займається дозвільною системою­ у сфері природоохоронної діяльності. За участю цих спеціалістів супрово­джуються роботи з отримання дозволів на використання водних ресурсів. Під пильним наглядом перебувають і відходи виробництва, встановлено порядок поводження з відходами. Проведено інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та встановлені нормативи викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 - Для  вирішення основного  завдання - моніторингу  стану  навколишнього середовища, - продовжує розповідь Олександр Голод,- лабораторією, згідно із «Графіками відбору проб і проведення хімічних аналізів», виконується контроль за якістю поверхневих, підземних і стічних вод, ґрунтів та донних відкладень, атмосферного повітря, а також конт­роль за викидами за­бруд­ню­ючих речовин в атмосферне  повітря  від стаціонарних і пересувних  джерел забруднення. Якість поверхневих та стічних вод оцінюється за 35 показниками у 39 контрольних точках. Контролюється ставок-охоло­джувач, річки Вілія, Горинь, Гнилий Ріг, Гуска, Утка,  Цвітоха тощо. Підземні води оцінюються у двох водоносних горизонтах за 18 показниками з використанням мережі з 229 спостережних свердловин. Донні відкладення та  ґрунти оцінюються за 21 показником  на  26 контрольних  точках. А якість  атмосферного повітря за вмістом окислів сірки та азоту контролюється  у 11 пунктах.

У ході спілкування начальник лабораторії охорони навколишнього середовища зауважив, що час від часу висловлюються сумніви  деяких представників громадськості, екологічних орга­ні­зацій щодо достовірності зроблених лабораторією досліджень, мовляв, підрозділ підпорядкований ХАЕС, а сміття із хати не прийнято викидати. Але лабораторія водночас перебуває під контролем цілої низки інших контролюючих органів, зацікавлених в об’єктивній оцінці.

- Перевірки на ХАЕС бувають часто, - констатує Олександр Голод. - Ми знаходимось під пильним наглядом санепідемстанції, державної екологічної інс­пекції в Хмельницькій області, Хмельницького обласного управління по меліорації та водному господарству та інших наглядових органів. Систематична перевірка проводиться за участю інших  державних служб та незалежних екологічних структур. Важливою для нашого відділу є перевірка комісії Держспоживстандарту. Її представники для нашої лабораторії під час останньої перевірки надали  «темні проби». Ми зробили їх аналіз. Перевірка підтвердила, що лабораторія має необхідний рівень кваліфікації персоналу, а метрологічне обладнання відповідає встановленим вимогам. Лабораторія  охорони навколишнього середовища забезпечена всіма необхідними нормативними документами та реактивами, які необхідні для проведення якісних аналізів.

Автор цих рядків став свідком проведення аналі­зів техніком 1 категорії Лілією Ібрагімовою. За її словами, вода у ставку-охолоджувачі ХАЕС за багатьма параметрами краща, ніж в річці Горинь.

Про стан повітря в нашому регіоні багато може розповісти лаборант Тетяна­ Долінська. Вона переконує, що ми живемо в досить екологічно стабільному регіоні, бо поряд немає великих промислових об’єктів. А викиди від діяльності ХАЕС  мінімальні і не позначаються на навколишньому середовищі. Тетяна Валеріївна також розповіла, що любить збирати у місцевих лісах гриби і готує з них різні смачні страви. Як відомо, гриби мають властивість накопичувати в собі майже всі елементи, які розносяться повітрям, випадають дощами. Одне слово, коли працівник лабораторії їх споживає, значить наше довкілля придатне для нормального життя. Кращої реклами і не придумаєш.

Олександр Шустерук

Фото  автора