Нагляд за без­печним станом гідроспоруд виконується на підставі нормативного докумен­та ГКД 34.03.106 «Безпека гідротехнічних споруд і гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про галузеву систему нагляду».

Відповідальність за організацію нагляду за гідротехнічними спорудами, за своєчасне виявлення аварі­йних ситуацій, розробку і виконання заходів по їх усуненню несуть: в період будівництва – буді­вельна органі­зація, в період експлуатації – власник гідроспоруди.

В статті «Добудова ядерних реакторів на ХАЕС» доктор наук з державного управління  пан В.Олуйко стверджує про необхідність проведення капітального ремонту земляної греблі, по тексту – «дамби ставка-охолоджувача». Вважаємо за потрібне повідомити наступне.

В терміни, встановлені інструкцією з експлуатації гідротехнічних споруд №01.ГК.2055.ИЭ-08, ведуться спостереження за станом гідротехнічних споруд Хмельницької атомної електростанції. Обсяг спостережень і склад засобів вимірювальної техніки, які встановлені на гідроспорудах, визначено проектом. У висновках, зроблених за результатами регулярних спостережень фахівцями-гідротехніками ХАЕС, відсутня вимога щодо необхідності капітального ремонту «дамби ставка-охолоджувача». Крім того, в 1998, 2003, 2008 роках проводилось комплексне обстеження гідроспоруд Хмельницької АЕС галузевою комісією, до складу якої входили фахівці відповідних проектних організацій. У висновках галузевої комісії, за результатами обстеження гідроспоруд Хмельницької АЕС, відсутня вимога необхідності капітального ремонту «дамби ставка-охолоджувача».