Публічні консультації розпочато

Плануванню робіт з Екологічної оцінки «Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України» був присвячений брифінг, який відбувся у Інформаційному центрі ХАЕС. Визначаючи його мету,  генеральний директор - дирек­тор з  проектів  та інвестицій ВП «Атомпроектінжиніринг» ДП НАЕК «Енергоатом» Геннадій Сазонов зазначив, що відповідно до «Заяви про наміри щодо зведеної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС України» («Заява про наміри»), оприлюдненої 8 жовтня 2010 р., та виходячи з положень «Концепції підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій», схваленої розпоря­дженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2005 р.  №515-р, Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП НАЕК «Енерго­атом») була складена та погоджена з Державним комітетом ядерної та радіаційної безпеки України «Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки енергоблоків АЕС України» (КЗПБ), реалізація якої планується за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Комісії Європейського Співтовариства (КЄС).

КЗПБ має на  меті подальше підвищення рівня безпеки всіх 15 діючих енергоблоків Запорізької, Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС в період до 2017 року і не стосується спору­дження нових чи розширення існуючих АЕС.

Згідно з «Заявою про наміри» на замовлення ДП НАЕК «Енергоатом» за підтримки ЄБРР компанія «POYRY» розпочала роботи з Екологічної оцінки КЗПБ, яка здійснюватиметься відповідно до законодавства України, вимог ЄБРР та міжнародних рекомендацій, зокрема Протоколу ЄЕК ООН щодо стратегічної екологічної оцінки, директивного документу ЄБРР щодо екологічної та соціальної політики, кореспондованих з ними положень ДБН А.2.2-1- 2003 тощо.

З метою подальшого втілення політики прозорості та відкритості рішень у сфері використання ядерної енергії,  ширшого забезпечення участі громадян та їх об’єднань у формуванні цієї політики та обговоренні питань, пов’язаних з підвищенням безпеки діючих енергоблоків АЕС, компанія «POYRY» та ДП НАЕК «Енергоатом» розпочали відповідні консультації з громадськістю.

 За словами Г.Сазонова, процедура необхідна для того, аби отримати від кредиторів, зокрема Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Комісії Європейського Співтовариства кредити, адже Україна самотужки не в силах знайти необхідну суму коштів. Планується, що весь комплекс робіт коштуватиме 1,2 мільярди євро, з яких кредитори під гарантії уряду України виділять 800 мільйонів євро. Аби обґрунтувати кредити, розроблено техніко-економічне обґрунтування проекту, складовою якого є Екологічна Оцінка впливу  проекту на оточуюче середовище.

У доповіді представника Європейського Cпів­товариства П’єра Бідермана була  обґрунтована мета подібних  зустрічей, яка полягає у тому, щоб пояснити зміст процесу Екологічної Оцінки (включаючи залучення заціка­влених сторін). Зокрема передбача­ється визначити джерела, види та об’єк­ти впливів на навколишнє се­редовище, пов’язаних з реалізацією КЗПБ; оцінити вплив заходів КЗПБ на природні ресурси та населення в Україні; оцінити можливий вплив на інші країни; забезпечити зацікавлених учасників доступом до інформації під час ЕО, провести консультації з ними щодо КЗПБ та ЕО, розглянути всі коментарі, питання, зауваження учасників тощо.

Механізм отримання та опрацювання запитань, коментарів, пропозицій, скарг здійс­нюється: через веб-сайт, електронною поштою та поштою; за телефоном (з особою, відповідальною за зв’язок з громадськістю).

Учасники брифінгу зазначили, що якщо у когось з громадян виникло бажання висловити будь-які запитання, коментарі, пропозиції або скарги з приводу проекту, є можливість  надіслати електрон-ного­ листа за адресою sup.public@ gmail. com; заповнити форму на Інтернет-сайті http://www.energoatom. kiev.ua/ або у вказаних інформаційних центрах міських державних адміністрацій. Контактний телефон - (044) 201-09-08, контактні особи – О.О. Кочугов та  В. Б.Бойко.

На знімку: під час брифінгу

Фото   Олександра   Шустерука