ПРЕС-РЕЛІЗ про процес консультацій з громадськістю щодо будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС

Експлуатуюча організація АЕС України державне підприємство „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” (ДП НАЕК „Енергоатом”) завершує активну фазу  консультацій з громадськістю щодо будівництва двох нових енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Консультації мають на меті подальше втілення політики прозорості та відкритості рішень у сфері використання ядерної енергії, більш широкого забезпечення участі громадян та їх об’єднань у формуванні цієї політики та обговоренні питань, пов’язаних з розміщенням, проектуванням та спору­дженням ядерних об’єктів.

Необхідність таких обговорень є вимогою як чинного українського законодавства (зокрема, ЗУ «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» - Ст.11, ЗУ «Про поводження з радіо­активними відходами» - Ст.8, Постанова КМУ «Порядок  проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки»   від 18.07.1998р. №1122, «Державні  будівельні норми України. ДБН А.2.2-1-2003»), так і ряду ратифікованих  Україною міжнародних угод („Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля”, „Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті”). 

Приводом для початку процесу консультацій з громадськістю (ПКГ) було завершення розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) спорудження енергоблоків № 3 і 4 ХАЕС та у його складі оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при будівництві та експлуатації нових енергоблоків. ТЕО виконано на замовлення ДП НАЕК „Енергоатом” генеральним проектувальником ПАТ „Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут „Енергопроект”. На підставі висновків ОВНС 05 березня 2011 року була опублікована „Заява про екологічні наслідки діяльності при будівництві та експлуатації енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС”.

Організаційно-технічний супровід консультацій з громадськістю здійснювало ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДНІЦ СКАР, м.Київ).

Активна фаза процесу консультацій з громадськістю розпочалась з проведення 15 квітня у м. Київ та 18 квітня у м. Нетішин брифінгів для представників ЗМІ.

Незважаючи на те, що виконана ОВНС не виявила транскордонних впливів нових енергоблоків на інші країни, оповіщення про заплановану діяльність, інформаційні матеріали щодо проекту та план заходів ПКГ було надіслано всім суміжним з Україною державам.

Протягом всієї активної фази консультацій працювали офіс у м. Київ та 11 громадських приймалень в містах та селах на території зони спостереження ХАЕС. Основним призначенням їх було:

· надання громадськості інформаційних пакетів документації, який містить

- інформаційно-аналітичний огляд матеріалів ТЕО (ІАО), включаючи Заяву про екологічні наслідки діяльності,

- план заходів процесу консультацій,

- бланк реєстрації запитань, зауважень і пропозицій до проекту;

· реєстрація заявок на участь в громадських слуханнях;

· збір запитань, зауважень та пропозицій громадян.

Всім громадським організаціям екологічного профілю, електронні адреси яких були відомі організаторам ПКГ, повідомлення про початок процесу консультацій разом з планом заходів ПКГ були надіслані електронною поштою в перші ж дні. Крім того, вся вихідна інформація (ОВНС, ІАО, план заходів, перелік та час роботи громадських приймалень), а також поточна інформація стосовно консультацій з громадськістю була розміщена на веб-сайтах ДП НАЕК «Енергоатом» (http://www.energoatom.kiev.ua/) та ВП «Хмельницька АЕС» (http://www.xaec.org.ua/).

Відповідно до Плану заходів ПКГ здійснювалась інформаційна та організаційно-технічна підтримка 14 громадських слухань (ГС), що за рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводились у містах та селах зони спостереження ХАЕС у період з 11 по 30 травня:

· ГС у м. Славута 11.05.2011р. о 1600;

· ГС у м. Острог 12.05.2011р. о 1600;

· ГС у м. Нетішин 12.05.2011р. о 1830;

· ГС у м. Ізяслав 16.05.2011р. о 1400;

· ГС у с. Залужжя Білогірського р-ну 17.05.2011р. об 1100;

· ГС у с. Ганнопіль Славутського р-ну 18.05.2011р. об 1100;

· ГС у с. Пліщин Шепетівського р-ну 19.05.2011р. об 1100;

· ГС у с. Копиткове Здолбунівського р-ну 24.05.2011р. об 1100;

· ГС у с. Крупець Славутського р-ну 25.05.2011р. об 1100;

· ГС у с. Кутянка Острозького р-ну 26.05.2011р. об 1100;

· ГС у с. Верхів Острозького р-ну 26.05.2011р. о 1600;

· ГС у с. Мощаниця Острозького р-ну 27.05.2011р об 1100;

· ГС у с. Хорів Острозького р-ну 27.05.2011р. о 1600;

· ГС у смт Гоща Гощанського р-ну 30.05.2011р. о 1400.

Загалом в громадських слуханнях взяли участь 3776 чоловік, з них 1328 – в Рівненській та 2448 – в Хмельницькій областях.

31 травня 2011 року о 1200 у м. Київ був проведений „круглий стіл” для представників громадських організацій, окремих зацікавлених громадян та ЗМІ за участю представників Мінпаливенерго, ДП НАЕК „Енергоатом”, ВП „Атомпроектінжиніринг” та ВП „Хмельницька АЕС” ДП НАЕК „Енергоатом”, ВАТ „КІЕП” та ДНІЦ СКАР щодо будівництва енергоблоків №3,4 Хмельницької АЕС.

На всіх громадських заходах (брифінгах, ГС, „круглому столі”) здійснювались їх аудіозаписи для подальшого відтворення стенограм дискусійних частин, з метою збору та опрацювання висловлених запитань, зауважень та пропозицій громадськості.

Кінцевими результатами процесу консультацій з громадськістю будуть:

· „Звіт про консультації з громадськістю” та „Книга запитань-відповідей” (як складова цього Звіту), які, згідно із ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд» увійдуть до остаточного звіту ОВНС;

· Остаточний звіт ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі скоригованого за зауваженнями і пропозиціями громадськості ТЕО, буде подано замовником на узгодження і проходження державних експертиз;

· Після проведення комплексної державної експертизи ТЕО спорудження енергоблоків №3, 4 ХАЕС буде подано на розгляд та схвалення Кабінетом Міністрів України;

· Згідно з ст.5 Закону України „Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” схвалене Кабінетом Міністрів України ТЕО (включаючи ОВНС з урахуванням зауважень і пропозицій громадськості) з висновками державної екологічної експертизи та „Звіту щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті” будуть подані до Кабінету Міністрів України  у складі обгрунтовуючих документів до проекту Закону України «Про спорудження енергоблоків №3, 4 ХАЕС».

· Рішення щодо будівнитцва енергоблоків №3, 4 ХАЕС прийматиметься Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного Закону.

Розроблення та оприлюднення цих документів складає заключну фазу ПКГ, яка триватиме 2 місяці.

Шляхами оприлюднення будуть:

· передання “Звіту про консультації з громадськістю” та “Книги запитань-відповідей” до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

· розміщення “Звіту про консультації з громадськістю”, “Книги запитань-відповідей”,  “Звіту щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у транскордонному контексті” та висновків державних експертиз на веб-сайті ДП НАЕК “Енергоатом”;

· розповсюдження Книги та Звітів електронною поштою на запити зацікавлених сторін.

Для одержання подальшої інформації щодо результатів процесу консультацій з громад­ськістю запрошуємо відвідувати веб-сайт ДП НАЕК “Енергоатом”.

ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» ,

Державний науково-інженерний центр      систем контролю та аварійного реагування