Вони запалювали зорю правди!

90 років тому з’явилась багатотиражна Ізяславська повітова газета Волинської губернії, яка мала назву «Голос Труда», правонаступницею якої є сьогоднішня «Зоря Надгориння». Засновниками райо­нки був повітовий виконком українського парткому, першим редактором – А.Спектор. На сторінках видання відображалось життя країни в умовах відбудови господарства після першої світової війни. Уявлення про її зміст можуть дати назви рубрик: «На помощь голодающим», «К чистке Коммунистической партии», «Новости дня», «По городу и уезду».

На початку 1922 року щотижневик вже мав назву «На Страже» та виходив більшим форматом, але характер матеріалів не змінювався. Ці  часописи видавалися  росій­ською мовою.

Через адміністративну реформу  1924 року видання газети припинилося. Лише у вересні 1934 року в Ізяславі знову стала видаватись вже україномовна газета «За соці­алістичне село» - орган Ізяславського райкому та райвиконкому. В ці роки широко друкувались матеріали про колективізацію, перших колгоспників. У 1939 році за виховний комуністичний зміст газета була відзначена на Всесоюзній сільськогосподарській виставці, а редактор удостоєний золотої медалі цієї виставки.

З початком Великої Вітчизняної війни  газета знову припинила існування, а шрифти друкарні використовували для випуску листівок, які друкували та розповсюджували працівники редакції заступник редактора Царук, радист Машерук, дру­кар Ольшинецький, складач Фойгель. За ці дії вони були закатовані німцями у фашистській в’язни­ці  у Старому місті. Після визволення Ізяславщини 21 березня 1944 року вийшов перший номер газети «Соціалістичне село», яка масшта­б­но описувала події на фронтах, повідомляла про початок відбудови народного господарства. Під такою назвою газета проіснувала 18 років. За цей час її редагували редактори Дем’ян Гуменюк, Анатолій Ваколюк, Ніна Марашина.

В травні 1962 року також вна­слідок адміністративної реформи на зміну «Соціалістичному селу» вийшла газета під назвою «Колгосп­не життя». Незмінним редактором часопису впродовж 26 років був Василь Гайдайчук. Постійними стали публікації про людей праці – колгоспників та робітників. Сторінки газети рясніли девізами про виконання п’ятирічок, проведення соці­алістичних змагань.

Починаючи з 1986 року, коли редактором видання став дипломо­ваний журналіст Валентин Саков, газета розпочала процес пере­творення. Зникали ідейні заголовки та гасла, все  частіше стали з’являтись справ­ж­ні журналістські праці не лише інформаційного, а й аналітичного спрямування. У червні  1990 року «Колгоспного життя» пере­імено­вано на «Зорю Над­горин­ня». На перших шпальтах «Зорі Надгориння» друкувались матеріали про національну єдність, трудів­ників сільського господарства, промисловості, науки та освіти, мистецтва.        

У грудні 1999 року керманичем районної газети став  Сергій Охрем­чук, який і до цього часу редагує районку. У червні  2007 року відбулись зміни в організації роботи редакції, у зв’язку з чим вона змінила назву на КП «Ізяславський ра­йон­ний медіа-центр». Газета  залишилась із старою назвою, але за останні чотири роки значно змінила своє обличчя. Завдяки оновленню матеріальної бази, налагодженню партнерських відносин з органами влади та місцевого самоврядування, установами, підприємствами, організаціями, вдалось реалізувати чимало гарних ідей. Найголов­ніше, - вдалось покращити естетичний вигляд газети. Починаючи з осені 2008 року та до почат­ку 2011 року перша та остання сторінки «Зорі Надгориння» друкувались з використанням додаткового – голубого кольору. В юві­лейний 2011 рік ці сторінки стали кольоровими. Дяку­ючи колегам з ТОВ            «Поділля-Прінт» м.Хмельни­цький газета в якості бонусу отримала ще 2 кольорових сторінки – 4 та 5.

Для того, щоб покращити інформаційне наповнення газети, колектив підприємства постійно працює над змістом друкованого видання. З цією метою на сторінках часопису друкуються матеріали про діяль­ність установ, організацій, навчальних та медичних закладів району, проведення культурно-масових заходів, відзначення різноманітних державних та професійних свят, кращих представників громади  району, проведення колегій райдержадміністрації та сесій районної і міської рад. Крім того, через газету населення знайомиться з нововведеннями та змінами в законодавчій базі, отримує консультації найрізноманітнішого характеру. Колектив підприємства завжди йде назустріч читачам та замовникам послуг. На сторінках газети  постійно друкуються матеріали дописувачів, серед яких пенсіонери, шкільна молодь та актив району.

Для повноцінного інформування населення в газеті започатковано ряд рубрик,  зокрема: «Новини району», «Післямова до свята», «Консультує спеціаліст», «Юридичний всеобуч», «Люди і долі», «Підсумовуємо і аналізуємо», «Соціальний захист», «Вісті з навчальних закладів району», «Ваше здоров’я». Для наймолодших читачів в газеті періодично друкується дитяча сторінка «Калинова сопілка», яку веде письменник Василь Кравчук. Впродовж кількох десятиліть він є найактивнішим дописувачем до газети.

Не зайве згадати людей, які впродовж багатьох років несли журналістське слово у Ізяславську громаду. Багато років самовіддано в «Зорі Надгориння»  трудились заступник редактора Галина Василівна Гурська, незмінний впродовж багатьох років фотокореспондент Петро Никанорович Гладун, коректор Раїса Олексіївна Агейченко, секретар-друкарка Валентина Василівна Ковальська, кур’єр-прибиральниця Олімпія Прокопівна Воскобойнікова.

Нинішій склад редакції плідно співпрацює з колегами з інших часописів регіону і зокрема з газетою колективу Хмельницької АЕС «Перспективою». Матеріали «надгоринців» виважені, змістовні, грунтовні і обгрунтовані. І це свідчить про високий фаховий рівень праців­ників газети.

Натхнення вам, колеги на нелегкій журналістській ниві! 

Колектив газети      «Перспектива»

На знімку: журналіст Василь Сложинський під час прес-конференції на Хмельницькій АЕС