Інформація щодо виконання основних показників місцевих бюджетів та обласного бюджету за січень – червень 2011 року

До загального фонду місцевих бюджетів області за січень - червень 2011 року надійшло податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 624,4 млн.грн., в тому числі до обласного бюджету - 144,6 млн. гривень. Темп приросту до відповідного періоду минулого року склав, відповідно, 10,3 та 11,7 відсотка.

Основну частину доходів, що надійшли до місцевих бюджетів області, становить податок на доходи фізичних осіб – 80,9 відсотка (надійшло 505,3 млн. грн.), в тому числі до обласного бюджету надійшло 126,3 млн. грн. (питома вага в загальній сумі доходів – 87,4 відсотка). Темп приросту до відповідного періоду 2010 року по місцевих бюджетах і обласному бюджету склав 18,2 відсотка.

Дотацій з державного бюджету область отримала в сумі 1011,2 млн. грн., в тому числі:

- дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету – 1002,9 млн. грн., що на 105,9 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року;

- додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 7,6 млн.грн.;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги – 0,7 млн.гривень.

Субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі 662,4 млн. грн. (з них на соціальні програми – 554,9 млн.грн.), що на 206,3 млн.грн. більше, ніж за відповідний період 2010 року.

Доходи місцевих бюджетів області забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків обласного бюджету та бюдже­тів районів і міст обласного значення і дозволили:

- виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ, стипендії;

- профінансувати енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами та організаціями, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

- профінансувати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету видатки області на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, надати пільги і субсидії населенню;

- профінансувати інші видатки, необхідні для виконання бюджетними установами своїх функцій та пріоритетні програми.

Головне фінансове управління ОДА