Пріоритет - забезпечення  якості  відновлювальних робіт  на  3-му  енергоблоці  та  машзалі  ХАЕС

ПАТ «УБ ХАЕС» проводить відновлювальні роботи будівельних конструкцій на РВКоЗ машинного відділення №3 ХАЕС.

Наразі працює 8 підприємств, залучених за договорами підряду. Забезпечення якості робіт з піскоструминного очищення, оброблення металевих конструкцій перетворювачами іржі,  знепилення, знежирення поверхонь з подальшим їх грунтуванням та фарбуванням є безумовною умовою, яку має забезпечити ПАТ «УБ ХАЕС»  перед замовником – ВП ХАЕС.

Особливість підходу  забезпечення якості робіт у тому, що Управління будівництва має не просто забезпечити відповідне виконання проекту у межах вимог будівельних норм України,                 а ще й при цьому забезпечити відповідність європейським критеріям стандарту ЕN ІSО 9001:2008, якому наданий статус державного стандарту ДСТУ ІSО 9001:2008. Тобто держава вимагає, щоб рівень якості виконуваних ПАТ «УБ ХАЕС» робіт і послуг відповідав високим європейським вимогам.

При цьому підрядник зобов’язаний мати відповідне сучасне обладнання, професійно вишколені бригади і  людей, які відповідатимуть за організацію та контроль якості відновлювальних робіт  безпосередньо при проведенні відновлювальних робіт.

Ризики  залучення підрядників прописуються у договорах підряду, у яких чітко вказуються критерії, яким має відповідати підприємство, яке залучається до відновлювальних робіт. При цьому договірний відділ ПАТ «УБ ХАЕС» координує свою договірну роботу із заступником голови правління з якості - відповідальним за якість, уповноваженим правлінням ПАТ «УБ ХАЕС».

Одночасно виробничо-технологічний відділ    проводить попередню та оперативну  роботу із закупівлі якісних матеріалів - перетворювачів іржі, ґрунтовок, фарб тощо. Для того, щоб неякісні матеріали не потрапляли на виробництво, існує 3 пункти їх перевірки: безпосередньо у оптового закупівельника -  ВАТ УКБМ (вхідний контроль), ВТВ ПАТ «УБ ХАЕС» (перевірка комплекту супроводжувальної продукції технічної документації) та безпосередньо вхідний контроль на будівельному майданчику самим виконавцем робіт. Саме підрядник несе відповідальність за організацію операційного контролю робіт, які виконує.

Якщо підприємство не спроможне в ході робіт виконувати означені вище критерії, воно за представлення відділу контролю якості ПАТ «УБ ХАЕС» відсторонюється від роботи керівником проекту.

Отже, якість робіт досягається певною системою організаційних заходів підрядників та служб ПАТ «УБ ХАЕС», які входять в його сертифіковану систему якості.

Ігор Новак, заступник голови правління ПАТ «УБ ХАЕС» з якості