25 рокiв як поринули у неспокiй

Через два тижні після проголошення Незалежності України, 6 вересня 1991 року, за ініціативи голів профкомів атомних станцій та НВО "Прип'ять", утворено Раду профспілкових органі­зацій атомних станцій та НВО "Прип'ять".

Вже 12 вересня Рада профспілкових органі­зацій атомних станцій та НВО "Прип'ять" була прийнята до складу Федерації незалежних профспілок України.

А 23 – 24 січня 1992 року відбувся Установчий з'їзд, на якому й було утворено профспілку працівників атомної енергетики та промисловості України. Засновниками її стали 13 первинних профспілкових організацій, які об'єднували 53 тисячі членів профспілки. Після створення профспілки за кілька місяців до її складу ввійшли багатотисячні профспілкові організації НВО "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", ВО "Придніпровський хімічний завод", Жовтоводського будівельного промислового проектного об'єднання, Харківського фізико-технічного інституту, заводу "Електрон" та інші.

Мені випала нагода у складі делегації Хмельницької АЕС бути в числі учасників тієї історичної з огляду на пройдений час події. Норма представництва на з’їзд була заявлена як один делегат від 300 чоловік. Хмельницька делегація складалась із 15 представників. Це начальник зміни Олександр Петрович Бондаренко, голова профкому Михайло Юхимович Добровольський, заві­дуюча дитячим садком №10 Любов Григорівна Затварська, електромонтер  Валерій Тагірович Кичан, голова профкому ЖКУ Людмила Іванівна Крючкова, начальник зміни хімцеху Олександр Геннадійович Кузнецов, начальник зміни реакторного цеху Віктор Петрович Макєєв, майстер цеху дезактивації Григорій Антонович Махобей, начальник ЖКУ Іван Васильович Мельничук, інженер ТЦ Володимир Миколайович Михальський, начальник дільниці ЦТАВ Юрій Олександрович Мотуз, майстер ЦЦР Олександр Васильович Нікітчук, заступник голови профкому Анатолій Олександрович Петров, водій АТЦ Анатолій Панкратович Похітун та директор станції Віктор Григорович Сапронов. Вони обрані на з’їзд у результаті зборів у 39 цехових профспілкових організаціях Хмельницької АЕС.

З правом дорадчого голосу в делегації були ще головний бухгалтер профкому Антоніна Захарівна Балаян, електрослюсар  ЦТАВ Павло Никифорович Васильєв, начальник відділу праці та зарплати Людмила Василівна Покутня, заступник директора ХАЕС з кадрів та  соціального розвитку Володимир Олександрович Шлапунов і автор цих рядків.

23 січня 1992 року з’їзд визначився із керівними органами, поставив головні завдання на найближчий період і перспективу.

Зазначимо, що від ХАЕС представниками у ЦК республіканського галузевого комітету стали М.Добровольський, В.Кичан, Ю.Мотуз та О.Бондаренко.  Саме на тому етапі між профкомом і адміністрацією ХАЕС було багато непорозумінь. Профспілковим лідерам закидались звинувачення, що вони не вимогливі під час підбору кандидатур у профком та у цехові комітети, не підзвітні за власну діяльність, мало зустрічаються з представниками колективу, неправильно розподіляють дефіцитні товари і таке інше. Треба сказати, що атомна станція відповідала і за виховання дітей, і за вирощування врожаю і за рибні запаси. Зокрема у 1991 році, що передував з’їзду атомників, «підшефні» станції виростили зернових 581 тонну замість запланованих 830, отримали 371 тонну молока замість 430 необхідних і вдвічі менше виловили риби. Крім цього залишився невиконаним пункт з організації гінекологічного, фізіотерапевтичного  та зубопротезного кабінетів у здоровпункті ХАЕС.

У зв’язку з останньою обставиною додамо, що на з’їзд від самостійних на той час організацій - відділу робітничого постачання та спецмедсанчастини були обрані делегати Галина Олексіївна Остапчук, Валентин Максимович Нікітчук, Ігор Іванович Опруненко, Любов Тихонівна Самковська та Олеся Валентинівна Томяк.

Відтоді багато спливло води. Атомпрофспілка стала міцною ланкою захисту прав трудівників, галузі в цілому.

Профспілка побудована за дволанковою структурою, а саме: ЦК профспілки – первинна профспілкова організація. У профспілці запроваджено інститут представництва профспілкового центру на місцях та створено служби у складі  юристів. До службових повноважень фахівців відділу  правової роботи входять обов'язки не лише контролю за дотриманням трудового законодавства, а й проведення профілактичних заходів з метою попередження його порушень, надання консультативно-практичної допомоги працівникам для захисту їхніх трудових інтересів тощо.

У центрі уваги ЦК профспілки – питання підвищення рівня роботи всіх профспілкових ланок та практичної реалізації ними своїх повноважень, посилення профспілковими комітетами вимогливості до роботодавців щодо організації і умов праці, виконання колективних договорів та угод, захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів спілчан.

Невід'ємною частиною охорони здоров'я працівників є фізкультурно-оздоровча робота, яку в галузі проводить засноване Атомпрофспі­лкою добровільне спортивне товариство профспілки "Атом України". До речі, його очолює голова профкому ХАЕС Михайло Гук.

Значна увага приділяється питанням інформаційного забезпечення діяльності профспілки. Для цього нею засновано щотижневу газету "Атомник України".

Необхідність своєчасного і вдумливого підходу до розв'язання виробничих, соціально-побутових проблем молодих працівників, організації їх дозвілля зумовила створення ще на початку 1994 р. секції "Молодь Атомпрофспілки", яка в квітні 2000 року була реорганізована в молодіжну організацію – Спілку молоді Атомпрофспілки, а потім в Організацію молоді Атомпрофспілки.

На сьогодні у лавах цієї молодіжної організації налічується понад 20 тисяч молодих праці­вників атомної енергетики, промисловості та науки. Структура молодіжної органі­зації є аналогічною структурі профспілки.

У словах привітання з нагоди ювілею голова Атомпрофспілки Валерій Матов зазначив, що  «за чверть століття, сповненого усіляких подій і справ, радощів і турбот, Атомпрофспілка постійно підтверджувала життєспромо­жність, тверду позицію і потен­ційні можливості в обстоюванні честі і гідності працівників, у під­несенні на рівень сучасних вимог внутрішньоспілкової демократії, зміцненні організаційно-фінансової структурованості, посиленні роботи власне виборних профпрацівників та активу з виконання статутних вимог, здій­снення практичних заходів для втілення у життя положень базового закону України про профспілки.

Атомпрофспілка України, зважаючи на колективний досвід, мудрість і молодість, єдність і солідарність у боротьбі за людські цінності, - завжди була і є на крок попереду. І така висока місія і велика відповідальність зобов’язує нас до подальших спільних перемог!»

Цьогоріч Атомпрофспілка звітує за п’ятирічний цикл своєї діяльності та обирає новий склад профспілкових лідерів. Другого лютого на ХАЕС відбудеться звітно-виборна конференція профспілкової організації станції. Сподіваємось, до складу керівних органів організації з неспокійною вдачею увійдуть гідні представники колективу.

Віктор Гусаров

На знімках: представники Атомпрофспілки за роботою і відпочинком