Нам 35! 

30 квітня 1985 року наказом №167 створений хімічний цех відокремленого підрозділу "Хмельницька атомна електрична станція" державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Колектив плідно, надійно та стабільно працює  протягом 35 років.

На даний час хімічний цех входить в число основних виробничих підрозділів ВП ХАЕС, робота якого спрямована на організацію процесів водопідготовки і контролю за водно-хімічним режимом роботи обладнання електростанції. Основною метою є реалізація організаційних і технічних заходів щодо забезпечення надійної та безпечної роботи основного і допоміжного устаткування шляхом підтримки у встановлених параметрах оптимальних водно-хімічних режимів першого і другого контурів, загальностанційних та допоміжних систем  Хмельницької АЕС, виконання хімічного контролю якості теплоносія, води, масел, газів та хімічних реагентів, корозійних відкладень на обладнанні, та поводження з рідкими радіоактивними відходами.

Колектив хімічного цеху повний усвідомлення, що надійна та економічна робота обладнання протягом проектного терміну експлуатації та після нього, в значній мірі залежить від стану та контролю водно-хімічного режиму станції. Беручи до уваги важливість удосконалення хімічних технологій для підвищення безпеки, прагнучи до надійної та економічної експлуатації енергоблоків, хімічний цех сприяє своєчасному впровадженню передових методів ведення водно-хімічного режиму та способів хімічного контролю. Колектив працює стабільно та забезпечує системи станції необхідною кількістю освітленої, хімічно знесолюючої води високої якості, забезпечує переробку та очищення радіоактивних відходів. Колектив цеху брав активну участь в монтажі, пуско-налагоджувальних роботах, пуску та освоєння потужності блоків №1 та №2. За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, практичний розвиток культури безпеки, високі показники у праці, прихильність принципам культури, внесок у поліпшення культури безпеки  2004 року хімічний цех визнано кращим підрозділом атомної електростанції з культури безпеки.

Хімічний цех для виконання задач і функцій у своєї діяльності керується нормативними документами зовнішніх організацій, документами ДП "НАЕК "Енергоатом" та виробничими документами ВП ХАЕС. Несе відповідальність за безпечну експлуатацію, утримання у справному стані та належне обслуговування устаткування, будинків, споруд, приміщень.

Відповідно до діючого законодавства України, одним із принципів державної політики у електроенергетиці, у тому числі з використанням ядерної енергії, є забезпечення енергооб’єктів персоналом відповідної кваліфікації. Чисельний та посадовий склад хімічного цеху встановлюється штатним розкладом, затвердженим генеральним директором ВП ХАЕС, та складає 194 працівника. Персонал висококваліфікований, відповідальний, має професійний досвід, виконує свої завдання та функції відповідно до вимог чинних нормативних та виробничих документів. Низка працівників нагороджена званням «Почесний працівник ХАЕС», а також іншими нагородами ВП ХАЕС, ДП «НАЕК «Енергоатом», міністерськими та державними.

Микола Замфіракі, начальник хімцеху