У ТАНДЕМІ ІЗ ВИРОБНИЧО-тЕХНІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

У сімдесятих роках минулого століття жителі невеликого поліського села Нетішин  не здогадувались, що доля цього населеного пункту вирішується у високих урядових колах. Через брак електроенергії в цій частині держави розглядались варіанти облаштування майданчиків під  спорудження АЕС.  Проектантів привабили географічно-геологічні особливості нашого краю.  Болота і хащі не стали перепоною для будівельників, які прибули з різних кінців Радянського Союзу споруджувати АЕС та місто енергетиків. Фотознімок забитого 1977 року у грунт кілочка з написом «Тут буде АЕС», став історичним. Згодом на непридатній для сільськогосподарського обробітку землі почали закладатись фундаменти  виробничих та житлових споруд.

Перші учасники будівництва жили у пристосованих вагончиках, знімали житло у  навколишніх селах. Сама дирекція Хмельницької АЕС також була у «приймах» - розміщувалась у невеликому будиночку Славути. Саме у ньому продовжилась  трудова біографія Володимира Харламова, якого  у лютому 1980 року  призначають начальником новоствореного виробничо-технічного відділу. До цього Володимир Гнатович працював на Ворошилов­градській ГРЕС.

Володимиру Гнатовичу випало побувати у різних краях, але полі­ська земля  приворожила і вразила. Коли досвідчений спеціаліст прибув на місце «дислокації», день був сонячний і морозний. Ліс стояв припорошений снігом, у казковому вбранні. Його підкорив і ентузіазм, з яким бралися до роботи будівельники, монтажники. Нікого не лякали побутові незручності. Всі вірили, що “ тут буде місто-сад“.

У рік організації виробничо-технічного відділу на будівельних майданчиках почали зростати перші багатоквартирні будинки. До гуртожитків, господарських будівель прокладались комунікаційні мережі. Все здійснювалось згідно з проектною документацією, яку реєстрували та аналізували працівники виробничо-технічного відділу. Вони здійснювали нагляд і за монтажними та будівельними роботами. Через рік обсяги  робіт значно збільшились - офіційно розпочалось будівництво ХАЕС. 22 січня 1981 року здійснено виймання перших кубометрів грунту під фундамент енергоблока №1, а 7 липня були закладені перші куби бетону у спорудження основи під реакторне відділення. Паралельно були здані в експлуатацію школа та дитячий садок.

Оперативки, наради проводились за військовими сценаріями, коли кожна згаяна година символі­зувала поразку. За проведенням всього комплексу робіт слідкували керівники і організатори дійства - перший директор станції Олексій Троценко, заступник директора Анатолій За­нін, начальник відділу обладнання В.Ми­ха­льський, технік відділу Альвіна Шестак. Вони ма­ли досвід роботи на різних енергетичних об’є­ктах і знаходили спі­льну мову з тими, хто ставив перед собою кон­кретні завдання і без зволі­кань їх вирішував.

Після трьох років роботи у виробничо-технічному відділі Володимир Гнатович відбув у тривале виробниче відрядження. Коли повернувся, не впізнав навколишню місцевість. За кілька років відсутності було споруджено багато об’єктів, на ХАЕС готувались до пуску першого енергоблока. Професіонал, він швидко увійшов у курс справ, налагодив співпрацю з начальниками основних виробничих під­розділів, які займались пусконалагоджувальними  роботами.

За 35 років біля відповідального керма управління виробничо-технічним відділом, який згодом було реструктуризовано у виробничо-технічну службу, стояли Євген Коротов, Микола Тютюнник, Іван Старовойтов, Олег Хатьомкін, Володимир Же­бель, Віталій Весельсьский, Вадим Стат­кевич. Зараз колектив підрозділу очолює Василь Летвинко.

Кожному працівнику атомної станції приємно усвідомлювати, що стабільно працює перший енергоблок, а поряд з ним у своїх виробничих потужностях не поступається і його молодший брат – другий енергоблок.

Більшість з нині працюючих працівників виробничо-технічної служби (нова назва підрозділу) вперше брали участь у роботі з оформлення пуско-налагоджувальної документації, звітів з виконання етапів введення в експлуатацію під час передпускових операцій енергоблока №2. «Бойове хрещення» пройшли молоді спеціалісти Олександр Мелешко, Вячеслав Поплавський, Олександр Третяк, Ганна Гасюк, Тетяна Пенчук, Катерина Лешкевич. Без допомоги досвідчених працівників їм довелось би затратити набагато біль­ше зусиль і часу.

У службі пам’ятають усіх, хто сумлінною працею створював авторитет підрозділу. Володимира Морозова, Олену Горбачову, Ольгу Клєщевнікову, Ларису Лігу, Лідію Трубнікову, Інну Сапронову, Валентину Бурцеву, Тетяну Яшину, Івана Старовойтова, Володимира та Олену Мясникових, Людмилу Бондаренко, Тетяну Шестакову, Віру Віннікову, Валентину Капустинську, Ольгу Міщенко, Олександра Зонова, Ольгу Караулову, Наталію Дудченко, Олену та Миколу Мусієнків, Івана Горбатова, Віталія Весельського, Павла Костенка, Людмилу Науменко.

Сьогодні структура виробничо-технічної служби суттєво відріз­няється від первісного її стану. З  2000 року значно розширилось коло обов’язків працівників. Зараз до складу виробничо-технічної служби входять кілька структурних одиниць, які очолюють досвідчені фахівці  Тетяна  Софіюк, Світлана Іщук, Тамара Гордєєва, Олександр Мелешко. Працівники відділів охоплюють окремий напрямок роботи. Зокрема, виробничий відділ здійснює  організацію розробки, розробку і контроль виконання організаційно-технічних заходів з супроводу експлуатації,  формує напрям фінансування статті «супровід експлуатації, послуги» щодо енергоблоків №1,2  ВП ХАЕС відповідно до технічної необхідності та фінансової достатності; організовує розробку, готує і надає в зовнішні організації місячну, квартальну, річну технічну звітність; розробляє вимоги до виробничої документації в частині структури і змісту документів (крім положень про підрозділи і посадових інструкцій); виконує аналітичні функції в частині техніко-економічного планування і управління виробництвом. Виробничий відділ ВТС готує доповіді, звіти, аналітичні довідки керівництву ХАЕС, під час роботи у ВП ХАЕС інспекцій або міссій зовнішніх органі­зацій відповідає за технічну інформацію щодо напряму – експлуатація.

За відділом техніко-економічного планування та обліку -  планування та облік виробітку і відпуску електроенергії, теплоенергії, планування техніко-економічних показників енергоблоків №1,2 ВП ХАЕС відповідно до вимог правил; визначення фактичного споживання електроенергії, теплоенергії, питної і технічної води споживачами міста Нетішин та ВП ХАЕС; організація підготовки та оформлення технічних умов на підключення споживачів до мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання та трубопроводів відведення стічних вод.

На відділ документації покладено обов’язки розробки вимог до побудови, викладення та оформлення документів, введення їх у систему документації ВП ХАЕС; встановлення правил поводження з виробничою документацією на всіх етапах її життєвого циклу; визначення порядку розробки, узгодження, затвердження, перегляду та анулювання виробничих документів; здійснення супроводу робочих місць оперативного персоналу (НЗС, БЩУ, РЩУ) і ГД, ГІС, ЗГІЕ; організацію роботи з виробничою документацією, що підлягає реєстрації і зберіганню в технічному архіві ВТС, і виконавчої документації на введені в експлуатацію об’єкти.

За бюро стандартизації – комплектування та ведення фонду нормативних документів; організація тиражування і видачі у підрозділи ВП ХАЕС облікових ко­пій НД та повідомлень про їхню змі­­ну; спів­праця зі слу­жбами стандартизації органів державного управління та регулювання, технічними комітетами зі стандартизації, з вищими та сторонніми організаціями в галузі стандартизації; організаційно-методичне керівництво робіт зі стандартизації у підрозділах ВП ХАЕС та надання їм методичної допомоги при розробці проектів документів зі стандартизації.

З наведеного видно, що виробничо-технічна служба є однією з провід­них ланок в плануванні та організа­ції виробничої дія­льності ВП ХАЕС, що вимагає напруженої та творчої роботи усіх працівників служби. Протягом тридцяти п’яти років відділ, а потім служба, успішно виконують покладені на них  завдання. Чимала заслуга всіх фахівців, зокрема і теперішніх пенсіонерів Івана  Старовойтова, Тетяни  Яшиної, Ольги  Клещевникової, Лариси Ліги, Лідії  Трубникової, Олени Мусієнко, Тетяни Шестакової.

Колектив виробничо-технічної служби можна порівняти із сім’єю, де є представники старшого  поколі­ння, ветерани виробництва, і молодь, -  розповідає її начальник Василь Летвинко. -  Статус ветеранів закріпився за Сергієм Андрущенком, Тетяною Софіюк, Ольгою Шевцовою. Вони охоче передають свої знання та досвід молодшому поколінню. Вдячними учнями сьогодні є Юрій Маліновський, Дар’я Ткачук, Юлія Олійник, Ірина Андрейцева, Марина Нагорна. Гарних слів заслуговує робота середнього покоління досвідчених працівників - Юрія Буренка, Олександра Третяка, Вячеслава Поплавського, Світлани Іванової, Ганни Гасюк, Олени  Шевчук, Олени Харламової, Олени Мелешко,  Тетяни Пенчук, Світлани Волконенкової, Оксани Трушковської. Саме їм вдається успішно  вирішувати питання щодо інженерної під­­т­ри­мки, управління нормативною та виробничою документацією, вони забезпечують також облік теплової та електричної енергії, яка виробляється на ВП ХАЕС. Крім цього вони органі­зовують  виконання інших завдань,  важливих для повноцінного функціонування енергетичного підприємства. У цих процесах відзначимо управлінський хист Сергія Андрущенка, Юрія Іваніцького, Олександра Мелешка, Світлани Іщук, Тетяни Софіюк, Тамари Гордєєвої.

Життєвий шлях персоналу виробничо-технічної служби  – це наполеглива повсякденна  праця, знання та професійний досвід. За 35-літню історію її персонал став підгрунтям для створення на ВП ХАЕС служби головного технолога, відділу модернізації та реконструкції, відділу проведення та планування ремонтів; служби наді­йності, ресурсу і продовження експлуатації;  відділу ліцензування.

Праця колективу виробничо-технічної служби гідно оцінена в ядерній галузі. Серед її працівників  чотири відмінники атомної енергетики України, п’ять почесних працівників ВП ХАЕС. У колективі працюють висококваліфіковані спеціалісти, здатні  вирішити найскладніші виробничі завдання.

Олександр Шустерук