Вчитель має сповідувати чимало чеснот: вчитись самому і навчити інших; бути чесним, справедливим, скромним, аби ці  риси наслідували діти. В основі буття вчителя  самовдосконалення і наполеглива праця душі та розуму. Вчитель початкових класів Нетішинської зош I-III ступенів №4 Валентина Борисівна Переятенець понад тридцять років тому обрала за фах і кредо педагогічну працю.

Після закінчення Острозької середньої школи  вступила на навчання у Рівненський педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського. Отримала  диплом вчителя початкових класів і з 1980  по 1993 роки працювала в Острозькій СШ №1 ім. Миколи Островського. Далі - у Нетішинській зош №1, а з відкриттям у 1995 році зош №4,  пов’язує долю з цим навчальним закладом. Майже 15 років Валентина Борисівна поспішає до четвертої школи, де на неї чекають допитливі очі школярів. Виявляючи високий рівень професі­оналізму, ініціативи, творчості, досконало володіючи ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, Валентина Борисівна забезпечує  високу якість праці. Кожен урок у В.Переятенець наповнений логікою, вмілим поєднанням науковості з достатністю, оригінальністю викладення теми. Нині вона опікується учнями 4-го класу і має що сказати про кожного.

- Спостерігаючи за учнями свого класу, помічаю,- каже Валентина Борисівна, - як  зросли вони у  розвитку. З’явився більший інтерес до навчання, зросло бажання  пізнавати нове. Із 25 учнів класу  10 вчаться легко і охоче, 8 з програмою справляються, а 7 постійно потребують допомоги, контролю,  як з мого боку, так і батьків.

У старших класах в учнів, яких я навчала, співвідношення оцінок, порівняно з початковими класами майже не міняється. Вчителі-предметники відзначають розвиненість їх мислення, уміння працювати самостійно, застосовувати знання в нестандартних ситуаціях, а також бажання допомагати один одному.

Працюючи в школі 30 років, хочу сказати: хоч би які завдання не ставила сучасність, незмінними залишаються  любов і повага до дітей.

Епоха, що настала, - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, - диктує свої умови життя,висуває нові вимоги до людини. Якісно нові зміни в суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями. Тож виявлення розумової обдарованості (інтелектуальної і творчої), спеціальних здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація є однією з актуальних проблем на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики.

Доброзичливість, милосердя,  особистий приклад, довіра, порада, прохання, гумор,  відкритість – ці  прийоми превалюють в роботі Валентини Борисівни Переятенець.

- Вважаю, що однією з найважливіших умов розвитку обдарованості учнів є формування пізнавального інтересу, який є підґрунтям для розвитку пізнавальної активності учнів, - констатує педагог. - Для розвитку творчих здібностей школярів, активізації пізнавального інтересу у процесі навчання стараюся застосовувати різні типи нестандартних завдань: вправи на розвиток уміння висловлювати здогадки, припущення; доводити справедливість певних тверджень; збагачую навчальний матеріал завданнями комбінаторного типу та задачами з логічним навантаженням; використовую інтегровані завдання тощо.

Нестандартні, дослідницькі задачі, які включаю у структуру роботи, обдаровані діти сприймають як виклик власному інтелекту. Інтелектуальний і естетичний заряд шкільного курсу математики значно підвищується, коли на уроці, а також під час інших форм спілкування з школярами застосовую ігрові елементи, яскраві історичні повідомлення.

Цілком поділяю думку відомих педагогів, психологів, що навчальна діяльність учня початкової школи повинна поєднуватися з елементами гри, як невід’ємної частини логічного мислення школярів. Більш ніж у будь-якій іншій діяльності, в колективній грі виявляються особисті якості кожного, інтелектуальні можливості, нахили, здібності.

Практикую завдання підвищеної складності. Здійснюю диференційований підхід до навчання за ступенем складності та самостійності.

За плечима у Валентини Борисівни піввіку прожитих років, тридцять з них – в педагогіці. Нехай у її домі будуть спокій та добробут, а серце буде зігріте теплом та повагою рідних і близьких!

Петро Шелепало