90 х 60 х 20

З приходом золотої осені ми відзначаємо ще один  жіночий день. Це день Віри, Надії, Любові, які в сполученні цих імен означають верховенство премудрості Софії. Це все жіночі імена, отже притаманні жінці, берегині родинного вогнища. Ці святі імена є також хранителями нашої бібліотечної родини і вони співпали з професійним святом. Співзвучним є те, що бібліотекарі є теж храни­телями людської мудрості – книги.

З розвитком суспільства змі­ню­ється бібліотека, змінюється її роль. Бібліотека залишається найбільш доступною для населення, і безкоштовною. Багато залежить від професіоналізму самого бібліотекаря, який, на сьогоднішній день зобов’язаний володіти комп’ютерними технологіями, відчувати відповідальність за роботу, вміти спільно використовувати ресурси інших бібліотек у своїй роботі, працювати над концепцією розвитку бібліотек.

Наше професійне кредо: «Іти в ногу з часом, відчувати все нове, оперативно реагувати на всі потреби людей».

Нетішинські міські бібліотеки відповідають сучасним вимогам: змінюються традиційні бібліотечні технології, активно діючи в соціальному просторі, працівники шукають партнерів та можливості додаткового фінансування. Бібліотечні працівники, залучаючи іноземні інвестиції, перетворили бібліотеки на сучасні заклади культури. Значним досягненням стало відкриття у чотирьох міських бібліотеках Пунктів вільного доступу до Інтернет, оснащених новим комп’ютерним обладнанням на кошти гранту з благодійного Фонду Біл­ла та Мелінди Гейтс, одержаних в результаті перемоги Нетішинської міської ЦБС у конкурсі проектів програми «Бібліо­міст». Завдяки цій програмі міські бібліотеки отримали 15 місць вільного доступу до мережі Інтернет з ліцензійним програмним забезпеченням від фірми Microsoft. Бібліотеки стали надавати цілий спектр інноваційних послуг: курси комп’ютерної грамотності; спілкування по Skype з рідними, близькими та друзями; замовлення квитків на транспорт; купівлю через мережу Інтернет товарів; виконання шкіль­них домашніх завдань; користування електронними підручниками і підготовкою до ЗНО; вивчення іноземних мов, користування он-лайн словником; пошук роботи через мережу Інтернет (оголошення, вакансії, резюме); спілкування в соці­альних мережах; ПДГ (ознайомлення громадян з інформацією органів влади); зона Wi-Fi у бібліотеці тощо.

Бібліотеки впевнено долають переможну «стежину інновацій» і надалі планують підкорювати нові вершини.

Жителів садибної  частини міста обслуговують міські бібліотеки №3 та №4, які відзначають в нинішньому­ році 90-річний та 60-річний ювілеї. Очолюють бібліотеки фахівці з 35 та 30-річним стажем Ніна Дмитрівна Сівак та Надія Захарівна Брень, справжні ентузіасти, життєлюби та книголюби.

 

Так  починалось

Бібліотеку №3 створено у 1924 році. З початком органі­зації в селі комсомольської організації започатковано роз’яснювальну роботу серед населення, зокрема неписьменних навчали писати та читати, тоді було організовано­ хату-читальню в будинку, що належав адміністрації млина. Заві­дував нею Ясій Шлаль Майорович.

Трагічні сторінки в історію бібліотеки внесла окупація Нетішина. Увійшовши до села, ворожі війська відразу заходилися палити сільську бібліотеку та кинули до вогнища бюст Леніна і Сталіна. І ось тут трапився незвичайний випадок. Ризикуючи життям, читач бібліотеки Іван Мачулянський якось зумів таки набрати звідти чимало книжок, які після війни повернув до бібліотеки.

За роки існування з невеликої хати-читальні, вона перетворилася в модернізовану сучасну бібліотеку. Це сучасний інформаційно-просвітницький заклад. Тут можна не лише почитати книги, скористатися Інтернетом, а й поспілкуватися з друзями і однодумцями.

 З 1950 року цю бібліотеку очолювала Надія Пилипівна Дикалова­.

Зміцнюється матеріальна база, зростає книжковий фонд, удосконалюється обслуговування читачів. У 1972 році бібліотеку села Нетішин переводять в адміністративний будинок СФГ «Нове життя», де вона займає дві кімнати.

З 1975 року бібліотека входить до складу Славутської централізованої бібліотечної системи.

В 1978 році Нетішинську сіль­сь­ку бібліотеку приймає під своє крило і працює до сьогоднішнього дня Ніна Дмитрівна Сівак.

Після того, як Нетішин став містом обласного підпорядкування,  порушилось клопотання про відділення від Славутської ЦБС та створення власної Нетішинської міської централізованої бібліотечної системи днем народження якої стало 1 січня 1995 року. ЦБС об’єд­нала чотири бібліотеки, однією з яких стала міська бібліотека №3 (в минулому бібліотека села Нетішин).

Бібліотека здійснює активну роботу по впровадженню народних свят та обрядів. При бібліотеці діє клуб за інтересами «Чарівниця», учасники якого популяризують українську пісню, проводять свята, вечорниці, уроки народознавства, тематичні вечори.

У 2012 році, ставши однією з переможниць конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету «Програми «Бібліо­міст», бібліотека отримала два комп’ютери, принтер, веб-камери та програмне­ забезпечення і почала надавати жителям садибної забудови міста безкоштовний доступ до Інтернету. У бібліотеці відкрито Пункт вільного доступу до Інтернету, де кожен користувач може скористатися мережею для навчання, спілкування та проведення вільного часу.

Бібліотекар допомагає відвідувачам у пошуку необ­хідної інформації, надає консультації щодо роботи з мережевими ресурсами державних органів влади та управління.

На перше січня поточного року фонд бібліотеки становить майже 16 тисяч книг, відвідують бібліотеку близько 900 користувачів.

 

Підхопила  естафету

Історія бібліотеки с.Солов’є розпочинається з 1954 року. Розміщується вона в клубі, і нараховує близько 1 тисячу книг. У 1956 року вводиться посада бібліотекаря. Першим штатним працівником стає Л.І.Пацаловська. У 1960 році під бібліотеку відводиться краще приміщення, а на посаду завідуючої призначається А.Г.Каменєва.

Зміцнюється матеріальна база, зростає книжковий фонд, удосконалюється обслуговування читачів.

Як і бібліотеку с.Нетішин, з 1975 року бібліотеку приєднують до складу Славутської централізованої бібліотечної системи.

У 1980 році с.Солов’є разом з с.Нетішин та робітничим селищем ХАЕС об’єд­нується у селище міського типу Нетішин.

Після того, як Нетішин став містом обласного підпоряд­ку­вання, порушилось клопо­тання про відділення від Славут­ської ЦБС та створення власної Нетішинської місь­кої централізованої біблі­о­течної системи.

З 1984 року і по сьогоднішній день у бібліотеці працює Надія Захарівна Брень.

Бібліотека здійснює бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів-жителів садибної забудови міста, основна категорія яких пенсіонери та діти.

Активно працює бібліотека по проведенню культурно-просвіт­ни­цької роботи. Основними напрямками роботи бібліотеки є популяризація літератури, оперативне та якісне задоволення інтересів і запи­тів користувачів, проведення масових заходів, впровадження нових підходів у роботі та формування книжкових фондів. Традицій­ними є театралізовані свята різдвяного циклу, народні свята та обряди. Щорічно відбуваються зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, історичні уроки, круглі столи. У проведенні заходів бібліотека тісно співпрацює з міським будинком культури.

Нині фонд бібліотеки становить майже 13,6 тисяч примірників, відвідують бібліотеку щороку 885 користувачів.

 

Двадцять  років  разом

Двадцять років тому всі бібліо­те­ки міста об’єднались у Централі­зо­ва­ну бібліотечну систему. ЦБС підпорядкувала Нетішинську міську бібліотеку для дорослих, дитячу біб­ліотеку­, міські бібліотеки №3 та №4. Директором ЦБС призначають Марію Леонідівну Омельчук, яка до сьогод­ні керує цими храмами знань та істо­ричної пам’яті. Нетішинська міська бібліотека для дорослих стала­ центральною з відділами: обслу­говування, організації та формування фондів і каталогів, методично-бібліографічним, а 1 червня 1997 року організовано в складі  ЦБС міську бібліотеку для молоді.

У нетішинської ЦБС на сьогодні гарні параметри: 90 х 60 х 20. Приходьте в ЦБС, вам будуть завжди раді.

Марія Омельчук, директор ЦБС м. Нетішин

На знімках: бібліотекарі Н. Сівак та Н. Брень