ППР-2012 без пригод

Як свідчить статистика, значна кількість пожеж виникає з вини людини. Людський фактор  притаманний кожній другій пожежі. Ймовірність виникнення пожежі чи іншої надзвичайної  ситуації на АЕС під час проведення планово-попереджувального ремонту зростає, оскільки до робіт залучено багато працівників, в цей період проводиться великий обсяг пожежонебезпечних робіт, які супрово­джуються діянням людини. Тому необхідно велику увагу приділяти забезпеченню пожежної безпеки.

Під час ППР суттєво збільшується кількість вогневих робіт на станції. З початком ППР кількість виданих наряд-допусків на виконання вогневих робіт зросла вдвічі. До робіт залучаються підрядні органі­зації, працівники яких найчастіше допускають порушення правил пожежної безпеки. Зокрема з початку ППР-2012 під час проведення пожежонебезпечних робіт було допущено два грубих порушення правил пожежної безпеки.

Начальникам змін, оперативному (черговому) персоналу необхідно посилити контроль за проведенням вогневих робіт, а особам, що видають наряд-допуск - покращити якість проведення інструктажів, особливо для працівників підрядних організацій. 

Нагадуємо:

- керівник підприємства чи структурного підрозділу, де проводяться  вогневі роботи на тимчасових місцях,  зобов'язаний  оформити наряд-допуск на проведення цих робіт;

- проведення вогневих робіт на тимчасових місцях  дозволяється  лише  після  вжиття заходів,  які виключають можливість виникнення пожежі:  очищення робочого місця від горючих матеріалів,  захисту горючих конструкцій,  забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром   з  водою).

- забороняється приступати до роботи за несправності апаратури;

- забороняється допускати до  зварювальних та інших вогневих робіт осіб,  які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у  встановленому порядку  навчання  за  програмою  пожежно-технічного  мінімуму  та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;

- проводити зварювання,  різання  або  паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;

 - виконуючи вогневі роботи,  користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР.

Завжди пам’ятайте, що пожежу легше попередити ніж ліквідувати, незначна необережність, легковажність, безпечність може обернутися великою бідою. Щоб уникнути пожежі, необхідно добре знати і чітко виконувати правила пожежної безпеки, які написані на основі гіркого досвіду.

Бережіть своє життя, життя своїх близьких та оточуючих, будинок, в якому ви живете, та підприємство, на якому працюєте.

Євген Токарчук, інспектор ДПЧ-7,

старший лейтенант служби ЦЗ