Активна участь у продовженні терміну експлуатації першого енергоблока

Працівники хімічного цеху Хмельницької АЕС одними з перших серед основних підрозділів здійснили захо­ди, передбачені програмою продовження терміну експлуатації першого енергоблока. За словами заступника начальника хімічного цеху з реконструкції та модернізації Дмитра Корсуна, це в основному стосується того обладнання, яке вичерпало свій ресурс. По­пе­ред­ньо був проведений аналіз результатів капіталь­ного ремонту обладнання та післяремонтних випро­бувань. Також аналізувалась звітна ремонтна докуме­нтація, що дало можливість оформити відповідне обґрунтування та технічне рішення про продовження терміну експлу­атації обладнання.

- До яких основних робіт з продовження терміну експлуатації обладнання були причетні ваші колеги? – цікавимось у Дмитра Корсуна.

- Насамперед хочу подякувати за великий обсяг вчасно та якісно виконаної роботи фахівцям робочої групи, створеної для виконання завдань продовження експлуатації обладнання, у яку увійшли працівники різних дільниць та напрямків діяльності хімічного цеху. На трубопроводах сис­тем, важливих для безпеки, роботи виконувала підрядна організація ПрАТ «ТЕХЕНЕРГО», представники якої успішно справились із поставленими завданнями. Це дало можли­вість продовжити термін експлуатації цих систем ще на 20 років. Загалом, напрямків, за якими ми працювали, у хімічного цеху, аналогічних наведеному, багато. Потрібно було дотримуватись встановлених графіків та вимог нормативних документів. Серед вже реалізованих заходів – продовження терміну експлуатації трубопроводів пари і гарячої води, закріплених за хімічним цехом, ще на 8 років. Також проведений розрахунок на статичну та циклічну міцність обладнання систем, важливих для безпеки. З цим обсягом роботи успіш­но справилися підрядники з Науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона» НАН України. У зв’язку із закінченням призначеного терміну експлуатації енергоблока №1 однією із вимог загальних положень безпеки є проведення комплексного хімічного обстеження обладнання, яке вже виконано у повному обсязі. Такі системи, як блочна знесолювальна установка і система очистки продувних вод парогенераторів, виводяться у ремонт під час ППР. Все інше обладнання ремонтуємо у міжремонтний період. Серед реалізованих заходів з продовження термінів експлуатації – оцінка технічного стану баків збері­гання рідких радіоактивних відходів. Робота виконана власними силами за участю спеціалістів хімічного цеху та відділу контролю металу, і була важкою та відповідальною.

На загальностанційній компресорній станції встановлено нову компресорну установку (стара відпрацювала свій ресурс). Тендер на її закупівлю виграла українська фірма. У підготовці експлуатаційної та пусконалагоджувальної документації активну участь взяла інженер із експлуатації хімічного цеху Оксана Ємельянова. Наразі здійснюються роботи щодо заміни трубопроводів конденсату спецводоочищення, трубопроводів регенераційних вод хімводоочищення, заміни баку хімводоочищення пуско-резервної котельні.

- Одне із завдань хімічного цеху, - продовжує розповідь Дмитро Корсун, - це хімічний контроль різних середовищ (теплоносіїв, енергетичних масел, газів тощо) та корозійне обстеження обладнання хімічного та інших цехів, в тому числі контроль водно-хімічного режиму І і ІІ контуру, допоміжних систем турбінного, реак­торного відділення, пуско-резервної котельні, хімічної та спецводо­очист­ки, тепломережі тощо. Для полегшення їх проведення суттєво вдосконалюється робота­ водно-хімічної лабораторії, для чого закуплено необхідне сучасне облад­нання, наразі йде його постачання. Введення в експлуатацію даного обладнання вимагає значного обсягу­ виконання реконструктивних робіт при­мі­щень, систем вентиляції та електрозабезпечення. Для виконання реконструкції обладнання хімічного цеху багато проектних робіт було якісно та вчасно виконано фахів­цями конструкторсько-технічного відділу. Парале­льно із оновленням обладнання та підтриманням його у працездатному стані колектив хімічного цеху працює над зменшенням споживання хімзнесоленої води, реагентів та фільтруючих матеріалів. Триває реалізація низки заходів, спрямованих на зменшення кількості рідких радіоактивних відходів шляхом їх кондиціювання до стану, придатного для подальшого тимчасового зберігання.

Нещодавно інженер воднохімічної лабораторії хімічного цеху Хмельницької АЕС Тетяна Федорчук у складі комісії ДП «НАЕК« Енерго­атом» взяла участь у заводських приймальних випробуваннях атомно-емісійних спектрометрів з індукційно-зв'язаною плазмою. Прилади мають бути встановлені на першому енергоблоці ХАЕС. Випробування атомно-емісійних спектрометрів з індукційно-зв'язаною плазмою проводились на заводі «Thermo Fisher Scientific» німецького міста Бремен. Для їх проведення використовувалися реальні проби, надані членами комісії. У ході випробувань тривала перевірка технічних характеристик спектрометрів,  визначались похибки вимірювань згідно із вимогами до програмного забезпечення, тощо. За результатами перевірки були видані рекомендації щодо доповнення технічної специфікації вимог­, які стосуються кваліфікації персоналу,  досві­ду експлуатації, які отримані під час проведення приймальних випробувань на майданчику виробника. Комісія видала висновок, що атомно-емісійний спектрометр з індукційно-зв'язаною плазмою виробництва компанії «Thermo Fisher Scientific» відповідає вимогам технічної специ­фікації. Підписана документація у  ході  приймальних випробувань на майданчику виробника буде використана на приймально-здавальних випробуваннях приладів, а також під час узгодження технічного рішення про введення в експлуатацію атомно-емісійних спектрометрів з індук­ційно-зв'язаною плазмою. Реалізація цієї програми передбачена комплексною програмою підвищення безпеки та програмою продовження терміну експлуатації першого енергоблока Хмельницької АЕС.

Олександр Шустерук

На знімку: заступник начальника хімцеху з реконструкції та модернізації Д.Б.Корсун та інженер з експлуатації Т.Г.Федорчук обговорюють комплексну програму налагодження атомно-емісійних спектрометрів з індукційно-зв'язаною плазмою.

Фото автора