ЗБЕРІГАЮЧИ ПАМ'ЯТЬ

У ці травневі дні Державний архів Рівненської області та архівні відділи райдержадміністрацій відзначив 70-річчя утворення архівної галузі в нашій області. Це свято є про­явом шани та поваги до всіх, хто дбайливо зберігає сто­рінки тисячолітньої писемної історії Рівненського краю.

Історія Острожчини непроста та багатогранна. Різні епохи, уряди і держави залишили свій слід в історичній пам'яті краю.

У сховищах нашого архіву сконцентровано безцінні скарби історії та культури, невичерпні джерела людської пам'яті.

Збираючи документи й зберігаючи їх для при­йдешніх поколінь, архі­вісти виконують важливу й відповідальну місію, бо без архівів, без історич­ної пам'яті немає історії народу, а отже, немає й самого народу.

Документальні свід­чення, що дійшли до нас із минулого, до­помагають відчути ди­хання далеких епох, зрозуміти логіку подій, що відбувалися, пере­йнятися думками і спо­діваннями своїх попе­редників, відкрити нові грані Їхнього життя. Так само ми передаємо своїм нащадкам неоці­ненну спадщину - документи нашої епохи.

Колектив архівного відділу Острозької райдержадмі­ністрації спрямовує всі свої зусилля для гарантованого збереження, збільшення та використання Національного архівного фонду, задоволення у необхідних обсягах по­треби громадян в інформації, створення належних умов для прийому відвідувачів, роботи користувачів архіву та самих працівників.

В архівному відділі зберігаються документи 140 фон­дів (діючих і недіючих установ, організацій та підприємств міста і району): 6399 справ постійного зберігання і 3057 справ з особового складу. Кількість фондів збільшуєть­ся з кожним роком, адже 50 установ району та 7 установ міста передають свої документи на постійне зберігання, поповнюючи скарбницю Національного архівного фонду. Хочеться відзначити, що за простими назвами установ в їх архівних фондах ховається досить цікава інформація, яка потребує детального аналізу та вивчення.

Працівники відділу постійно надають консультації, ме­тодичну та практичну допомогу відповідальним за архівні підрозділи установ, організацій та підприємств.

Важливим напрямком роботи відділу є виконання за­питів громадян соціально-правового характеру. Вже в

цьому році до архівного відділу звернулися із заявами 367 громадян, запити яких задоволено.

З метою популяризації документів в архівному відділі підготовлено дві виставки архівних документів: "Війна: Документи. Пам'ять." - до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні; "Архівні документи свідчать..." - до 70-) річчя утворення архівних установ Рівненської області.

У фондах архівного відділу зберігається багато документів, які висвітлюють сторінки історії Великої Ві­тчизняної війни. Лише невелику частку з них представ­лено у пропонованій виставці. Перший розділ має назву

"Ніхто не забутий, ніщо не забуто!". У ньому виставлені фотографії групи військових лікарів, які рали участь в бою піді Острогом влітку 1941Г року, та листування з донькою воїна, загиблого та похованого на Острозькій землі.

Другий розділ "Хронологічні довідки Острозького району" вміщує перелік дат періоду окупації фашистськими загарбниками та завданих збитків населеним пунктам Острозького району та міста Острога.

В    третьому    розділі  Листи з фронту" пред­ставлені фронтові листи  сина до батька.

Четвертий розділ " Звитяга воїнів " - подяки за бойові  заслуги, фрагмент військової карти з позначенням місця поранення генерала М.Ф. Ватутіна.

П'ятий розділ " Праця в тилу " містить документи, що  свідчать про підтримку Червоної армії жителями Острожчини.

Надзвичайно красномовним та емоційно насиченим є  шостий розділ "Спогади учасників про події Великої Ві­тчизняної війни", де на основі свідчень очевидців розповідається про трагічні події 1941-1945 років.

Виставка «Архівні документи свідчать...» включає в себе цікаві документи становлення району та архівної справи. Запрошуємо всіх небайдужих до історії нашого краю відвідати запропоновані виставки.

Професіоналізм архівістів, усвідомлення високої від­повідальності перед минулим, сьогоденням і майбут­тям будуть і надалі запорукою дбайливого збереження та примноження культурних цінностей і документальної пам'яті нашого народу.

Тетяна КОВАЛЬЧУК, начальник архівного відділу Острозької РДА