Атомник – не тільки професія, це покликання

Американська Westinghouse Electric Company та НАЕК "Енергоатом" підписали контракт на розробку оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на Хмельницькій АЕС в Україні.

«Відповідно до угоди, Westinghouse надасть технічну інформацію щодо встановлення AP1000 на підтримку оновленого ТЕО «Енергоатома» для будівництва двох реакторів AP1000 на Хмельницькій АЕС», – зазначили в пресслужбі.

Зазначається, що ці зусилля просувають раніше підписану угоду між компаніями про будівництво установок AP1000 на блоках №5 та №6 Хмельницької АЕС, початок процесу ліцензування та подальший розвиток ініціатив України в галузі екологічно чистої енергії.

Завідувач кафедри атомних електростанцій ГУ «Одеська політехніка», доктор технічних наук Володимир Кравченко переконаний, що це крок у майбутнє, особливо для нинішніх вступників у вузи.

– За рівнем розвитку енергетики можна судити про рівень розвитку економіки і про ступінь незалежності держави, – каже Володимир Петрович. – Атомна енергетика сьогодні забезпечує нас найдешевшою електроенергією. Вона втричі дешевша за вироблену на теплових станціях і в сім разів дешевша за електроенергію, яку отримують від сонячних і вітрових станцій. У багатьох країнах спробували відмовитися від розвитку атомної енергетики в надії, що її замінять відновлювальні джерела. Але досвід Каліфорнії в США та Німеччини в останню зиму показав, що в разі різкого падіння виробництва через погіршення погодних умов альтернативні види енергетики забезпечити  потребу, що зростає, не можуть. Тому сьогодні у світі знову спостерігається підвищення інтересу до розвитку АЕС – надійного джерела енергії, що не залежить від добової та сезонної нерівномірності виробництва.

Річ у тім, що встановлення нових реакторів дасть потужний поштовх розвитку вітчизняної атомної енергетики. Це не тільки нові робочі місця, а й підвищення культури виробництва, розвиток нашого машинобудування. На мій погляд, треба починати з використання наявних майданчиків на чотирьох українських АЕС – Запорізькій, Рівненській, Південно-Українській та Хмельницькій. На­явність інфра­структури, доріг і кадрів значно здешевить будівництво.

Програма співробітництва з американцями включає також будівництво АЕС малої потужності. Мається на увазі використання реакторів потужністю до 300 МВт. У світі нині розробляється понад 60 проектів таких установок.Найбільш сучасними і близькими до впровадження є проекти американських фірм NuScale Power і Holtec International. У разі підземного розташування реакторної установки істотно підвищується безпека і знижується вартість, оскільки можна відмовитися від цілої низки систем безпеки. Наземні реактори треба вста­новлювати з герметичною й дуже міцною оболонкою, здатною витримати падіння літака. Високий ступінь безпеки дає змогу розміщувати сучасні реактори поблизу великих міст. Роботи з монтажу реакторів зазвичай ведуться країною-інве­стором, тобто фахівцями зі США, а наземну частину бажано взяти на себе Україні. Дві третини необхідного устаткування сьогодні може бути вироблено на вітчизняних підприємствах. Це теж дуже важливо, тому що йдеться про випуск сучасного високотехнологічного обладнання.

Крім того, коли розвиток атомної енергетики у світі трохи загальмувався, багато країн втратили фахівців, традиції, налагоджені зв’язки поставок усього необхідного для нормальної роботи АЕС. У Великій Британії, наприклад, спостерігається істотна втрата компетенцій, що призводить до збільшення строку й, відповідно, здо­рожчання будівництва блоків АЕС.Україна поки що зберегла кадри атомників. Це найцінніший людський потенціал. І тому за правильного підходу, виконуючи умови підписаного меморандуму, ми можемо дуже ефективно працювати і стати країною, що забезпечує електроенергією, виробленою на АЕС, не тільки себе, а й інші держави.

Саме так веде сьогодні свою політику на енергетичному ринку Франція. Вона поставляє електроенергію в Італію, Швейцарію, Німеччину, Велику Британію на три мільярди євро щорічно.

При МАГАТЕ створена Регіональна мережа «Освіта й підготовка фахівців в галузі ядерних технологій» STAR-NET». До неї входить 15 університетів з восьми країн, у тому числі Казахстану, Узбекистану, Польщі, Азербайджану. Україну в цій мережі представляє Одеська політехніка. Діяльність мережі базується на прагненні до вироблення погоджених підходів до ядерної освіти й реалізації конкретних проектів. Один з головних моментів – ознайомлення студентів практично з усім спектром реакторів, що працюють у світі, щоб, отримавши диплом, вони мали можливість знайти роботу в будь-якій країні, де працюють відомі їм реактори.

В Україні студенти вирушають на практику на ту АЕС, де, швидше за все, буде їхнє перше місце роботи. Керівництво департаменту соціальної й кадрової роботи НАЕК «Енергоатом» запросило списки студентів, які будуть випускатися за всіма енергетичними спеціальностями. Тобто на державному рівні є розуміння того, що реалізація меморандуму, підписаного з «Westinghouse Electric», потребуватиме залучення додаткових кадрів, здатних вирішувати дуже серйозні завдання. А це означає, що більше фахівців треба готувати на кафедрах, орієнтованих на підготовку фахівців для ядерної енергетики.

Варто сказати, що перспектива розвитку атомної енергетики, що відкриває згадана серйозна міжнародна домовленість, дасть відчутний поштовх розвитку вищої освіти – ті, хто працює сьогодні на АЕС, агітуватимуть дітей та онуків продовжувати сімейні династії і ставати інженерами-атомниками. Адже робота на АЕС сьогодні добре оплачується, є можливість кар’єрного зростання. Але хочеться, щоб наші випускники трудилися все-таки на благо своєї батьківщини, а не чужої країни.

Виконавчий директор з персоналу НАЕК Енергоатом Олег Бояринцев запевняє:

– Будівництво нових блоків АЕС потребує більшої кількості спеціалістів, які здатні забезпечити їх запуск та експлуатацію з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Для підвищення ефективності та якості підготовки молодих фахівців, а також для їхньої підготовки за новою для нас реакторною технологією АР1000 теплоенергетичний факультет КПІ переорганізовано в Інститут атомної та теплової енергетики.

Крім того, в рамках глобального співробітництва з Westinghouse спільно з американськими колегами ми розпочали підготовку спеціальних програм навчання. Попередньо очікується, що фахівці Westinghouse спочатку проводитимуть підготовчий ознайомлювальний курс, а потім – поглиблений для експлуатаційного персоналу з використанням повномасштабного тренажеру та наступним складанням екзаменів і отриманням ліцензії.

До речі, це буде найбільшим проектом навчання українських інженерів у США. Це буде унікальна форма та досвід, які принесуть в Україну нові знання високих технологій та навички користування ними.

У «Енергоатома» надзвичайно сильна технічна команда. Сьогодні персонал Компанії – це майже 35 тисяч висококваліфікованих працівників, понад 400 з яких – ліцензований персонал. За високий професіоналізм українських атомників поважають у всьому світі.

Специфіка підготовки кадрів для АЕС дещо відрізняється від інших сфер, адже процес навчання фахівців-атомників триває впродовж усієї трудової діяльності. Шлях майбутнього атомника розпочинається ще зі школи, де потрібно мати хист до фізики та математики. Після школи, вступ до профільних закладів вищої освіти, які готують спеціалістів для роботи на АЕС.

Сьогодні – це КПІ ім. Ігоря Сікорського, Одеський політехнічний університет та Львівська Політехніка, де є відповідний напрям підготовки – «атомні електричні станції». На інші інженерні спеціальності фахівців готу­ють ще у Вінниці, Харкові та інших ВНЗ країни. З цього року введений в дію новий формат дуальної освіти. Цей формат передбачає, що після отримання базової вищої освіти студент, який вступає у магістратуру, при бажанні швидше освоїти майбутню професію, укладає договір з «Енергоатомом» і вже на цьому етапі працевлаштовується в Компанію. Таким чином, він отримує практичний досвід, бо 60% свого навчання працює на виробництві, а теоретичні знання отримує чи безпосередньо в інституті, чи дистанційно. В резуль­таті ми маємо готового фахівця відразу по закінченні магістратури.

Йому не потрібен час на адаптацію та оволодіння професією.Українські виші чекають на допитливого студента, що стане і ряд фахівців­-флагманів економіки України.

Студенти-атомники мають відповідати критеріям: любові до своєї держави; здатність адаптуватись до нових ситуацій в галузі та самостійно приймати рішення; здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; здатність відповідально ставитись до роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; уміння описувати резу­ль­тати наукових досліджень в публікаціях у вітчизняних та закордонних спеціалізованих фахових виданнях; мати активну громадську позицію.

Вас чекають: НТУУ «КПІ ім. Сікорського», НУ «Львівська політехніка», Одеський національний політехнічний університет, НТУ «Харківський політехнічний інститут», КНУ ім. Шевченка, Він­ницький національний технічний універ­ситет, Національний університет водного господарства та природокористування, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», ДВНЗ «Київський енергетичний коледж», університети Хмельниччини, Рівненщини, Тернопільщини, Волині.

Вступна кампанія 2022 триватиме до 30 вересня. Цьогорічні вступники матимуть право подати 20 заяв, при цьому для вступу на бюджет їх кількість не має перевищувати 5.

Прийом заяв в електронному кабінеті вступника або паперових документів для окремих категорій осіб (перелік яких чітко передбачений в Наказі МОН «Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році») розпочинається 14 липня і триватиме до:    – 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

– 18:00 22 липня – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів і творчих конкурсів, які були складені з 1 по 13 липня. 22 липня 2022 р. будуть оприлюднені рейтинги осіб, яких рекомендовано до зарахування на навчання за кошти державного бюджету.

Зарахування вступників на навчання на бюджет відбудеться 5 серпня, на контракт – не пізніше 30 вересня 2022 року.

Безкоштовні телефони для довідок:урядова гаряча лінія з питань освіти:0 800 504-425;  гаряча лінія МОН: 0 800 504-570; урядова гаряча лінія: 1545.