БЕЗПЕКУ ЕНЕРГОБЛОКІВ ГАРАНТУЮТЬ ТОЧНІ РОЗРАХУНКИ

П'ятнадцять років тому на Хмельницькій АЕС була орга­нізована служба аналізу безпеки. За словами начальника служби Олександра Годнєва, працівники підрозділу зай­­маються розробкою та су­про­водженням звітів з аналізу безпеки першого та другого енергоблоків, розробкою зві­тів з періодичної переоцінки безпеки енергоблоків, виконанням ймовірного аналізу безпеки, супроводженням технічної підтримки експлуатації систем безпеки, виконанням теплогідравлічних роз­рахунків та перевіркою розрахунків, які були виконані для аналізу безпеки енерго­блоків, кваліфікацією обладнання та оцінкою сейсмостійкості. Ці завдання покладені на персонал чотирьох підроз­ділів служби  – відділу супроводження звітів з аналізу безпеки, відділу тепло-гідравлічних розрахунків, відділу ймові­рних оцінок, відділу квалі­фікації і оцінки сейсмостійкості.

До безпеки діючих енерго­блоків, - продовжує розпо­відь Олександр Годнєв, - увага найприскіпливіша. - У рамках виконання нормативних вимог та вимог ліцензії на експлуатацію енергоблоків №1,2 у 2015р. виконана пері­одична переоцінка безпеки другого енергоблока, яка виконується, згідно з нормативними документами  кожні 10 років після початку експлуатації енергоблока.

- Строк проектної експлуатації першого енергоблока закі­нчується у грудні 2018 ро­ку, - розповідає Олександр Ва­лентинович, - це вимагає впровадження великого комплексу заходів з підвищення безпеки та матеріалів, що обґрунтовують безпеку енергоблока, у тому числі звіт з переоцінки безпеки енергоблока у рамках продовження терміну експлуатації, на основі яких надаватиметься ліцензія на експлуатацію енергоблока у понадпроектний строк. Служба є відповідальним виконавцем реалізації низки за­­ходів Комплексної (зведеної) програми з підвищення рівня безпеки першого та другого енергоблоків. Зокрема, проводяться заходи з кваліфі­кації обладнання, виконуються заходи з оцінки сейсмості­йкості обладнання, трубопроводів, будівель та споруд, забезпечується виконання ймовірні­сного аналізу безпеки у повному обсязі. Заходи знаходяться під контролем Державної інспекції ядерного регулювання України і будуть враховані під час продовження термі­ну експлуатації першого енергоблока.

Олександр Годнєв також розповів, що представники служби аналізу безпеки є пості­йними учасниками нарад, які проводяться за участю як вітчизняних спеціалістів, так і міжнародних організацій - МАГАТЕ (місії OSART), ВАО АЕС (місії партнерських перевірок, технічної підтримки), ОБСЄ. Зокрема, торік персонал САБ брав участь у роботі керівництва підроз­ділів електростанції з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які відвідали Хмельницьку АЕС з робочим візитом за напрямком радіацій­на і екологічна безпека, фізичний захист діючих енергоблоків, радіаційний  і екологічний контроль обстановки у санітарно-захисній зоні та зоні спостереження, аварійне реагування. Спеціалістам служби аналізу безпеки у 2015 р. довелось тісно спів­працювати з експертами міжнародної місії ВАО АЕС за напрямками: «Корпоративна перевірка», «Партнерська перевірка». Експерти ВАО АЕС належно оцінили дія­льність, яку здійснює служба.

Коли мова заходить про діяльність персоналу служби аналізу безпеки, її начальник Олександр Годнєв характеризує його тільки позитивно. За його словами, тут випадкових людей не може бути, бо від діяльності кожного залежить безпека діючих енергоблоків. Працівники підрозділу є колишніми випускниками провідних вітчизняних вузів, які готують спеціалістів для атомної енергетики. Олександр Валентинович закінчив Одеський національний політехнічний університет. Там він проявив себе не лише у навчанні, але й у громадській діяльності та в спорті. Не випадково він є активним учасником станційних Спартакіад у складі команди «Управлі­ння + ЦТАВ» з ігрових видів спорту. Поряд з ним спортивну майстерність демонструють Ярослав Кисе­льов, Ігор Салата, Дмитро Гор­дєєв. Два роки поспіль команда з настільного тенісу, до складу якої входить інженер Богдан Мороз, не знає рівних, Богдан є чемпіоном Атом­профспілки.

У працівників служби аналі­зу безпеки  багато завдань, над реалізацією яких вони успішно працюють. Про їх роботу є позитивні відгуки, принаймні у 2012 році колектив служби аналізу безпеки був визнаний кращим підрозділом з культури безпеки у структурі НАЕК «Енергоатом».

Олександр Шустерук

На знімку: колектив САБ