Білогірці не заперечують добудовИ ХАЕС

Закінчення будівництва 3 та 4 енергоблоків на часі, адже зовсім скоро через певні обставини Україна­ відчуватиме дефіцит електроенергії, особливо якщо сподіватись на від­родження промисловості. Виведення з експлуатації потужностей, що  відпрацювали ре­сурс (90 з лишком відсотків теплової генерації вже давно­ за межею нормативів, 13 з 15 енергоблоків АЕС підійшли, або під­ходять до завершення строків  проектного вико­ристання) призведе­ до занедбання галузі. Нагадаємо, що зведення одного енергоблока АЕС вимагає значних коштів і сім та більше років часу. Передбачення і планування в енергетиці є необ­хідністю і передумовою майбутніх здобутків.

«НАЕК «Енергоатом»  планує за­лишатись на ринку електроенергетики одним із провідних гравців. 3 та 4 енергоблоки ХАЕС вписуються у стратегію розвитку компанії. Звичайно, атомна генерація країни у відповідності до законів  намагається заручитись підтримкою громад зони розташування АЕС. Для цього прово­диться велика роз’ясню­вальна робота. Зокрема заступник ге­нера­льного директора ХАЕС з капіта­ль­ного будівництва Олег Рахлінськи­й є постійним провідником полі­тики компанії в громаді 30-кілометрової зони спостереження.

На збіглому тижні Олег Васильо­вич взяв участь у роботі сесії Білогірської районної ради, у порядку денному якої стояло питання можливої добудови 3 та 4 енергоблоків ХАЕС. Представник нашого колективу коротко окреслив проблемати­ку справи, вказавши на господарську цінність наявних конструкцій блоків 3 та 4. За словами доповідача, добудова дасть імпульс розвитку народного господарства. У тому числі і на Білогірщині. Під час завершення будівельних робіт на блоці №2 Хмельниччина отримала понад 45 мільйонів гривень на соці­альну сферу області. Під час добудови блоків №3 та №4 планується використати 10 частину коштів із вартості будівництва. А це близько 7,3 мільярда гривень. Тобто на порядок біль­ше. При цьому робочими місцями буде забезпечено понад 5 тисяч будівельників.

Олег Рахлінський зауважив, що АЕС України працюють у так званому базовому режимі,  забезпечуючи понад п’ятдесят-шістдесят відсотків всієї електроенергії України. Ни­ніш­ні проблеми із вугіллям, непроста ситуація на нафтогазовому ринку робить атомну енергетику практично­ незамінною і єдино спроможною підтримати рівень промисловості та народного господарства. Відтак, добудова названих блоків – справа державної ваги. Він закликав депутатів підтримати плани компанії, аби у майбутньому бачити перспективу.

Депутатський корпус з розумінням поставився до аргументів представника ХАЕС. Але були сумніви, чи не вплине розширення станції на водність Горині. Олег Васильович пояснив, що станція на стадії планування передбачалась чотири­блоко­вою, розрахунки по забезпеченню водою робились на основі функціону­вання саме такої кіль­ко­сті реакторів. Крім цього кожна реакторна установка близько двох місяців у рік знаходиться у планово-по­пере­джу­валь­ному ремонті. За відсутності охоло­дження реактори не працюватимуть згідно із реглам­ентом. Водність Горині осо­б­ливих змін за роки спос­те­­реження не змінювалась, до того ж  ставок-охолоджувач поповнюється стоками річки Гнилий Ріг та опадами­.

Цікавило депутатів питання джерела фінансування добудови, адже компанія «НАЕК «Енерго­атом» за певними критеріями є банкротом.

Заступник генерального директора ХАЕС з капітального будівни­цт­ва О.Рахлінський окреслив складові програми отримання і погашення кредитів та зауважив, що компанія потерпає саме через низький тариф­ на електроенергію і є донором народного господарства України. Він зазначив, що світло у кінці тунелю мусить бути, і ми його побачимо разом­.

Депутати Білогірської районної ради висловились за підтримку добудови 3 та 4 енергоблоків за умови отримання 10 відсоткової компенсації на соціальну сферу.

 Віктор Гусаров