Час викликів. Час звершень

Конференція трудового колективу ХАЕС визначила напрямки роботи на поточний період, окреслила досягнення і проблеми, що стоять перед колективом

На минулому тижні відбулась конференція трудового колективу станції, делегатами якої стали 251 особа, десять з них були відсутні з ряду причин.

У відповідності із порядком денним зі звітом про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2019 рік відповідно до зобов’язань, передбачених Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом», виступив генеральний директор станції  Андрій Козюра.

Промовець зазначив, що на  кінець 2019 року Хмельницька АЕС виробила 301 млрд 536 млн  кВт*год  електроенергії, з яких на перший енергоблок припадає  198 380 млн кВт*год, на другий - 103 156 млн кВт*год.

Коефіцієнт використання встановленої потужності на другому енергоблоці становив 86,4 відсотка, що є другим результатом в історії станції (2016 р.) і другим за показником по компанії у збіглому році  після шостого енергоблока ЗАЕС. Проте, через тривалий ремонт і технічні негаразди на першому енергоблоці, сумарний станційний КВВП становив 43,2 відсотка. Через вказані причини зросли витрати електроенергії на власні потреби. Цьогоріч передбачено тривалий ремонт на другому енергоблоці. Відтак, планові показники на поточний рік також під певним питанням, враховуючи, що останнім часом  практикуються диспетчерські обмеження.

Генеральний директор зазначив, що чимала турбота приділяється підготовці оператив- ного персоналу. Принаймні на кінець 2019 року ХАЕС мала 119 працівників з числа оперативного персоналу,  ще шість знаходяться в резерві. Це та кількість фахівців, що передбачена нормами експлуатації станції. Крім цього на ХАЕС грамотно поставлена підготовка персоналу, які отримують необхідні знання у навчально-тренувальному центрі, в інших інституціях.

Відтак, з 2007 року порушень  на енергоблоках ХАЕС за шка-лою INES вище нульового рівня не було. На кожен випадок аномальних подій адміністрація застосовує відповідні заходи. Принаймні за роки експлуатації здійснено 2597 коригувальних заходів, з яких  по порушеннях - 1561; по відхиленнях – 920 і технологічні – 116.

Андрій Ростиславович зазначив, що Хмельницька АЕС приділяє велику увагу таким напрямкам, як атестація робочих місць, заробітна плата, соціальні пільги тощо.  У бюджети всіх рівнів спрямовано 318,3 млн грн, з яких у державний - понад 100 млн,  у обласний  - 48,6 та у місцевий 169 млн грн.

Андрій Ростиславович навів дані про стан охорони праці, кількість випадків порушень трудової дисципліни і зауважив, що цей аспект буде у зоні постійної уваги.

Порівнюючи послуги, що надаються комунальним господарством ХАЕС мешканцям міста, промовець відзначив, що водо- та теплопостачання відповідають сучасним вимогам і дешевші, як у містах обласного значення Хмельниччини та здебільшого як у містах-супутниках АЕС.

У збіглому році збільшились витрати на соціальний розвиток, а  108 сімей працівників ВП ХАЕС отримали квартири у житловому будинку на пр. Незалежності, 3а. Для 16 працівників ВП ХАЕС надано безвідсоткові цільові позики для придбання житла на вторинному ринку на суму 6708, 4 тис. грн.  У 2019 році прийнято на квартирний облік 13 чоловік, знято з квартирного обліку 143.

Цю інформацію доповнили у своїх виступах делегати С.Ільющенков, М.Гук, Ю.Нагорний, С.Романко, розглядаючи хід постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 21.02.2019; схвалення «Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 рік»; затвердження спільного рішення адміністрації та профспілкового комітету ВП ХАЕС від 15.11.2019 про виключення з додатків до Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС «Порядку розподілу квартир ВП ХАЕС поліпшеного планування на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик»; затвердження Переліку додатків до Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС.

З інформацією про ряд аспектів у діяльності профкому та компанії виступили також голова профкому ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексій Лич і виконавчий директор з персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» О.Остаповець.

Відбулись вибори делегатів на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом».

У постанові конференції звіт генерального директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2019 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом», взято до відома, як і інформацію голови профспілкового комітету ДП «НАЕК «Енергоатом» О.Лича стосовно стану справ та виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» і виконавчого директора з персоналу ДП «НАЕК «Енергоатом» О.Остаповця сто-совно реорганізації дирекції компанії та перегляду системи оплати праці.

Конференція затвердила до­відку про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2019 рік по ВП ХАЕС, вказуючи на часткове виконання по ВП ХАЕС пунктів 4.18 та 6.4 Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».  Також вирішено вважати виконаною частково постанову конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 21.02.2019. Запропоновано продовжити роботу з виконання не виконаних пунктів.

Конференція затвердила звіт комісії з трудових спорів за 2019 рік. Було дообрано у комісію нових членів - Івана Юрійовича Кривоконя (ВКМ) та Ігоря Яковича Шевчука (ЕЦ).

Схвалено «Комплексні заходи про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій та пожеж на 2020 рік». Затверджено Правила внутрішнього трудового розпорядку ВП ХАЕС в новій редакції, а також Спільне рішення адміністрації та профспілкового комі- тету ВП ХАЕС від 15.11.2019 про виключення з додатків до Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по ВП ХАЕС «Порядку розподілу квартир ВП ХАЕС поліпшеного планування на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик».

Визнано таким, що втратило чинність «Положення про порядок та умови надання працівникам ВП ХАЕС довгострокових безвідсоткових позик для придбання житлових приміщень на вторинному ринку житла м. Нетішина»  та виключено його з додатків до Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» по  ВП ХАЕС.

Делегатами на конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» обрані: (за квотою) - генеральний директор Андрій Ростиславович Козюра, ЗГДКіСР Віктор Андрійович Демидюк, голова ППО Михайло Володимирович Гук, заступник начальника ЕРП Дмитро Валерійович Міщенко, НЗС Андрій Васильович Данилюк, заступник начальника ЕЦ Леонід Леонідович Волков, інспектор ВОП Сергій Ігорович Кусков. Поза  квотою обрані: економіст КГ Оксана Анатоліївна Артюшкіна, начальник ЦГЗ Людмила Сергіївна Гуц, начальник ВСР Сергій Олександрович Ільющенков, заступник начальника ЦТАВ Петро Дми-трович Іщенко, лаборант ХЦ Наталія Михайлівна Коломійчук, начальник бюро ТрЦ Сергій Павлович Поліщук, начальник зміни РЦ Сергій Іванович Сторожук, начальник команди ЗВВО Олександр Валентинович Чумак, провідний інженер ЕЦ Артем Михайлович Шевляков і заступник начальника ГТЦ Юрій Васильович Шевчук.

Віктор Гусаров

Фото автора