Чотирилапі потребують прихистку

На Хмельницькій АЕС впроваджені та діють заходи із забезпечення непотрапляння сторонніх предметів у розу­щільнене електро- та тепломеханічне обладнання, що могло б вивести його з ладу. При розробленні таких захо­дів, як наголосив у розмові з журналістами начальник служ­би відомчого нагляду і пожежної безпеки Сергій Са­хнюк, – враховуються всі потенційно-небезпечні фактори, які можуть призвести до порушень у роботі обладнання. Одним із таких факторів він назвав безпритульних тварин, особливо котів, котрі зі зниженням температури у холод­ну пору року шукають теплого місця, проникаючи, скориставшись влучним моментом, крізь найменші шпарини у приміщення. Зокрема у тур­бінн­е відділення, будів­лю пуско-р­езервної котельні, роз­по­дільчі пристрої ВРП   330/750 кВ. Подальша пове­дінка тварин за умови присутності людей­, роботи агрегатів, під­вищеного шуму тощо непередбачувана. Раптово чогось злякав­шись і намагаючись знайти затишний куточок, де б ніхто і ніщо не турбувало, насправді створюють загрозливу не­безпеку і собі, й ото­чую­чим. Проникнувши, наприклад, в елек­тротехнічне обладнання,­ твари­на може спровокувати коротке замикання із серйозними нас­лід­ками – аж до від­клю­чення енергоблока від мережі­.

Варто нагадати, що подіб­ний випадок трапився у грудні 2018 року. Якимось чином безпритульний пухнастик потрапив у трансформатор системи збудження генератора, що призвело до зупинки енергоблока­. В результаті простою недовиробіток електроенергії у грошо­вому еквіваленті перевищив позначку 10 міль­йонів гривень. І це без врахування коштів на відновлення обладнання і трудозатрати на ремонтні роботи. Звіс­но ж, що й сам бідолаха, який створив такі проблеми, не вижив від ураження струмом.

Наш співрозмовник вкотре звернувся до працівників станції з вимогою не підгодо­ву­вати на її території безпритульних тварин. Це, до речі, прописано і в Правилах внут­рішнього трудового розпо­рядку, вико­ну­вати які повинен весь пер­сонал ХАЕС. Нехтування забороною на годівлю безпритульних тварин  на промисловому майданчику та всіх стан­ційних об’єктах, може надто дорого обійтися порушнику правил.

- За родом своєї діяльності персонал нашого підрозділу, – каже начальник цеху господарського забезпечення Лю­д­мил­а Гуц, – виконує функції із відловлювання тварин на території ХАЕС. Хотілося б, щоб енергійні захисники бра­тів наших менших замість їх підгодовування допомогли нам у пошуку прихистку чотирилапих, де б вони могли комфортно проживати.­

- Засилля безпритульних тварин на території станції немає, – зауважує Сергій Сахнюк. – Але, як показує досвід, навіть один Мурчик, сам того не розуміючи, може бути потенційно небезпечним. Чи ж варто нам свою любов до живого світу виражати у такий насправді негуманний спосіб: годуючи тварин, подаємо надію, що це їхній дім, у якому безпечно й комфортно. Насправді це зовсім не так, і їм потрібний інший прихисток.

Ольга Сокол