Ці дні легендами оповиті

Партизанський рух на півночі Хмельниччини описаний у художніх та документальних книгах і знаний тим, що тут виховано плеяду Героїв Радянського Союзу.

На кінець 1942 року в славутському партизанському загоні нараховується 80 бійців. Що­правда, завдяки тому, що на початку грудня 1942 року партизанам загону ім. Михайлова вдається нав’язати нові контакти зі Славутським табором для військовополонених, втрачені після смерті Михай­лова, та виходу в ліс під­піль­ників, і організувати в ніч з 26 на 27 грудня 1942 р. втечу нової групи полонених (20 озброєних та 60 беззбройних), чисельність загону збільшується до 160 осіб.

Завдяки приходу у загін спеці­ально підготовлених бійців-мінерів, насамперед Михайла Іларіоновича Петрова, 31 грудня 1942 р. здійсню­ється диверсійна операція - підрив пасажирського потягу на переїзді біля ст. Кривин, а до 20 січня 1943 р. знищено ще два ворожих ешелони.

Переломний момент у діяльності партизанського загону ім. Ф.М. Ми­хай­лова під командуванням А.3. Одухи настав 21 січня 1943 р. Саме цього дня партизанами було здійс­нено вдалий напад на німецьку колону. Єдине, що, як завжди, не було враховано командуванням славутськими партизанами, це те, що німецьке командування, навчене гірким досвідом боротьби з партизанами Білорусії та інших захоплених земель, за будь-які антині­ме­цькі дії примушу­вало відповідати ні в чому не винне мирне населення. Так сталося і цього разу. За вбивство 9 німецьких солдат та 1 офіцера, 25 січня 1943 р. німці розстрі­ляли населення та повністю спалили села Вулька та Губельці, розстріляли 80 заручників у Шепетівській в’язниці. Крім того, німецьке командування поси­лило свою присутність у селах району, викликало підкріплення.

Загін відійшов на Тернопільщину і 9 квітня 1943 p., скориставшись з моменту тимчасового від’їзду німецької залоги з м. Шумськ, пар­тизанський загін здій­снює вдалий напад на продовольчі склади і після їх пограбування відходить до с. Теремне.

До травня 1943 р. Одуха в основному займається нарощуванням бо­йо­вої чисельності загону (на початку червня - 175 осіб, в кінці серпня - 350 осіб) та пропагандистською діяльніс­тю. Цьому особливо посприяло призначення 25 травня 1943 p. А. 3. Одухи секретарем Славутського районного комітету комуністичної партії. Однак, як зазначав у квітні 1943 р. комісар загону Г.В.Кузовков, масо­вої підтримки в середовищі місцевого населення­ партизани не мали, оскільки «поповнення йшло в основному за рахунок колишніх військовополонених, які втекли з концтаборів та стали на шлях активної збройної боротьби з німцями, а також місцевих підпільних працівників».

Отримання зброї зі з’єднання Шитова, 30 травня 1943 p., дозволило по­силити активну диверсійну роботу. Для прикладу, у липні 1943 р. загоном було підірвано 12 залізничних ешелонів ворога. Загалом станом на вересен­ь 1943 р. лише в околицях Ше­петівк­и активно діяло більше 10 розвідувально-диверсійних груп за­го­ну ім. Михайлова чи­се­ль­ністю у більш як 70 осіб.

17 вересня 1943 р. наказо­м Кам’янець-По­діль­­ського обласного штабу партизанського руху на базі партизанського загону ім. Ми­хайлова створено нове партизанське з’єд­нання. Цим же наказом новопризначеного командира з’єднання А.3. Одуху зобов’язувалося створити, у складі з’єднання, 3 нових партизанських загони - Шепетівський, Ізяславський та Ляхівецький. А вже на наступний день, 18 вересня, Україн­ський штаб парти­зан­ського руху бо­йовим наказом скеровує нове з’єд­нання разом зі з’єднаннями Шитова, Сабу­рова та Скубка на створення сприятливих умов  для вдалого нас­тупу радянських військ, зокрема знищити укріпрайон в районі залізнич­ної лінії Мозир - Овруч. Цей наказ було виконано в ніч з 3-го на 4-е жовтня 1943 р. На жаль, прорвати лінію оборони загарбників партизанам не вдалося, однак, не зважаючи на великі втрати, вони спромоглися відтягнути на себе значні німецькі сили.

З 20-х чисел грудня 1943 р. парти­занські загони розпочи­нають підготовку до звільнення населених пунктів Славутського, Шепетівського та Ізяславського районів. З цією метою вже 22 грудня, розпочинається активна розвідка фортифікаційних споруд та зброй­них сил ворога навколо Берездова та Славути. Як результат, 29 грудня 1943 р. партизани загону ім. Михайлова звільняють село Плоска. З цього моменту усі партизанські підрозділи ведуть постійні маневрові бої з німецькими війська­ми намагаючись звільнити ключові населені пункти та пройти далі на південь Кам’янець-Поді­льської області.

В ніч з 14 на 15 січня партизани Шепетівського загону Музальова звіль­няють місто Славуту, а 23 січня партизанський загін ім. Берія звіль­няє місто Ляхівці (Білогір’я). До кінця січня 1944 р. від німецьких окупантів було звіль­нено майже усі населені пункти сучасного Славутського райо­ну. Щоправда високі бо­йові втрати серед особового складу партизан приму­шують керівни­цтво Кам’янець-Поді­ль­сь­ко­го Облштабу пар­ти­зан­ського руху створити 29 січ­ня спеціа­лізований обласний партизанський шпиталь в с. Стри­гани. Прина­гідно зазна­чимо, що попри те, що шпиталь мав обласне значення, реально він підпорядковувався командуванню з’єд­нання ім. Михайлова і був не лише за­без­пе­чений медичними кадрами зі складу з’єднання, але й матеріально утрим­увався останнім.

1 лютого за наказом командування з’єднання усі партизанські загони від­правляють свої бойові диверсійні групи на південь Кам’янець-Поді­льської області для підготовки диверсій по лінії Проскурів - Волочиськ. А вже за кілька днів, 4 лютого, у вказаному напрямку виступили у повному складі загін ім. Калініна та окрема підривна рота. Разом з цими підрозділами у напрямку центральних та південних районів Ка­м’янець-Поді­льської області виступили організаційні групи М.Ф. Старинця (район дії Волочиськ - Красилів - Антоніни) та Д. Д. Константинова (район дії Базалія - Сатанів).

Поряд з цим основне угрупування сил партизан-одухівців, розташоване в районі сіл Білотин, Лютарка та Голики розпочинає підготовку до визволення населених пунктів по лінії Ізяслав - Шепетівка - Старокостянтинів - Плужне - Ляхівці - Проскурів - Волочиськ. Зокрема, 4 лютого 1944 р., партизанське з’єднання ім. Михайло­ва розпочинає підготовку до нового штурму Ізяслава. Принагідно слід зазначити, що штурм відбувався у дві хвилі. Першими звільни­ти місто намагалися партизани з’єднання Олексенка, однак зіштовхнувшись із запеклим опором німців, вони змушені були відступити. Таким чином, 16 люто­го на штурм Ізяслава пішли партизани-одухівці, які власне й звільняють місто.

Рухаючись на південь Кам’янець-Подільської області, партизани 20 лютого вийшли на лінію Проскурів - Антоніни - Білогородка - Двірець, де зіштовхну­лися з потужним фортифікаційним районом німців. Намагаючись його про­рвати, з’єднання спрямовує свій рух у бік Тернопільської області, в Шумський район, задля цього основним місцем дислокації було обрано село Переросле (Біло­гі­р­ський р-н Хме­льницької обл.). Саме звідси партизанський за­гін ім. Суворова та Окрема підривна рота в ніч з 26 на 27 лютого розпочинають операцію зі звільнення містечка Плужне.

Разом з тим, шифрограмою від 19 лютого 1944 р. командування УШПР вимагає від А. 3. Одухи «дій з частинами Червоної Армії не на фронті, а в тилу німців». Як результат, 2 березня 1944 р. партизани з’єднання ім. Михайлова розпочали рейд на захід, у Волинську область.

26 березня 1944 р. структура з’єднання, відповідно до вимог Українсько­го штабу партизанського руху, була реорганізована. Зокрема усі загони пе­реформовано у баталь­йони. Таким чином в складі з’єднання було створено штаб, 11 батальйонів, кавалерійський ескадрон, артилерій­ську батарею, комен­дантський взвод, санітарну та господарську частини.

25 квітня 1944 р, на підставі рішення ЦК КП(б)У та наказу Укра­їнського штабу партизанського руху від 21 квітня 1944 р., з’єднання партизанських за­гонів ім. Михайлова було розформовано. Особовий склад з’єднання був пере­даний частково до лав РСЧА (в основному до 236 запасного полку 69 армії) та НКВС, переведений на роботу в партійні органи та на залізницю. Натомість штаб з’єд­нання, разом зі штабами бата­льйонів 3 травня 1944 р. вирушив з села Гаразджа (сучас­н. Луцький р-н, Волинської обл.), для підготовки звіту, на нове місце дислокації - с. Стригани. 8 травня 1944 р. штаби прибули на місце своєї останньої дислокації.

В період з 8 по 25 травня штабом з’єднання було підготовлено офіці­йний звіт про бойовий шлях партизанських загонів, який на довгі роки став догма­тичним джерелом до історії партизанського руху на теренах сучас­них Славут­ського, Шепетів­ського та Ізяславського районів Хмельницької області.

 За дослідженням

Владислава Берковського

матеріал підготував

Віктор Гусаров