За хорошого мiкроклiмату безпека гарантована

Цеху вентиляції та кондиціювання ХАЕС виповнилося 25 років

У процесі виробництва електро­енергії на Хмельницькій АЕС задіяні фахівці різних спеціальностей. Свої завдання і функції мають працівники такого підрозділу, як цех вентиляції та кондиціювання. Про їх діяльність можна сказати лаконічно: забезпечують реалізацію комплексу організаційних і технічних заходів при експлуатації тепломеханічного обладнання і фільтрувальних систем очищення повітря, забезпечують температурні, санітарно-гігієнічні па­ра­­метри в усіх виробничих, технологічних приміщеннях, а також на допоміжних об’єктах промислового майданчика ХАЕС.

Формування структури цеху вентиляції та кондиціювання ХАЕС розпочалось перед пуском першого енергоблока. Коли велись пусконалаго­джувальні роботи блока №1, окремі функції з вентиляції, забезпечення температурних показників здійснювали працівники цеху централізованого ремонту та  цеху теплової автоматики та вимірювань. Саме з їх числа у жовтні 1987 року відбулось поповнення колективу новоствореної дільниці вентиляції та теплохолодопостачання, роботу якої очолив Сергій Пігіда. Згодом цей підрозділ набув статусу цеху. З 1989 по 1993 роки  начальником його був Михайло Кішик. Після нього посаду начальника цеху було довірено Олександру Якуб’янцу. Вже вісім років роботою колективу цеху вентиляції та кондиціювання опі­кується Валерій Тихонов.

- За штатним розкладом, - розповідає Валерій Миколайович, - у нашому цеху працює 55 чоловік. Це оперативний та цеховий персонал, працівники лабораторії налагодження і реконструкції систем вентиляції. Наша діяльність спрямована на ведення оперативної експлуатації закріпленого обладнання у відповідності з встановленими вимогами нормативно-технічної документації, на проведення ремонту, випробувань, зняття аеродинамічних характеристик в процесі експлуатації, заміну обладнання, яке вичерпало ресурс тощо. Левову частку робіт наші працівники виконують під час планово-попереджувальних ремонтів. Головним нашим завданням є забезпечення відповідного мікроклімату у технологічних приміщеннях та забезпечення температурного режиму основного обладнання, а також в приміщеннях, де тривають ремонтні роботи: підтримання оптимального температурного режиму, постачання свіжого повітря та фільтрування відпрацьованого. Крім цього доводиться здійснювати налагодження вентиляційних систем згідно з затвердженими графіками. Під час ремонтних кампаній ми організовуємо роботу по заміні трубопровідної арматури, яка забезпечує постачання охолоджувальної рідини до автономних кондиціонерів, ремонтуємо обладнання у гермозоні. Все обладнання, яке ми обслуговуємо, пов’язане з безпекою експлуатації діючих енергоблоків.

Кістяк цеху вентиляції та кондиціювання складають праців­ники, які трудяться від початку його створення, а також тих, хто влився в колектив після пуску першого енергоблока, згодом і другого. За словами заступника начальника цеху з ремонту Йосипа Сідлецького, саме ремонтні кампанії стають плацдармом для шліфування професіоналізму. Поряд із молодими спеціалістами у ході виконання важливих робіт завжди присутні працівники з багаторічним досвідом.

Крім ремонтних робіт в цеху вентиляції та кондиціювання велика увага спрямована на експлуатацію основного обладнання. Відповідальність за його працездатність покладена на заступника начальника цеху з експлуатації Сергія Панченка.

-У ході експлуатації діючих енергоблоків, - розповідає Сергій Анатолі­йович, - ми не тільки забезпечуємо відповідні параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях, - під особливим контролем перебуває такий напрям, як радіаційна безпека. На нас покладене завдання у створенні такого режиму роботи оперативного і ремонтного персоналу, щоб фактор шкідливості від радіаційного випромі­нення звести до мінімуму. Показовим є те, що за період експлуатації першого та другого енергоблоків жодного разу не було зафіксовано збільшення рівня викидів у вентиляці­йну систему. Фільтри у нас надійні. Це дає можливість тримати показник  викидів на рівні сотих, тисячних часток від допустимої норми. Принаймні цим можна гордитися.

Сьогодні у колективі цеху вентиляції та кондиціювання ставлять у приклад працівників, які безпосередньо забезпечують надійну екс­плуатацію та ремонт обладнання. Зокрема провідного інженера з експлуатації Володимира Тихонюка, провідного інженера Олега Кульбіду, Віктора Чернецького, техніка Катерину Білик, начальників зміни ЦВіКу - Григорія Савчука, Володимира Кулібчука, опе­раторів: Дмитра Кімлика, Віктора Васьківського, Миколу Макарика  та багато інших.

За двадцять п’ять років існування цеху вентиляції та кондиціювання тут склались певні традиції. Вони були започатковані працівниками, які сьогодні перебувають на заслуженому відпочинку. Добрим словом у колективі згадують про колишнього майстра Миколу Герасименка. Він - цікава особистість, пристрасний любитель коней. Зараз пенсіонер в ранзі приватного підпри­ємця навчає дітей кінному спорту.

У колективі цеху вентиляції і кондиціювання гордяться ще одним колишнім майстром – Миколою Степаненком, який займався організацією ремонтів вентиляційного обладнання «брудної» зони реакторного відді­лення і спецкорпусу. На даний момент Микола Миколайович обіймає посаду секретаря Неті­шин­ської міської ради і сприяє вирішенню низки проблем місцевої територіальної громади. Великі заслуги у створенні повноцінного колективу цеху є також у колишніх працівників Олександра Якуб’янца, Юрія Шаркова, Михайла Балакірева, Людмили Максимович тощо. Вони служать прикладом для молодших колег.

Сьогодні ХАЕС живе передчуттям процесу завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків. Немає сумніву, що спеціалісти цеху вентиляції та кондиціювання активно включаться в процес добудови та прийняття в експлуатацію, продемонструють високий професіоналізм.

Олександр Шустерук

Фото Валерія Валуєва

На фото: колектив ЦВіК;  провідний інженер з експлуатації В.Д.Тихонюк, провідні інженери О.В.Кульбі­да, В.П.Чернецький; технік  К.М.Білик.