Даруй себе дiтям

У понеділок відбулася традиційна серпнева конференція педагогів Нетішина, на якій з доповіддю «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у 2015-2016 навчальному році та завдання на 2016-2017 навчальний рік» виступив начальник місцевого управління освіти В.М.Мисько. До її обговорення долучилися представники середніх навчальних, дошкільних та позашкільних закладів міста, профспілковий лідер Б.П.Шевчук. Своє бачення розвитку освітньої галузі Нетішина та роль і місце у цьому місцевих органів влади, її готовність інвестувати саме цю сферу озвучив міський голова О.О.Супрунюк. Зважаючи на великий обсяг оприлюдненої інформації, ми  дуже стисло спробуємо передати основні тези доповіді В.М.Миська.

Дошкільна  освіта

У 2016 році дитяче населення міста Нетішина віком до 6 років складає – 2573 особи, у 2014 році – 2600. Протягом минулого навчального року у 8 дош­кі­льних навчальних закладах у 93 групах виховувалося 2000 дітей: 22 групи віком від 1 до 3 років – 398 дітей; 59 дошкільних груп віком від 3 до 6 років – 1295 дітей; 12 класів дітей віком від 6 до 7 років – 307 першокласників.

Вагомим кроком розвитку дошкілля стало: створення Центру розвитку дитини «Золотий ключик» на базі до­шкільного навчального закладу №8, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція фізичного та розумового розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади чи виховуються вдома; створення дошкільних навчальних закладів комбінованого типу на базі ДНЗ №3, ДНЗ №4, ДНЗ №5, ДНЗ №6 , в яких разом із групами загального розвитку функціонували інклюзивні групи; впровадження варіативної  складової Базового компонента дошкільної освіти через надання додаткових освітніх послуг, а саме вивчення англійської мови в ДНЗ №7, ДНЗ№9, ДНЗ (центр розвитку дитини); збільшення кількості дошкільних груп, у зв’язку з виведенням чотирьох 1-х класів із приміщень дитячих садків. Це дало змогу забезпечити місцями 65 дітей раннього та дошкільного віку.

Не дивлячись на створення додаткових місць для дітей дошкільного віку, на 100 місцях дитячих садків виховувалася 121 дитина.

Залишається стабільною ситуація щодо охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку. Протягом останніх років діти-п’ятирічки міста 100% забезпечені місцями в ДНЗ. Показник охоплення дітей м. Нетішина віком від 3 до 6 років у 2015-2016 н.р. становить 93%; віком від1 до 3-х років – 42%. Всі діти віком від 3 до 6 років,  батьки яких звернулися з відповідними заявами, охоплені суспільним дошкільним вихованням. Але 60 малюків віком від 1,5 до 3 років не отримали місця у 2015-2016 році.

З 01.11.2015 року функціонує електронна реєстрація дітей на чергу в дошкільні навчальні заклади міста, що дало змогу батькам зареєструвати дитину самостій­но, не виходячи з дому та спостерігати за рухом дітей в черзі. У 2016-2017 навчальному році планується прийняти до ДНЗ 400 дітей, з них  300 – раннього віку від 1,5 до 3 років та 100 дітей молодшого дошкі­льного віку від 3 до 4 років.

За минулий рік в профілактично-реабі­літаційних центрах, що працювали на базі ДНЗ №№3, 5, отримували послуги за кошти­ бюджету міста 112 дошкільників. На жаль не функціонував ПРЦ на базі ДНЗ №4 через відсутність лікаря-офтальмолога, хоча 30 дітям, що мають проблеми органів зору, необхідна професійна допо­мога лікаря. Спостерігається тенденція збіль­шення кількості дітей, яким необхід­на логопедична допомога. В дошкільних навчальних закладах міста функціонували 8 логопедичних пунктів, логопедичну допомогу отримали 299 дітей. Аналіз результативності роботи логопедичних пунктів показав, що 185 дітям (75%) – ви­правлено вади мови; 64 дитини (25%) потребують продовження занять з логопедом.

Серед невирішених питань і проблем, над  якими слід працювати в новому навчальному році, доповідач назвав: переповненість груп; забезпечення місцями дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах міста (на черзі 50 дітей віком від 1-3 років); низький рівень відвідування дітьми ДНЗ міста (63,8%). У окремих садках незадовільний стан ігрових майданчиків, потребує фінансування при­дбання іграшок, навчально-дидактичного­ забезпечення, недостатньо модернізовано матеріально-технічну та наочно-дидакти­чну базу.

Загальна  середня  освіта 

У 2015-2016 навчальному році у 150 класах загальноосвітніх закладів міста навчалося 3788 учнів. Середня наповнюваність складала 25,3 учні. В 2016-2017 н.р. у 150 класах навчатиметься 3857 учнів. Середня наповнюваність по місту становить 25,7 учнів.

Однією із проблем в  місті  є  двозмін­не навчання. Лише ЗОШ І–ІІІ ступенів №2 та №4 працюють в одну зміну. Якщо у ЗОШ                І–ІІІ ступенів №1 та НВК «ЗОШ І–ІІ ступенів та ліцей» у 2013-2014 н.р. в другу зміну на­в­чалось – 348 учнів (11%), в 2014-2015 н.р. – 387 учнів (11%), у 2015-2016 н.р. – 459 (12%), то у 2016-2017 н.р. у другу зміну навчатиметься 470 учнів (12%). На базі дошкільних навчальних закла­дів в мину­лому навчальному році у 12 класах нав­чалося 307 першо­клас­­ни­ків, а це ще 8% від загальної кількості учнів міста. Тому, в 2016-2017 н.р. сформовано 15 перших­ класів (395 майбутніх школярів), з яких п’ять класів буде розміщено на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

В 2015-2016 навчальному році поглибленим вивченням окремих предметів було охоплено 528 учнів 8-9 класів, що становить 87% від їх загальної кількості.

Профільним навчанням охоплено 416 учнів 10-11 класів, що становить 100% від загальної кількості учнів старшої школи. Навчання організоване за напрямками: природничо-математичний, філологічний, суспільно-гуманітарний.

З 2014-2015 н.р. в зош І–ІІІ ступенів №2 розпочато вивчення польської мови, як мови національних меншин. В минулому навчальному році польську мову вивчали першокласники, п’ятикласники, шестикласники цього закладу. Тоді ж загальноосвітні навчальні заклади, ДНЗ отримали благодійну допомогу з навчально-методи­чним забезпеченням з Республіки Поль­ща. В цьому н.р. польську мову, як предмет, вивчатимуть два перші класи, п’яті, шості, сьомі класи зош І–ІІІ ступенів №2, один п’ятий клас зош І–ІІІ ступенів №4.

17 випускників 11-х класів нагородже­но медалями, а саме: 13-золотою медал­лю «За високі досягнення у навчанні» та 4 випускники – срібною медаллю «За досягнення у навчанні».

За підсумками 2015–2016 навчального року до наступного класу переведено 3264  учні, з них з похвальним листом – 515 учнів (16 %); свідоцтво з відзнакою одержали 29 випускників 9-х класів.

У минулому навчальному році на висо­кому рівні навчалися 569 учнів, що становить 17% школярів, на достатньому – 42% (1413 учнів ), на середньому – 36% (1221 учень), на початковому – 5% (153 учні).  

Важливою умовою забезпечення рів­ного доступу до якісної освіти є зовнішнє незалежне оцінювання результатів нав­чальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. В 2015-2016 н.р. державна підсумкова атестація з укра­їнської мови, математики або історії України проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання. За результата­ми незалежного оцінювання з української мови та математики випускники міста отримали найвищий якісний показник. 

Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти підвів підсумки ре­зультатів ЗНО з предметів, які пропонувались на незалежне оцінювання. Радує те, що наші випускники показали досить гарні результати. За рейтинговими показниками Хмельницької області випускники міста посіли перші місця з української мови та літератури, математики, історії України, фізики, географії, друге місце з хімії, третє місце з англійської мови, шосте місце - з біології. За  зведеними показниками результатів учасників ЗНО з восьми предметів Нетішин посідає перше місце в Хмельницькій області.

У міських олімпіадах взяли участь  590 учнів, з них переможцями та призерами стали 251 (43%). Учасниками ІІІ обласного етапу  олімпіад  стали 69 учнів ЗНЗ, з них  перемогли в області 34 школярі. Найбільш успішно представила заклад і місто команда інтелектуалів НВК «Загальноос­вітня школа І-ІІ ст. та ліцей», реалізуючи  можливості  закладу  нового типу.

Порівняно з попереднім навчальним роком знизилась ефективність роботи з обдарованими учнями ЗОШ І-ІІІ ст. №2, а ЗОШ І-ІІІ ст. №4,1 завоювали більше  призових місць у міському етапі Всеукраїн­ських учнівських олімпіад, що засвідчує  позитивну тенденцію у вирішенні проблеми розвитку інтелектуальних обдарувань.

У своїй доповіді Василь Миколайович з гордістю називав імена учнів, котрі демонстрували успішні знання предмету, виборюючи призові місця на олімпіадах різного рівня, не менш активно і результативно виступали на обласних та Всеукраїнських конкурсах члени міської філії Хмельницького територіального відді­лен­ня Малої академії наук України.

Забезпечення  підручниками учнів  ЗНЗ

Рівень забезпеченості загальноосвіт­ніх навчальних закладів м.Нетішина під­ручниками, рекомендованими МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах становить 84,4%.  

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» інформує про виконання бюджетної програми з видання та доставки підручників для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2016 році. Розпочалася доставка підручників. Доставлено з Департаменту у загальноосвітні заклади міста 1940 підручників для 8-х класів, це складає 33% від потреби. По мірі надходження підручники­ будуть доставлятися до загальноосвітніх навчальних закладів міста.

За кошти державного бюджету України доставлено з Департаменту освіти і науки облдержадміністрації до загально­освітніх навчальних закладів міста 2186 підручників (45% від потреби) для 4-х класів та 2929 підручників (40% від потреби) для 7-х класів.

Для 100% забезпечення ЗНЗ міста підручниками учнів 4-х та 7-х класів виді­лено 106 846,00 тис. грн. з коштів місцевого бюджету які були розподілені, відповідно до потреби, між загальноосвітніми навча­льними закладами міста. Загальноосвітні заклади міста працюють над їх освоєнням. Проблеми зде­більшого виникають через неспроможність видавництв друку такої кількості підручників за цінами, які рекомендовані Міністерством.

Станом на 22.08.2016 р. відсоток забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів міста підручниками становить: 4-х класів – 59%; 7-х класів – 60%.

Позашкільна освіта

У системі освіти міста забезпечено функціонування 3-ох позашкільних навчальних закладів, в яких навчається та виховує­ться 1265 дітей та учнівської молоді (33%). Із загальної кількості ви­хо­ван­ців позашкільних навчальних закла­дів 8 дітей-сиріт і позбавлених бать­ківського піклування, 13 потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 7 – із малозабезпечених сімей. Окрім того, гуртковою роботою на базі 4-ох­ загально­освітніх навчальних закладів міста у гурт­ках та секціях охоплено 1033 учні, що становить понад 27%. Загалом різними формами позашкільної освіти у навчальних закладах системи освіти охоплено близько 60% дітей та учнівської молоді.

Позашкільні навчальні заклади міста працюють за напрямками художньо-естетичний, військово-патріотичний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний.

Слід відзначити високу результатив­ність роботи керівників гуртків,  вихован­ці яких щорічно стають переможцями міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів, акцій, фестивалів. Доповідач детально зупинився на основних здобутках вихованців усіх гуртків і колективів, які ставали переможцями конкурсів і чемпіонатів вітчизняного та європейського рівнів.

Забезпечення  соціальних 

гарантій (організація  харчування,

оздоровлення, медичного                  обслуговування  дітей)

Одним із ключових завдань сучасної освітньої політики з організації навчально-­виховного процесу є збереження здоров’­я дитини. Тому організація харчування, медичного обслуговування, оздоровлення дітей є пріоритетними напрямками роботи як  керівника, так і кожного працівника, дотичного до виховання та навчання дітей.

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради на організацію харчування у 2016 році виділив кошти: для вихованців ДНЗ – 2 385 316,00 грн; для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – 1 365 445,00 грн. Сума призначень на організацію харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах є вищою ніж у попередньому році, однак, виконання норм харчування є нижчою  у зв’язку із значним подорожчанням продуктів харчування:

Зросла у 2016 році  вартість харчування на день у порівнянні з минулим роком:  у ДНЗ, у групах раннього віку – з 10,75 грн. до 12,70 грн,  у дошкільних групах – з 16,75 грн до 19,75 грн. Вартість харчування у школах зросла  для учнів 1-4 кл.  з 5,73 грн до 6,76 грн, для дітей пільгових категорій із 6,70 грн до 7,90 грн, для учнів 5-11 класів з 6,00 до 7,90 грн.

Проведена раніше децентралізація фінансово-господарської дія­ль­ності до­шкільних та загальноосвітніх навчальних закладів позитивно вплинула на організацію харчування вихованців та школярів. Усі навчальні заклади забезпечені якісними продуктами харчування та продовольчою сировиною, які поставляються у харчоблоки 2-3 рази на тиждень невеликими партіями тільки за умови наявності сертифікату якості. Умови зберігання відповідають вимогам. Однак, мають місце поодинокі випадки недостатнього контролю за організацією харчування окремими керівниками.

Усі виступаючі зазначали, що фінансування галузі з місцевого бюджету в минулому навчальному році суттєво зросло, і висловлювали сподівання, що така тенденція збережеться в подальшому.

Медичне обслуговування у навчальних закладах міста організовано на належ­ному рівні. Заклади (ДНЗ, ЗОШ) забезпечено кваліфікованими спеціа­лістами, медичні кабінети обладнано відповідно до вимог. Завдяки співпраці із комунальним закладом Нетішинською СМСЧ організоване і забезпечене проведення медичних оглядів дітей, формування груп для занять фізкультурою, навчання медичних сестер, проведення просвітницької роботи.   

Йшлося у доповіді і про літнє оздоровлення дітей, кадрове забезпечення ос­віт­ніх закладів тощо. Цьогоріч, до речі, освітянські ряди поповнили менше десят­ка юних педагогів (на знімку вгорі). Учасники конференції висловили надію, що озвучена Лілією Гриневич концепція нової школи таки буде запроваджена і не кане в Лету, як кілька попередніх реформ.

Фото Олександра Шустерука