Дбаємо про безпеку енергоблоків кожного дня

Діяльність служби надійності ресурсу і продовження експлуатації будується за трьома напрямками: «поточне» продовження строку експлуатації, управління старінням та підготовка до життєвого циклу «зняття з експлуатації» енергоблоків. На даному етапі йдеться про перший мільйонник, який успішно відпрацював проектний термін, а після реалізації масштабної програми заходів з ПСЕ і отримання відповідної Ліцензії у липні 2019 року почав новий відлік своїх «трудових буднів».

На кожному з трьох напрямків діяльності перед персоналом служби стоять конкретні завдання і копітка робота. Під час планово-попереджувального ремонту, який триває на першому енергоблоці, зусилля зосереджені на продовженні строку експлуатації  елементів і конструкцій – майже 4000 одиниць обладнання, 400 одиниць заплановано до цілковитої заміни.

Що стосується обладнання другого енергоблока, то такі заходи на ньому, за словами начальника служби Віктора Гусака (на знімку), будуть проводитись у міжремонтний період. Кількість обладнання у рази менша в порівнянні з першим енергоблоком (70 одиниць), адже основну частину робіт вже виконано під час останнього ППР на другому мільйоннику.

Заходи з «поточного» продовження строку експлуатації виконуються за результатами проведення капітальних ремонтів, технічного обслуговування й оцінки технічного стану обладнання за відповідними програмами ОТС, які розробляє персонал станції.

До розмови з Віктором Гусаком доєдналися керівники двох відділів СНРіПЕ. Так, заступник начальника служби Олександр Мельник, який очолює відділ управління надійністю та ресурсом, зазначив, що в ході ППР-21 на першому енергоблоці, відповідно до оновленої галузевої типової програми, заплановано проведення оцінки технічного стану та продовження строку експлуатації нерозбірної трубопровідної арматури із залученням до функціональних випробувань на спеціалізованому стенді персоналу «Атомремонтсервісу». Така робота виконується вперше, але надалі аналогічні заходи, в тому числі для вимикаючих пристроїв, матимуть продовження.– Усі підготовчі етапи, що передують виконанню таких робіт, уже виконані, - наголосив Олександр Мельник.

– Персонал відділу розробив усі звіти з аналізу експлуатаційної надійності для можливості обґрунтування та продовження строку експлуатації обладнання. З метою підтримання інформації в базі даних з надійності в актуалізованому стані, за результатами робіт з модернізації і реконструкції на обох енергоблоках, персонал служби ініціює та проводить планові наради щодо супроводження української бази даних з надійності та її додаткових модулів.

Заходи з управління старінням на період довгострокової експлуатації першого енергоблока були розроблені, як зазначив Віктор Гусак, відразу після погодження Рішень про ПСЕ і були однією з складових при отриманні Ліцензії на роботу мільйонника у понадпроектний термін.

У серпні 2020 року був укладений договір з підрядною організацією на надання відповідних послуг, частина з яких вже реалізується в рамках ППР-21. Це стосується зокрема підготовки до обґрунтування подальшої безпечної експлуатації корпусу реактора, внутрішньокорпусних пристроїв опірних елементів, додаткового контролю стану металу.

– Договір укладено терміном до 2029 року, – наголошує начальник СНРіПЕ. – Результати виконання заходів з управління старінням є важливою складовою для обґрунтування безпечної, надійної та довгострокової експлуатації енергоблока №1 і будуть враховані при проведенні періодичної переоцінки безпеки у 2028 році. На поточний час для підготовки до проведення до­сліджень та обґрунтувань подальшої безпечної експлуатації корпусу реактора і його елементів – вигородка та шахта реактора, блок захисних труб, підготовлено три робочі програми які погоджені у ВП ХАЕС, Енергоатомі та надіслані в ДІЯРУ і проходять державну експертизу.

Розроблено також ряд звітів в забезпечення підготовки до розрахункових обґрунтувань за резу­ль­татами дослідження зразків-свідків металу корпусу реактора. Ґрунтовно готуємося до цього заздалегідь, аби під час ППР-22 можна було, з залученням підрядних організацій, які спеціалізуються на таких роботах, безперешкодно вилучити зразки-свідки, безпечно їх транспортувати і провести необхідні дослідження.

Відомості про оцінку стану металу персонал відділу управління старінням і продовження експлуатації СНРіПЕ разом з іншими підрозділами станції заносить до бази даних автоматизованої системи управління старінням, завдяки чому можна буде відслідковувати виконання запланованих заходів.

– На відділ управління старінням устаткування та продовження термінів експлуатації, який я очолюю, – включається у розмову Євгеній Мелешко, – також покладено функції зняття з експлуатації. І в процесі експлуатації ядерної установки експлуатуюча організація має проводити відповідні заходи з підготовки до цього відповідального кроку. Одним із таких заходів є комплексне інженерне і радіаційне обстеження.

Для забезпечення виконання вимог «Загальних положень безпеки атомних станцій» у лютому 2021 року в галузі введений в дію новий нормативний документ, а саме «Загальні положення безпеки зняття з експлуатації ядерних установок». У зв’язку з його впровадженням уже в квітні  ми підготували план робіт на 2022-2025 роки, пов’язаних з підготовкою до зняття з експлуатації енергоблока №1.

Основними завданнями на цей період є перегляд документації ВП ХАЕС  на відповідність вимогам нормативної документації, розробка та впровадження інформаційної системи забезпечення та супроводження зняття з експлуатації. А також підготовка до комплексного інженерного та радіаційного обстеження першого енергоблока, а саме розробка тендерної документації на закупівлю послуги і розробка Стратегії зняття з експлуатації. Ці вимоги зазначені у нових правилах «Загальні положення безпеки зняття з експлуатації ядерних установок».

Записала Ольга Сокол