Дезактивацiя – наша буденна робота

Так охарактеризував у нещодав­ній розмові з журналістами діяль­ність очолюваного підрозді­лу нача­льник цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами С.Є.Коротов. Вона не тільки буденна, але й повсякденна, бага­то­річна, іноді рутинна й одноманітна, але така необхідна для забезпечення комфортних умов праці персоналу під час ремонту й екс­плу­атац­ії обладнання атомної елек­тростанції. Адже чистий спец­одяг і чисті робочі місця убезпечують людей від можли­вих загроз для свого здоров’я, оскіль­ки завдяки таким підходам вдається добиватися зменшення дозових навантажень. Це важливий компонент безпечної роботи персоналу. Так як під час проведення ППР ремонтники виконують покладені на них завдання цілодобово, то й у ЦДПРВ синхронізують свою роботу з ними, щоб забезп­ечувати належні умови. І так багато років поспіль.

У розмові ми торкнулися актуальної для підприємства теми – будівництва комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів.

- На даний час, - зазначив Сергій Євгенович, - від суто паперових справ перейшли до постачання обладнання. Поки ми з вами спілкуємося, перша установка цементування радіоактивних відходів вже прямує до нас зі сторони європейського співтовариства. Сподіваємося, що невдовз­і вона надійде на майданчик Хмельницької АЕС.

До кінця поточного року інші ви­робн­ики мають поставити ще 2 уста­новки для майбутнього комплексу: установку сортування радіоактивних відходів і установку їх вилучення зі сховищ. Отож ми наближа­ємося до повноцінного створення комплексу­ з переробки радіоактивних відхо­дів, що дозволить більш безпечно і циві­лізовано поводитися­ з РАВ на нашій електростанції. Він буде збудований на майданчику ХАЕС, поблизу спецкорпусу. За спри­ятливих обставин роботи можуть розпочатися вже у наступному році.

Відрадно, що 17 жовтня поточного року Верховна Рада України на своєму вечірньому засіданні прийняла Закон щодо внесення змін до ряду законодавчих актів України, які стосуються поводження з РАВ.

- Він на часі?

- Я б сказав, що він надто запізнілий, але дуже необхідний.

На момент розмови текст Закону ще не був оприлюднений, отож детально аналізувати його не випадало. Послуговувалися повідомленнями в ЗМІ. Як випливає з ін­формації, оприлюдненої інфор­маційним управлінням Апарату Верховної Ради України, «Законом внесено зміни до законів України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про пово­дження з радіоактивними відхо­дами», «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення».

Законом, зокрема, запроваджено чотири «класи», на які поділяються радіоактивні від­ходи («дуже низькоактивні», «низькоактивні», «середньоактивні», «високоактивні»); надано визна­чення нових термінів «захоронення радіо­активних відходів», «сховище для захоронення радіо­­активних відходів» («поверхневе», «припо­верх­неве», «на середніх глибинах», «геологічне»), критерії прийняття радіоактивних відходів; віднесені до радіоактивних відходів «відпрацьо­вані закриті джерела випромінювання».

- Зміни, здавалося б, незначні, - коментує С.Є.Коротов, але їх прийняття потягне за собою зміни у підзаконних актах, чинних нормах та правилах. Недарма ж Закон набуває чинності через 2 роки після його оприлюднення. За цей час належить провести колосальну роботу ряду міністерств і відомств аби гармонізувати законодавчу базу в цьому напрямку, щоб не було двозначного трактування.

Якщо говорити про класифікацію РАВ, то до цього часу ми мали три категорії – низькоактивні, середньоактивні і високоактивні. Тепер додається ще одна – дуже низькоактивні. Прийнята термінологія буде більш конкретизована у підзаконних актах, нормах і правилах.

Зазначу, що зміни, за які проголосував український парламент, не наш вітчизняний винахід. Цим шляхом давно пішла Європа, Росія, адже це не що інше, як імплементація вимог і рекомендацій МАГАТЕ. Отож, ми крок за кроком йдемо до того, що наше законодавство у сфері поводження з РАВ буде максимально наближене до аналогічних законів, за якими живе  світ. Життя доводить необхідність цивілізованого підходу до поводження з ра­діоактивними відходами, які продукує, до речі, не тільки атомна енергетика. Мусимо вже зараз по­дбати як бути з радіоактивними відходами, а не просто їх накопичувати і перекладати вирішення проблеми на наступні покоління.

Ольга Сокол