На першому енергоблоці тривають роботи з впровадження комплексної системи діагностики (КСД) в складі локальних систем діагностики (ЛСД). Вже укладено договір між ВП «Атомкомплект» і ПрАТ «СНВО «Імпульс» міста Сєвєродонецьк на постачання обладнання КСД, а також на виконання проектно-кошторисної документації з ПрАТ «Техенерго» міста Львів. Роботи з монтажу ЛСД на обладнанні реакторної установки енерго­блока №1 заплановано розпочати під час ремонтної кампанії ППР-2016 та закінчити в наступному році. Сама система діагностики складається з таких­ локальних систем, як внутрішньореакторна шумова діагностика; віброконтролю та діагностики головних циркуляційних насосів; діагностики залишкового ресурсу; виявлення вільних та слабко закріплених предметів; контролю просочування теплоносія першого контуру у складі двох автономних під­систем: під­системи акустичного контролю та підсистеми контролю вологості та контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру.

Цьогоріч в кінці березня  заплановано виконати заводські приймальні випробування обладнання на заводі-виробнику за участю фахівців ВП ХАЕС.

- Реконструкція і модернізація першого енергоблока, - розповідає начальник лабораторії систем технічної діагностики цеху налагодження­ та випробування устаткування В.Г. Сосновських, - проходить згідно з графіком впровадження «Комплексної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій». Впровадження нових систем діагностики дозволить підвищити безпеку його експлуатації. Цьому сприятиме можливість безперервного контролю за технічним станом основного обладнання реакторної установки (корпус реактора, головні циркуляційні трубопроводи, компенсатор тиску, головні циркуляційні насоси тощо). Технологічні заходи допоможуть своєчасно виявляти різні аномалії та дефекти в роботі устаткування. Аналогічна система (КСД) експлуатується з 2009 року на другому енергоблоці ВП ХАЕС. Варто відзначити, що таке важливе для безпеки АЕС обладнання постачає саме вітчизняне підприємство ПрАТ «СНВО «Імпульс» міста Сєвєродонецьк. Великі переваги нових систем в тому, що прогнозна інформація, яка буде від них надходити, дозволить в подальшому перейти на ризик-орієнтований підхід до ремонту обладнання, що зменшить витрати на ремонт та простої енергоблока, а також дасть можливість збільшувати коефіцієнт використання встановленої потужності.

На посаді начальника лабораторії систем технічної діагностики Вадим Сосновських працює з 2007 року після закінчення Рівненського інституту інженерів водного господарства. У впровадженні комплексної системи діагностики на першому енергоблоці йому допомагає провідний інженер Дмитро Соловйов. Всі роботи проходять під контролем заступника начальника цеху налагодження та випробування устаткування з діагностики Сергія Черепанова.

Працівники цеху налагодження та випробування устаткування причетні до низки робіт, важливих для безпеки діючих енергоблоків. Вони опікуються підтриманням проектних значень, підвищенням надій­ності та економічності режимів роботи тепломеханічного устаткування, інженерною підтримкою процесу експлуатації енерго­блоків  згідно з проектом. В складі цеху лабораторії першого та другого контурів; випробування арматури та трубопроводів; локалізуючих систем безпеки; діагностики та систем техні­чної діагностики. Спеціалісти цеху беруть участь у вирішенні локальних і загальностанційних завдан­ь, серед яких розробка і впровадження на­дійних і економічних режимів роботи тепломеха­нічного устаткування; доведення експлу­ата­ційних характеристик тепломеханічного устаткуван­ня до проектних значень; управління режимами теплової мережі; контроль та діагностика вібраційного стану устаткування; моніторинг стану захисної оболонки; випробування арматури і трубопроводів; вирішення проблемних питань ведення тепломеханічних режимів, пов'язаних з компетенцією кількох цехів (РЦ, ТЦ, ЕЦ, ЦТАВ); розслідування порушень у роботі енергоблоків; розробка, супровід, перегляд, коригування експлуатаційної документації загальноблочного призначення.

Працівники цеху неодноразово доводили свою високу кваліфікацію під час планово-попереджувальних ремонтів на першому та другому енергоблоках.

Олександр Шустерук

Фото автора