До фізичного захисту фахово і відповідально

Підбито підсумки роботи чергової, 14-ї Укра­їнської конференції з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів, яка  цього року проводилась 18-22 вересня на базі «Южно-Української АЕС». В роботі конференції взяли участь 63 представники, з-поміж яких 55 учасників з України, а також делегати Швеції, Норвегії, США.

Міжнародне співтовариство остан­нім часом приділяє все більше уваги­ питанням боротьби з ядерним тероризмом і посиленню заходів з фізичного захисту ядерних матеріалів та ядерних установок. Фізичний захист, облік та контроль ядерного матеріалу є одним із найважливіших компоне­нтів забезпечення режиму ядерного нерозповсюдження.

Конференція сприяла обміну дос­відом та знаннями серед фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів з питань вдосконалення нормативно-правової бази у сфері фізичного захисту, облі­ку та контролю ядерних, інших радіоактивних матеріалів, протидії терористичним загрозам ядерним та радіаційно-небезпечним об’єктам, проблем поводження­ з відпрацьо­ваним ядерним паливом, проблем з технічного переоснащення та реконструкції інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту, протидії загрозі внутрішнього правопорушника, тощо.

На конференції була заслухана 41 доповідь та проведений круглий стіл, присвячений проблематиці під­готовки кад­рів у сфері фізичної ядерної безпеки в Україні. В роботі конференції взяли активн­у участь пред­ставники служби фі­зичного захисту Хмельницької АЕС Геннадій Шатохін та Андрій Артюш­кін, заступник командира військової частини з охорони ХАЕС Олександр Шминдрук.

Приємно відзначити, що за результатами конкурсу за напрямком фізичного захисту кращою визнана доповідь нашого представника Геннадія Шатохіна. За напрямком обліку та контролю ядерних матері­алів пам’ятний приз та сертифікат отримала колишній працівник від­ділу ядерної безпеки Хмельницької АЕС Олена Арсеніна. Ці здобутки наших працівників не є поодинокими: у 2011 році головним призом конференції відзначено Володимира Розума, у 2013 році – Павла Цикальчука – представників служби фізичного захисту ХАЕС.

Цими нагородами визнається краща передова практика у створенні системи фізичного захисту, яка втілена на нашій ядерній установці. Служба фізичного захист­у Хмельницької АЕС  є піонером у багатьох напрямках перспективного розвитку у сфері фізичної ядерної безпеки, насамперед, при впровадженні вперше в Україні (а зараз і реконструкції) автоматизованого комплексу­ технічних засобів системи фізичного­ захисту, розробці та втіленні у повсяк­денну діяльність низки процедур з фізичного захисту, формуванні культури захищеності персоналу.

За підсумками роботи конференції прийнято Рішення, Звернення та Пропозиції до відповідних органів та відомств України, іноземних організацій, які здійснюють діяльність у сфері забезпечення фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Відзначено­, що проведення щорічних конференцій сприяє виконанню Україною міжнародних договорів та зобов’язань і здійснює важливий внесок в забезпечення національної без­пеки.

Власна інформація

На знімку: (зліва направо) Андрій Артюшкін, Геннадій Шатохін, Олександр Шминдрук, Віктор Гаврилюк (Голова оргкомітету конференції)