До пiдрядника з аудитом

Спеціалісти Хмельницької АЕС провели аудит на підтвердження здатності КВП МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» виконувати роботи для підприємств ДП «НАЕК «Енергоатом» із забезпеченням гарантованої якості та виконанням вимог з ядерної та радіаційної безпеки. Перед його проведенням була створена комісія  на чолі з начальником відділу забезпечення якості Юрієм Квятковським,  заступником нача­льника цеху теплової автоматики та вимірювань Анатолієм Дембіцьким, провідним інженером відділу забезпечення якості Едуардом Крушин­ським, провідним інженером служби фізичного захисту Наталією П’янковою, інженером управління капітального будівництва Богданом Волянським, інженером електроцеху Олексієм Гнатюком.

За словами Едуарда Крушинського, аудит проводився на основі «Плану-графіка оцінки постачальників ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2018 р.» за такими критеріями, як системи управління якістю, настанови щодо здійснення аудитів систем управління, вимоги до системи управління експлуатуючої організації (оператора), порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії тощо.

Учасники проведення аудиту звернули увагу на перелік робіт, які проводяться КВП МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» під час ремонтних кампаній на діючих енергоблоках Хмельницької АЕС. Серед них - комплекс електромонтажних робіт з монтажу електротехнічного обладнання зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж і систем, приладів автоматизації та засобів вимірювання,  АСУ ТП; зварювальні і слюсарні роботи з монтажу імпульсних трубопроводів контрольно-вимірювальних приладів АСУ ТП, трубопроводів газового пожежогасіння, герметичних кабельних проходок; комплекс робіт протипожежного призначення; електромонтажні і зварювальні роботи на системах безпеки і системах, важливих для безпеки об’єктів АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» у відповідності із дозвільними документами; контроль якості зварних з’єднань неруйнівними методами (візуальний і вимірювальний контроль, капілярний контроль (контроль герметичності) у відповідності із дозвільними документами.

За результатами проведення аудиту складатиметься звіт, який буде поданий на затверджен­ня генеральному директору Хмельницької АЕС Миколі Панащенку.

- Проведення таких ауди­тів для нас має велике значення, - розповідає начальник виробничо-технічного відділу  колективного виробничого підприємст­ва МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» Богдан­ Рудик. – В разі  позитивних висновків нам нада­є­ться право брати участь у будівельно-монтажних роботах, реконструкції та модернізації першого та другого енергоблоків Хмельницької АЕС та інших АЕС нашої держави. Хочу наголосити, що сьогодні актуальним є продовження терміну експлуатації першого енергоблока ХАЕС. На це спрямована велика увага. Ми маємо досвід проведення аналогічних робіт на енергоблоках, які одержали право продовження терміну експлуатації.  Підставою для гордості за колектив нашої органі­зації є письмове повідомлення головного інженера Южно-Української АЕС М.Феофонтова, який зазначає, що в рамках продовження термі­ну експлуатації другого енергоблока Южно-Української АЕС «Колективне виробниче підпри­ємство МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» гарно справилось в якості підрядника з роботами за такими напрямками, як впрова­дження системи віброшумової діагностики реакторної установки, будівельно-монтажні роботи з рекон­струкції СНЕ ТВ, заміна кабельних гермопроходок. Роботи виконано вчасно та якісно, згідно із встановленими графіками, підприємство має необхідні дозвільні документи, обладнання та матеріально-технічну базу. Наявність техноло­гі­ч­ного забезпечення, персоналу високої кваліфікації із значним досвідом дає можливість виконувати електромонтажні та інші робіти на електротехнічному обладнанні, обладнанні АСУ ТП і кабельному господарстві.

КВП МУ-13 «Електропівденьзахідмонтаж» можна від­нести до когорти підпри­ємств, які в умовах нестабі­льної соціально-економічної ситуації зуміли зберегти кваліфікований персонал і матеріально-технічну базу. Це дає можливість успішно вирі­шувати всі завдання з підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС нашої держави.

Олександр Шустерук

На знімках: нарада з приводу проведення аудиту; постійний учасник ремонтних кампаній на ХАЕС, електрозварник 6 розряду Олександр Депутатов­

Фото автора