Документи для виробництва та як свідки історії

У архіві управління капітального будівництва Хмельницької АЕС, роботу якого забезпечує  група підготовки проектної документації та видачі у виробництво, зберігається велика кількість унікальних документів, пов’язаних із історією спорудження електро­станції, побутових та господарських об’єктів на території Нетішина. Робота підрозділу була започаткована  на початковому етапі будівництва електростанції та міста Нетішин.

- У нашому архіві зберігається велика кіль­кість документації, - розповідає інженер групи підготовки проектної документації та видачі у виробництво Ніна Степанюк (на знімку), - що в основному пов’язана зі спорудами, які пере­бувають у стадії будівництва або у планах майбутнього спорудження. Документи, пов’язані із завер­шенням будівництва та  введенням у експлуатацію об’єктів, ми передаємо у технічний архів виробничо-технічної служби, або експлуатуючій організації. У нас зберігається значна кількість документів, пов’язаних із реконструкцію та модернізацією першого та другого енергоблоків Хмельницької АЕС, а також проектні креслення  третього та четвертого. Вони завжди актуальні для підрозділів електростанції.

На працівників групи підготовки проектної документації та видачі у виробництво покладені  завдання з організації розробки, узгодження, затвердження проектно-кошторисної документації по новому будівництву, реконструкції і модернізації та передача її підрядним організаціям­, експлуатаційним підрозділам згідно із затвер­дженим Положенням. Вони також організо­ву­ють­ проведення вхідного контролю проектно-кошто­рисної документації згідно Положення  при прийманні проектно-кошторисної документації. Перевіряють кількість примірників, комплект­ність листів, креслень, наявність кошторисної документації, готують проектно-кошторисну докумен­тацію, тощо.

- Протягом останніх років, - зазначає Ніна Яківна, - для нас залишається актуальною тема  продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Велика кількість проектної документації надходила від АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»,  ТОВ ПФ Харківський проектний інститут, Укратоменергопроект. За останні дванадцять місяців їх зареєстровано більше чотирьох тисяч. Зараз завершується підготовка до початку ремонтної кампанії на другому енергоблоці, де передбачена низка робіт із реконструкції та модернізації. Нам вже надішли відповідні документи.

Архів управління капітального будівництва має і свою унікальність. Тут зберігаються документи, які пов’язані із нереалізованими проектами на початковій стадії будівництва Нетішина.

Мало кому відомо, що у вісімдесятих роках минулого століття планувалось спорудження тролейбусної лінії від Нетішина до Славути. Нереалізованими лишилися проекти із введення в експлуатацію табору відпочинку для нетішинських школярів біля села Стригани, спорудження баз відпочинку атомників на Вінничині, біля міста Рахів Закарпатської області.

Серед архівних документів є звіт про розкопки археологічної експедиції Кам’янець-По­дільського педінституту ім. В.П. Затонського у 1985 році групи курганів у селі Дорогоща перед спорудженням ставка охоло­джувача Хмельни­цької АЕС. Науковцям тоді вдалося дослідити шість курганів тшинецько-комарівської культури­ ХVІ-ХV ст. до н.е. За описами проведення розкопок, археологи знайшли місця захоронення людей та тварин після кремації, де були у наявності побутові речі – глиняні глечики та їх фрагменти, крем’яні сокири, ножі, наконечники стріл, а також прикраси у вигляді браслетів різних форм. У ході розкопок науковцями зафіксовано 1165 знахідок. У звіті також згадано про знахідку, яка не відноситься до тшинецько-комарівської  культури. Це п’ять золотих турецьких монет, які використовувались для виготовлення жіночих прикрас. Дату їх чеканки – 1807 рік – вдалося встановити на основі консультацій із археологом, старшим викладачем кафедри історії Азербайджанського держ­університету Ф.Р. Махмудо­вим. За висновками дослідників, ці монети могли потрапити на територію могильників як прихований скарб одного із жителів села Дорогоща.

Звітом експедиції Кам’янець-Подільського педінституту ім. В.П. Затонського зацікавились наукові працівники Нетішинського міського краєзнавчого музею. За словами його директора Оксани Кононюк, це унікальний документ, у якому описано всі етапи дослі­джень, представлено детальні описи знахідок. Крім цього, звіт проілюстровано оригінальними чорно-білими фото­графіями.

На основі архівних документів, які зберігаються в управлінні капітального будівництва, можна також довідатись, що планувалось масове заселення села Півнева Гора, яке знаходиться неподалік водосховища Хмельницької АЕС. Проектами передбачено було спорудження школи, дитячого садочка та різноманітної соці­альної інфраструктури. Але не склалось.

Олександр Шустерук

Фото автора