Допомагають інноваційні технології

Колектив навчально-тренувального центру Хмельницької АЕС активно бере  участь у вдосконаленні системи підготов­ки персоналу через програми міжнародної допомоги ІСЯБ. В рамках дії програми успішно реалі­зовано ряд проектів. Так, зокрема­, цьогріч вве­д­е­­но в промислову експлуата­цію­ «Автоматизовану ін­фор­ма­ці­й­ну систему підтримки оператора на основі алгоритмів симптомно-орієнтовних ава­рі­йних інструк­цій (АІС СОАІ)». Впровадження такої системи на повномасштабному тренажері блочного щита уп­рав­ління (БЩУ) дозволить здій­с­нювати підготовку оперативного персоналу в об’ємі аварійних ін­струкцій швидше та ефективніше.

Даний проект реалізовано за участі представників Європейської ко­місії, експертів з проектів інформаційних систем компаній Вестрон і Westing­house, провідних фахівців Енергоатома та атомних електростанцій України.

Проект стартував на Хмельницькій АЕС на початку 2013 року. Він передбачає у майбутньому відмову від ряду паперових процедур завдяки автоматизації алгори­тмів прийняття рішення, що удосконалить роботу оперативного персо­налу. За три роки розроблено понад 2,5 тисячі алгоритмів та автоматизовано більше тисячі відповідних параметрів.
Наразі, на основі нової системи проводиться навчання оперативного персоналу на повномасштабному тренажері.  Реалізація автоматизованої інформацій­ної системи підтримки оператора на першому енергоблоці Хмельницької АЕС – наступний етап впровадження АІС СОАІ.

Даний проект є пілотним для Хмельницької АЕС, який надалі заплановано впровадити на всіх АЕС України. Про це було повідомлено під час підсумкового семінару, який відбувся цьогоріч у квітні на базі  навчально-тренувального центру. Про ще одне вагоме досягнення персоналу навчально-тренувального центру­ під час зустрічі із журналістами розповів начальник відділу технічного обслуговування та ремонту технічних засобів навчання Денис Клюшніков. За його словами, зараз активно розробляється комплексна комп’ютеризована система управління навчанням.  На сьогодні в роботі знаходиться 17 програмних модулів. Автоматизована система охоплює всі процеси підготовки персоналу, починаючи з планування та організації і закінчуючи обліком та звітністю. Система успішно апробована і впрова­джена в інших навчальних центрах ДП «НАЕК «Енерго­атом», зокрема, РАЕС, ЮУАЕС та ЗАЕС.

Денис Клюшніков також наголосив, що  використання системи сприяє наданню оперативної та актуальної інформації про навчання та наявність у персоналу посвідчень на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, дозволяє підрозділам здійснювати додатковий контроль за призначенням персоналу для виконання ним тих чи інших робіт.

Олександр Шустерук

На знімку: обговорення процесу запровадже­ння міжнародних проектів

Фото  автора